Berättelser från periferin

Kvinnlig Sadhu i Varanasi
En kvinnlig Sadhu i Varanasi. Foto: Elin Thorsén
Beräknad lästid 3 minuter

I massmedia överlag är det som vanligen rapporteras de stora nyheterna. Världsnyheter, globala fenomen och trender, storstadsnyheter – artiklar som skall intressera och bilda den större massan. Det vi i Sydasien gör är precis tvärtom.

Vi skriver för en Sydasienintresserad publik i Sverige, perifera nyheter, faktaartiklar, djuplodande reportage och djärva debatter som inte går att läsa på annat håll. Vårt syfte är att komplettera den bild av regionen som mainstream massmedia tillhandahåller. Vi fyller ett viktigt tomrum.

Sydasien har som tradition egentligen alltid belyst periferin kulturellt och politiskt. Men vad innefattar då begreppet periferi? Egentligen allt utanför centrum. I Sydasien bor den stora majoriteten av invånarna på landsbygden, i byar och småstäder. Och vad som händer och sker där kan du läsa om i tidskriften.

Som socialantropolog har jag alltid intresserat mig för det kulturella lapptäcket som Sydasien utgör. Olika kulturella världar har länge fascinerat mig. Och jag har letat efter djupgående inblickar i hur andra människors vardag ser ut, berättelser som hjälper mig förstå en annan människas livssituation från dennes kulturs sammanhang.

Det sägs att snart har de sista stamfolket blivit moderna och flyttat till städerna. Är det så att globaliserade värderingar, varor, idéer och tjänster är på väg att utplåna allt kulturellt betingat? Det tror jag inte fullt ut men faktum är ju att stamfolken flyttar till städer, byar överges, herdarnas marker blir allt mindre till ytan och allt fler lämnar jordbruk och traditionella sysselsättningar och migrerar till storstäder.

Globaliseringen och dess effekter är omöjliga att inte se. Världen är inte längre en mosaik av isolerade kulturer, länder och regioner. Den samhällsvetenskapliga forskningen har länge pekat i den riktningen att vi smälter samman och blir homogena i en allt mer globaliserad värld.

Detta må ske inom sin tid. Men den som letar efter mosaikbitar, kan finna dem. I denna världen finns fortfarande platser vart globaliseringen ännu inte nått med all sin kraft.

Än finns den spännande eklektiska periferierna där och Sydasien ger dig färska rapporter från dessa avskilda platser. Djupdykningar från livsberättelser och andra vardagar.

Minoriteter och ursprungsfolk kommer ofta till tals genom berättelser från periferin i nättidskriften Sydasien, vi ger dig en bild av hur vardagen ser ut för herden som vandrar på Tamil Nadus slätter sedan generationer tillbaka, om NGO arbetet som sker med utbildning i det tabubelagda ämnet sexualupplysning på Bangladeshs landsbygd. Parul Sharma er oss röster från samhällets utsatta som bor och lever på gatan ur människorättsperspektiv. Elin Thorsén berättar hur kvinnliga sadhus på lever och deltar i religiös festival, läs berättelsen om gatupoeten som kämpar med ickevåldsmetod för ett självständigt Kashmir, och vart man hittar de få ställen i södra Indien där det serveras mudde. I våra artiklar får du möta människor vars historier skulle förbli okända om inte Sydasien skrev. Därför finns vi!

Vi är alltid intresserade av nya vinklar – har du varit med om något spännande i regionen, hör av dig till oss. Sydasiens besökssiffror ökar ständigt och vi på redaktion Sydasien vill välkomna alla nya läsare.

Besök (och gilla) gärna Sydasiens sida på Facebook, om du inte redan gjort det. På så sätt får du alltid notiser i ditt FB-flöde när vi publicerar nya texter.

Print Friendly, PDF & Email
Johanna Sommansson

Johanna Sommansson var redaktör för Sydasien 2010–2019. Indolog i botten, med BA i Indologi och en MSc i Socialantropologi med flertalet fältarbeten i Indien, Sri Lanka och Nepal. Johanna brinner för mänskliga rättigheter specifikt funktionsrättsfrågor, jämställdhetsfrågor och HBTQIA++ frågor i Sydasien och i Sverige.