Annonsera i Sydasien

Sydasien.se är en helt annonsfri nättidning. Sydasien ger varje år ut tryckta utgåvor.

Tidskriften lever på produktionsstöd från Kulturrådet, medlemsavgifter, försäljning av tidskrifter och böcker. Vi söker en sponsor som vill bidra till utgivning av Sydasiens bok 2023.

Kontakta oss: annonsera@sydasien.se

Läs mer | Varför sponsra Sydasien?

Sponsorer bidrar indirekt till att undersöka mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling, rättvisa och sökande efter sanning och visdom i regionen Sydasien, som omfattar länderna Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldiverna, Bhutan och Afghanistan.

Vi är en liten redaktion som brinner för att ge en nyanserad bild av länderna i regionen. Vi har kunniga skribenter knutna till oss och täcker alla länder i regionen.

På Sydasien.se publicerar vi varje vecka nya artiklar. Här syns en mix av reportage, debattartiklar, analyser, recensioner, intervjuer och krönikor.

I vår läsekrets finns engagerade personer med intresse för länderna i Sydasien och personer med för internationella frågor. Läsarna är akademiker, studenter, lärare, journalister, resenärer, volontärer, biståndsarbetare, kulturarbetare, gymnasie- och grundskoleelever, politiker och beslutsfattare.

Av statistiken kan vi också utläsa att vi i princip varje vecka har besökare från samtliga länder i Sydasien. Vi har skapat fliken Translate för att göra sidan mer tillgänglig och uppmana till att ta del av innehållet (översättning möjlig till 20 olika språk genom Google translate).

Mer om | Sydasien utvecklas vidare på 2020-talet

Tidskriften Sydasien grundades 1977 och gavs till och med 2010 ut som kvartalstidskrift. Åren 2011-2017 var tidskriften en renodlad nättidskrift för att 2018 återuppstå i tryckt form med två nummer per år, då med ett urval artiklar från Sydasien.se.

Under 2020 inleddes en satsning på att höja kvaliteten och nå ut bredare genom att ge ut ett magasin med tema. Nättidningen utvecklades samtidigt och antalet artiklar per vecka flerdubblades jämfört med föregående år.

Åren 2021-2022 verkade Sydasien som kvartalstidskrift, då vi gav ut en ”årsbok”, ett magasin med tema och två mindre mellannummer. Precis som under den tryckta tidskriftens glansdagar är Sydasien en etablerad och erkänd kunskapsspridare med gott renommé.

I arkivet på Sydasien finns tidskrifterna tillgängliga som pdf – förutom ett fåtal som endast kan beställas i tryckt form. Läs gärna mer om Sydasiens aktuella utgivning och hur du kan beställa gamla nummer.

Under 2023 väntar ett nytt kapitel för tidskriften i och med att vi ger ut en bok istället för en kvartalstidskrift. Sydasien fanns 2022 på plats vid Bokmässan i Göteborg, med monter och scenprogram. Förhoppningen är att delta även 2023.