Annonsera i Sydasien

Sydasien är en svensk tidskrift grundad 1977 – en etablerad och känd kunskapsspridare med gott renommé. Tidskriften är från 2021 åter en kvartalstidskrift, precis som åren 1977–2010. Åren 2011-2017 var tidskriften en renodlad nättidskrift för att 2018 återuppstå i tryckt form med två nummer per år.

Under 2020 inleddes en större satsning på att höja kvaliteten och nå ut bredare. Nättidningen utvecklades och antalet artiklar per vecka flerdubblades jämfört med föregående år. Samtidigt utvecklades den tryckta tidskriften och som ett första resultat kom det 72-sidiga reportagemagasinet 2020 med klimat och vatten som ett genomgående tema.

Tidskriften finns på många bibliotek och vi hoppas nå ut till än fler under 2021 när tidskriftens nya form blir mer känd. Antalet prenumeranter och stödmedlemmar ökade under 2020 och har ökat än mer i och med att Sydasien 2021 tog steget till att åter bli kvartalstidskrift.

Läs mer | Sydasiens utgivning

Annonsörer som ger oss vårt stöd bidrar till att undersöka mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling, rättvisa och sökande efter sanning och visdom i regionen Sydasien, som omfattar länderna Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maldiverna, Bhutan och Afghanistan.

Vi är en liten redaktion som brinner för att ge en nyanserad bild av länderna i regionen. Vi har ett antal kunniga skribenter knutna till oss och försöker täcka in alla regionens länder.

På Sydasien.se publicerar vi varje vecka flera artiklar. Här syns en mix av reportage, debattartiklar, analyser, intervjuer och krönikor inom olika ämnesområden.

I vår läsekrets finns engagerade personer med intresse för ett eller flera av länderna i Sydasien och personer med allmänt intresse för internationella frågor. Akademiker, studenter, lärare, journalister, resenärer, volontärer, biståndsarbetare, kulturarbetare, gymnasie- och grundskoleelever, politiker och beslutsfattare.

Låter det som ett intressant sammanhang att synas i?

Kontakta oss: annonsera@sydasien.se