Tidskrifter Sydasien 1980–1989

1980

1/1980

Charpentier, C-J: Intrigerna i Kabul (2)
Löfström, Tomas: För vem räddas minareten i Jam? (2)
Charpentier, C-J: Vodka, rubel och horor (1)
Djurfeldt, Göran & Lindberg, Staffan: Imperialismen i Sydasien; plundring och rovdrift (7)
Lindberg, Staffan: Valet i Indien (3)
Bibin, Thomas: Film i Indien (3)
Gunnarsson, Bo: Sida betalar kastrering i Indien (4)
Sida-PM: Tvångssterilisering i Indien enda sättet (1)
Sida-personalen: Nej till familjeplaneringsbiståndet (1)
Minkin, Stephen: Beska p-piller i Bengalen (2)
Charpentier, C-J: Bhutan, drakens land (3)
Jamil, Mustafa: Recension Bangladesh – The Unfinished Revolution av Lawrence Lifschultz (1)
Charpentier, C-J: Recension Dalen där Buddha dör av Tomas Löfström (1)
Romhed, Rune: Recension Indien – Afhængighed og underudvikling av Göran Djurfeldt, red (1)
Ledare: Sovjet ut ur Afghanistan! (1)
Andersson, Lennart: Vem ska vi stödja i Afghanistan? (2)
Charpentier, C-J: Stöd varken A Eller B! (1)

2/1980

Sida tänker om i Landöversyn 80 – ledare (1)
Bibin, Thomas: Få nya väljare för Indira (3)
Charpentier, C-J: Rapport från Peshawar (3)
Fridell, Karin: Nordost; Indiens oroliga hörn (4)
Bibin, Thomas: Bekymmer för Kotmale och Sri Lanka (2)
Murphy, Hammett & Söderblom, Jonas: Rapport från ett beedi-kooperativ i Kerala (4)
Svälten föder den bengaliske jordägaren (3)
Thulin, Boel: Indisk musik (4)
Anonym: Zias diktatur alltmer isolerad (2)
Utas, Bo: Recension Politisk islam av Jan Hjärpe (1)
Pettersson, Margareta: Recension Bilden av Indien av Gunnar Elveson (1)
Hegardt, Peter: Tvångs-sterilisering senare! (1)
Källberg, Sture: Förfalskning om bajs i min artikel (1)

 3/1980

Bibin, Thomas: Intervju med Sida-chefen om Sydasienbiståndet – Ingen avveckling! (5)
Gunnarsson, Bo: KvällsPosten spekulerar i missnöje! (2)
Nayak, Nalini: Kerala-fisket i kläm (2)
Hansson, Olle: Lankesisk piller-vägran (2)
Fries, Yvonne: Kris för förvisade lankesiska plantagearbetarna i Indien (3)
Charpentier, C-J: Pakistan – Landet vid Indus (3)
Charpentier, C-J: Andrum för Zias nya ordning (3)
Lahori: Opposition mot generalens välde (2)
Nilsson, Kerstin & Persson, Håkan: Textilhantverk på undantag (5)
Gunnarsson, Bo: Familjeplaneringens Watergate! (1)
Friholt, Ola & Erni: Skogen skövlas och jorden stjäls i Bangladesh (2)
K (anonym): Låt Afghanistan bli en vändpunkt för Sovjet! (2)
Katarina Larsson: Recension Afghanistan mellan Mecca och Moskva av C J Charpentier – ”Inte övertygande” (1)
Charpentier, C-J: Amin var vändpunkten (1)
Vad är Afghanistan-kommittén? (1)
Utas, Bo: Recension Afghanistan, ryssarnas Vietnam av R Duran & I Sürmeli (1)
Utas, Bo: Recension Vad händer i Afghanistan? av Håkan Blomqvist (1)
Romhed, Rune: Recension Medicin mot fattigdom av Göran Djurfeldt & Staffan Lindberg – ”Friskt om fattigsjukdomar” (1)
Fridell, Karin: Recension Vägen till Agra av Aimée Sommerfelt – ”Glättad bild av Indien” (1)
Wigardt, Christian: Recension Möten i Asien av Yvonne Dahlin och Peter Larne – ”På flykt genom Asien” (1)
Toft Madsen, Stig: IWGIA mot våldet i Indien (1)
Toft Madsen, Stig: Manushi – indisk kvinnotidskrift (1)
Toft Madsen, Stig: Sydasienforskare i Helsingfors (1)

4/1980

Charpentier, C-J: Afghanistankrisen i översikt (1)
Bahro, Rudolf: Från Prag till Kabul (2)
Feroz Ahmed intervjuas om Afghanistan (5)
Fridell, Karin: Kritisera Kreml, försvara revolutionen (2)
Kuritsyn, Jurij: Sovjet ser på Afghanistan (2)
Meer, Basit: Falska rapporter om Afghanistan (3)
Charpentier, Carl-Johan: Karmal ger efter, strider i Afghanistan (2)
Yonus, Mohammad: Dålig partsinlaga (1)
Eklund, Klas: Är Sovjet socialimperialister? (2)
Lindberg, Staffan: Permanent undantag i Indien (5)
Gunnarsson, Bo: Kritik mot familjeplanering (2)
Hegardt, Peter: Skilj på sak och person (1)
Petersson, Margareta: Modern indisk litteratur )2)
Petersson, C: Recension Indira Gandhi – En bok om kärlek av Anna Svedberg – ”Missriktad kärlek” (2)

1981

1/1981

Ledare: Fackligt bistånd till Sydasien (1)
Tabell: Den indiska fackföreningsrörelsen (1)
Lahori: Baluchistan i fokus (6)
Red: Pakistankommitté bildad (1)
Bibin, T & Fries, Y: Ni rika får hjälpen, intervju med lankesisk lärare (4)
Wahlquist, H: Oklar folkomröstning i Nepal (7)
Samuelsson, Jan: Sovjet ut ur Afghanistan (2)
Forsberg, Anders: Flyktingarna i Pakistan (2)
Bibin, Thomas: Till minnet av en utredning (1)
Djurfeldt, Göran: Recension Indien väntar av Jan Myrdal & Gun Kessle (1)
Nayak, Nalini: Modernt fiske i Sydindien (3)
Murphy, Hammett; Shankara, L & Söderblom, Jonas: Strejk vid parfymträdsplantage i Tatgunni (4)
Johansson, B & Kjellman, K: TCO knyter kontakt med indisk fackföreningsrörelse (3)

2/1981

Janzon, Gunnar: Samtal med buddhistmunk i Sri Lanka (2)
Andersson, Ebbe: Otämjt fack i frizonslandet (3)
Kommitté för Sri Lanka-facket bildad (1)
Jonsson, Sten: Bergsgerilla bekämpar bengaler (4)
Kaisar, Humayun: Mullrande mullahs i Bengalen (1)
Gunnarsson, Bo: Marxister kläms åt i Assam (1)
Hansén, Stig: Intervju med Jan Myrdal om bondekampen i Indien (3)
Lindberg, S: Rikeböndernas gröna reaktion (5)
Engström, Claes: Hellre tunnelbanan – om adoption (2)
Lefebvre, Alain: Pakistans barn tvångsarbetar (2)
Yonus, Mohammad: Överdrivet om flyktingar (1)
Anand, Mulk Raj: Utdrag ur Strejkmötet – novell (3)
Henriksson, Björn & Lundgren, Christer: Rapport från afghanskt gerillaland (5)
Eklund, Lars: Mongoliet föredöme för Karmal (3)
Toft Madsen, Stig: Finns begreppet Sydasien längre? (1)
Nyhetskrönika: Mars – april 1981 (1)

3/1981

Madsen, Stig Toft: Från Afghanistantribunalen (2)
Lahori: Dåliga nyheter från Pakistan (2)
Bibin, Thomas: Orättmätig lankesisk rösträttsfest (1)
Korn, Jörn: U-landshygiene. (Gustaf Böklin) 1
Nyhetskrönika: Juni – Aug 81. 1

TEMA: Resor
Myrdal, Jan: Res mot öster, unge man! (2)
Simonsson, Kristina & Sommelius, Sören: PM för Indienfarare (4)
Petersson, Margareta: Svenska författare om Indien (1)
Bibin, Thomas: En besökares notiser om Sri Lanka (3)
Charpentier, C-J: Dagar i Pakistan (4)
Wigardt, Christian: En tripp i Asien (1)
Barnow, Finn: Karachi – stad med klassprägel (2)
Johansson, Sten: Besök Bengalen! (1)
Djurfeldt, Göran: Att resa över Brahmaputra (1)
Löfström, Tomas: Anteckningar om resandet (2)
Toft Madsen, Stig: Kastväsendet inom turismen (3)
Redaktionen: Hur man tar sig till Sydasien (1)
Redaktionen: Resehandböcker och andra lästips (1)

 4/1981

Ledare: Bistånd och politik hör ihop i Sri Lanka! (1)
Oscarsson, Vilgot: Människoexperiment! Om LO/TCO-projektet i Aurangabad (4)
Lahori: Sarhad (Nordvästgränsprovinsen) i fokus (9)
Johansson, Birgitta: Intervju med Afzal Bangash, MKP (3)
Chaudry, Din: Pakistan-händelserna angår oss! (1)
Charpentier, C-J: Wakhan till Sovjet? (1)
Wahlquist, Håkan: Mörknande framtid i Nepal (3)
Hossain, Iftekhar: Kring valet i Bangladesh (2)
Bibin, Thomas: CIA i Bangladesh, USA erkänner (1)
Murphy, Hammett: Rått & okunnigt om Sydasien (1)

1982

 1/1982

Lindqvist, Per: Var finns palmerna? (1)
Lundqvist, Arne: Inga trippar med UD! (1)
Sundelin, Anders: Småfolkets motstånd i Afghanistan (3)
Engström, Finn: Indier i skacklarna – bildreportage (3)
Goonatillake, Susantha: Gunnar Myrdal offer för egna värderingar (4)
Sommelius, Sören (text) & Torgny (foto): Torgny – resenären mellan öst och väst (7)
Simonsson, Kristina & Sommelius, Sören: Brian Balen, slumfotograf i Calcutta (2)
Sommelius, Sören: Indien – inte bara fattigdom (4)
Lindqvist, Per: Möte med Gunnar Fredriksson (3)
Kjellman, Kalle: Kamla och Dal Chand (2)
Karasin, N: Med storfursten till Orienten (4)

2-3/1982

Ledare: Ideal på undantag: Jättebistånd till Sri Lanka (1)
Olsson, Torvald: Om att äta heliga kor (3)
Bibin, Thomas: Kotmale. Jätteprojekt med oöverskådliga konsekvenser (5)
Eklund, Lars: Kritik i Colombo mot Kotmale (1)
Bibin, Thomas: Utvisning av lankesiska plantagearbetare i kritiskt skede (4)
Bibin, Thomas: Korrespondens med regeringarna i Sthlm och Colombo angående tvånget mot plantagearbetarna (2)
Bibin, Thomas: Bossar skor sig på den lankesiska teindustrin (1)
Goonatillake, Susantha: Sarvodaya och välgörenhetsraggning – Om A T Ariyaratne (3)
Böklin, Gustav: Amnesty om Zias fångar (1)
Jhelmi, Yousaf: En ny morgon – dikt (1)
Kalbag, Chitanya: Polisutstungna ögon i Bihar (4)
af Edholm, Erik: Vår bild av Asien 1500–1700 (6)
Arvidsson, Thomas: Det stora Sepoyupproret (3)
Andersén, Kenth: Sepoyupproret i olika tappningar (2)
Chaudhuri, S B: English historical writings on Indian Mutinity 1857–1859 (1)
Haellquist, Karl-Reinhold: Sepoyupproret i skönlitteraturen (6)
Bibin, Thomas: Antulay och politiskt förfall (2)
Petersson, Margareta: Ungdomsböcker om Indienadoptioner (1)
Moina: Hopp om bengalisk framtid? (2)
Wedin, Å: LO/TCO experimenterar ej i Indien (2)
Asp, Ivar: Slutsatser om LO/TCO i Indien (1)
Lindberg, Staffan: Saltarbetare i Sydindien (2)
Roy, Ajit: Indiska utsikter för 1982 (1)
Nyhetskrönika: Febr – Mars 1982 (2)

4/1982

Ledare: Dhaka efter Zia, Kotmale och Jayewardene (ledare) 1
Göransson, Birgitta & Iliste, Ivo: Samtal med Sundarlal Bahuguna, miljöaktivist (3)
Roy, Ajit: Läget i Bombay, Bihar & Calcutta (1)
Bibin, Thomas: Kotmale; kritik från KU & mer pengar 2
Bibin, Thomas: Obesvarade frågor om Kotmale i pressen (1)
Rikken, Gerard: Samtal om Afghanistan med Lena Poolma och Anders Sundelin (6)
Bondestam, Lars: Recension Indien – om samhället och befolkningsproblemen av E Hofsten (1)
Wigardt, Christian: Ni har slaktat min artikel! (1)
Fridell, Karin: Recension Luvarsal, Indisk vardag & Indien i stort och smått av Samuel Strandberg (1)
Nyhetskrönika: April – Okt 1982 (2)

TEMA: Bangladesh
Mukhopadyay, Ashim: Bangladesh: Militär regim i repris (3)
Netocny, Heldur: Sju bilder från Bangladesh (4)
Jonsson, Sten: Bangladesh i biståndsfällan (6)
Redaktionen: Bangladesh-lästips och danskt blad (1)
Jonsson, S: Bengalisk kamp mot pillerbolagen (2)
Jansen, Eirik: Landsbygdskamp i Bangladesh (5)

1983

1/1983

Linneroth, Kent: Krishna, spärrvakt i T-banan (3)
Göransson, B & Iliste, I: Tehri-dammen, ett indiskt Alta (2)
Gunnarsson, Bo: Indiskt slaveri vanligt än (3)
Gunnarsson, Bo: Swami leder kampen för de livegna (3)
Eklund, Lars: Upalis dagstidning framgång (2)
Eklund, Lars: Veddahs kämpar för sitt liv (3)
Palm, Ola: Mahaweli, ökade skördar, ökat beroende (1)
Sandell, Klas: Mahaweli, könsroller förstärks (1)
Bibin, Thomas: Trycket hårdnar i Sri Lanka (2)
Hansén, Stig: Erkänner vi tamil-flyktingen? (1)
Roy, Ajit: Indiska politiker skyr pressfrihet (1)
Almqvist, B: Recension Jihad – heligt krig i Afghanistan av A Sundelin (1)
Korpe, Marie & Reitov, Ole: Okänt motstånd i Afghanistan (2)
Hansén, Stig: Utsvältning, inte bomber i Afghanistan (2)
Nagy, Geza: Chandigarh, ojämlik stad (3)
Petersson, M: Recension Sagan om Sita av Clas Engström – ”Ofärdig ungdomsbok om Indien” (2)
Tagore, Rabindranath: Eldflugor – dikt (1)
Nyhetskrönika: Okt 1982 – Jan 1983 (2)

 2/1983

Ledare: Res hem, Indira Gandhi! (ledare) (1)
Gandhi, Mahatma: Om icke-våldet (2)
Redaktionen: Vem var Mahatma Gandhi? (1)
Lindberg, Staffan: Gandhi och historien (3)
Bibin, Thomas: Recension Gandhi – film av Richard Attenborough (1)
India Today-skribent: Blodigt pris i Assam (3)
Gunnarsson, Bo: Gammalt bengaliskt hot, Assam (1)
Djurfeldt, Göran: Blodiga demonstrationer i Dhaka (2)
Sydasienkommittén skriver till Lt Ershad (1)
Christensen, Asger: Afghanska motståndets anatomi (4)
Gunnarsson, Bo: Århundradets strejk i Bombay (4)
Gunnarsson, Bo: Dansk LO-skandal (1)
Intervju med strejkledaren Datta Samant i Bombay (1)
Djurfeldt, Göran: Myten om ”kastmärket” avlivas (1)
Nyhetskrönika: Jan – Mars 1983 (2)

TEMA: Kerala
Simonsson, Kristina & Sommelius, Sören:
° Tema – Indiens kämpande Kerala (1)
° Kommunisterna skrev historia (2)
° Ideologierna befruktar varandra (2)
° Fara för social urholkning (3)
° Vetenskap för social revolution, Kerala (1)
° Utvandrarna säljer sina drömmar (2)
° Kryddor och ideologier (1)
° Mot civilisationen finns inget försvar (2)
° Folkets biskop om strejkmedling (2)
Dev, P Kesava: Från rännstenen – novell (2)

3/1983

Redaktionen: Det lankesiska sönderfallet dag för dag (1)
Ledare: Lankesisk rashets i regimens tjänst (1)
Bibin, Thomas : Colombo-regeringen har störst skuld (3)
UD/SIDA: Colombo utan ansvar, inget ändras! (1)
Amnesty: Tortyr i Sri Lanka sedan 1979! (1)
Redaktionen: Sri Lanka-fakta: Mandat, folk, bistånd, organisationer (1)
Bibin, Thomas: Inga eviga konflikter i Sri Lanka (2)
Redaktionen: Brev om besinning till Colombo (1)
Almqvist, Per: Första tamil-flyktingen erkänd (1)
Redaktionen: Sydasiater i Sverige, Asylreglerna (2)
Indien: behärskat ursinne över Sri Lanka (1)
Bibin, Thomas : David Selbourne i intervju – ”Sri Lanka nytt Nordirland” (3)
Roy, Ajit: Sekularismens kris i Indien (1)
Kjellman, Kalle: Phoolan Devi – rövardrottning (3)
Madsen, Stig Toft: Mellan Nehru och Gandhi (2)
Madsen, Stig Toft: Mrs Gandhi i Köpenhamn (1)
Mocharla, Satya : Stockholm i indiska ögon (2)
Krishnan, N B: Gandhi-filmen idealiserar! (2)
Johansson, Birgitta: Protestvåg mot militärdiktaturen (1)
Mocharla, Satya: Gandhis testamente – dikt (1)
Johansson, Birgitta: Samtal m pakistansk journalist (2)
Friholt, Erni : Fattiga luras i SIDA-projekt (3)
Engström, Lars: Recension Poor women and health in Bangladesh av Vibeke Jörgensen (1)
Berg, Lasse: Recension Jordens folk – Indien, Sri Lanka (1)
Nyhetskrönika: 15/3 – 15/8 1983 (2)

4/1983

Ledare: Ska u-länderna sota för Sveriges usla finanser? (1)
Ali, Tariq: Oron i Sind – slutet för Zia? (2)
Anonym: Sluminvånare i Lahore vägrar flytta (1)
Eklund, Lars: Sigfrid Johansson i Horred hjälper Indiens blinda (3)
Hamilton Louise: Bhagwan leder mig (3)
Sjörlev, Jens: Ger gurun svar på livets mening? (2)
Monsun B: Tigrarnas tänder tämligen oborstade (2)
Redaktionen: Ingen intervention, turismen kollapsar m m (1)
Sri Lanka-formel i Bryssel, bakslag i FN (1)
Hansén, Stig : Afghanflyktingar släpps in (1)
Kramer, Julian Y: I Punjab föddes sikhismen (5)
Eklund, Lars: Presidentstyre i Punjab (1)
Friholt, Erni & Ola : Skogsprojekt drabbar fattiga (2)
Munshi-Eklund, Bubu: Än lever Tagores sång (2)
Eklund, Lars: Fiffel bakom Tagores nobelpris? (1)
Sommelius, S: Agent 007 våldtar Indien (1)
Kjellman, Kalle: Vem förstår nyttan med kor? (1)
Karlsson, Lars Olov: Med tåg till Darjeeling i Himalaya (3)
Roy, Ajit: CPI – åsnan mellan hötapparna (1)
Claes Helming: Recension Tibetan Foothold, The Waiting Land, Full Tilt m fl av Dervla Murphy (1)
Olsson, Torvald: Recension En obegriplig värld? av S Rubin & C Sohlberg (1)
Bibin, Thomas: Recension Diego Garcia – a Contrast to the Falklands av J Madeley (1)
Holloway, Kate: Recension Adoption af udenlandske barn av L Lundgaard (1)
Arvidsson, Tomas: Recension Midnattsbarnen av Salman Rushdie (1)
Haellquist, Karl Reinhold: Democratic Pakistan – ny tidskrift (1)
Sommelius, Sören: Recension Den långa resan till Lhasa av Thomas Löfström (1)
Nyhetskrönika 15/8 – 31/10 1983 (2)

1984

1/1984

Ledare: Orättvisa betraktelser (1)
Boesen, Inger: Samtal med afghanska kvinnor om livet förr och nu (3)
Lindqvist, Per: Indiska Magasinet misstänkt för smuggling (3)
Omvedt, Gail: Textilstrejken ny era för arbetarrörelsen (3)
Roy, Ajit: Generalrepetition inför valet (1)
Moina: Idealen borta i bangladeshisk politik (2)
Navlakha, Gautam: Rår oppositionen på Zia? (2)
Kurukulasuriya, Lal: SYDASIEN ljuger! (1)
Ambassadören slingrar sig (1)
David, S A: Fängslad och torterad (2)
Gunnarsson, Agneta: Bakom Asiatiska Spelens vackra fasad (2)
Gunnarsson, Bo: Olympiad åt New Delhi? (1)
Arvidsson, Thomas: Från kastmärkt till kastlöst samhälle? (3)
Mocharla, Satya: Sydindiska matrecept 2
Weinreich, B: En helig by i Nordindien (översättning Börje Tobiasson) 1
Tell, Johan: Recension Lyrikvännen 3/1982 om indisk poesi (1)
Nyhetsnotiser 1/11 1983 – 6/1 1984 (2)

2/1984

Ledare: Indira Gandhi bluffar (1)
Toft Madsen, Stig: Punjab – Indiens brännpunkt (3)
Roy, Ajit: Högt spel i Punjab (1)
Kjellman, Kalle: Mahendra Singh – den omutlige polisen (5)
Jonsson, Sten: Kanalbevattning och korruption (4)
Shanti: Studenter oskyldigt dömda (1)
Almquist, Börje: Svenska Afghanistanhjälpen (3)
Bibin, Thomas: Tiden ute för försoning (3)
Casinader, Ravindran: Rundabordskonferens med kniven på strupen (1)
Bibin, Thomas: Saturday Review villkorligt frigiven (1)
Murphy, Hammett: Shiva-Nataraj i konsten (2)
Ramakrishna: Allt för ett enda höftskynke (1)
Gustafson, K: Recension Fallet är avslutat av Mrinal Sen – ”Handfast realism” (1)
Rikken, Gerard: Recension Nepals Politics of Referendum Lok Raj Baral – ”Demokrati i Nepal?” (1)
Nyhetsnotiser 1 januari till 15 mars 1984 (2)

3/1984

TEMA: Adoptioner
Redaktionen: Pengarna eller livet? (1)
Redaktionen: Den dyra barnlösheten (2)
Sjöbohm, Anders: Vår adoption var som att vinna högsta vinsten (2)
Hansén, Stig: Lagförslag om privata adoptioner (1)
Eklund, Lars: Adoptionsorganisationerna  (2)
Bibin, Thomas: Liten hjälpreda för adoptioner (1)
Bibin, Thomas: Sri Lanka Barns Vänner ifrågasatt (2)
Aulin, Sven-Åke: ”Skärp kontrollen av alla adoptioner” (1)
Arvidsson, Elisabeth: Böcker om adoption (2)
Bibin, Thomas: Pressdebatten om adoptioner (1)
Sandell, Anki: Prem betyder kärlek (2)
Ledare: Kriget som inte finns i TV (1)
Roy, Ajit: Ödesdigert falskspel (1)
Frankel, Göran: Gandhis mördare ångrar ingenting (3)
Hansén, Stig: Lankesisk arkeolog på besök (1)
Petersson, Margareta: Intervju med Göran Tunström (2)
Tunström, Göran: Utdrag ur Indien – en vinterresa (3)
Sommelius, Sören: Journalistresa till byskogsprojekt (1)
Bibin, Thomas: Agrobiss i Mahaweli (2)
Bibin, Thomas: Ny opposition. Säkerhetsstyrkor tar nya tag (1)
Islam, Shafiqul: Revolutionär avrättad (1)
Chaudry, Din: På vems sida står svenska ambassaden? (1)
Berg, Lasse: Asiatisk gryning av Tomas Löfström – ”Obändig livskraft i byarnas Asien” (2)
Sommelius, Sören: Recension Med ansiktet mot vinden av Ola & Erni Friholt – ”Kampens vardag i Indien” (1)
Sjöbohm, Anders: Recension Kastlös av Mulk Raj Anand – ”Bakhas väg till insikt” (1)
Eklund, Lars: Recension En ovanlig dag av Barbara Fischer & Eberhard – ”Livet i en indisk by” (1)
Nyhetsnotiser 15/3 – 15/7 1984 (2)

4/1984

Ledare: Indira Gandhi mördad (1)
Redaktionen: Folkmord på stammar (1)
Ledare: Fattiga luras av SIDA-projekt? (1)
Kumar, Krishna: Mikrodatorer till indiska byskolor brittiskt bistånd (2)
Jonsson, Sten: Årets svenska biståndsdebatt (4)
Sommelius, Sören: Plastbåtar till högstbjudande – om projektet Bay of Bengal (2)
Djurfeldt, Göran: Författningen urholkas (1)
Davidsson, Anders: Sovjets fem år i Afghanistan (1)
Tell, Johan: Recension Fem tigrars dal av Stefan Lindgren – ”Fem tigrar mot en björn” (2)
Illiste, Ivo & Göransson, Birgitta: Himalayas vita guld – kalkstensbrytningen (3)
Göransson, Birgitta: Indiskt besök i svenska skolor (1)
Sommelius, Sören: Läderindustrier förgiftar 200 byars vatten (2)
Pettersson, Jan: Indien på kollisionskurs med Kina geologiskt sett (2)
Bibin, Thomas: Piska och morot mot tamilerna (1)
Riksradions Efter Åtta : Socialdepartementet om adoptioner (1)
Blomstrand, Jan: Lögnaktigt om Sri Lanka Barns Vänner (1)
Bibin, Thomas: Något stämmer inte om SLBV (1)
Andersson, Gunilla: Adoptionsorganisationerna behövs! (1)
Norrman, Staffan: Värdefull adoptionsdebatt  (1)
Djurfeldt, Göran: Ganesha – den goda börjans gud (1)
Sommelius, Sören: Indiana Jones och de fördömdas tempel: Vit övermänniska bland asiatiska barbarer (1)
Rushdie, Salman: Skam (Sören Sommelius): I flammande vrede (1)
Olsson, Torvald: Kast och klass i Indien, synpunkter (1)
Sucha, Sain: Ny ordlista svenska–urdu (1)
Nyhetsnotiser 16/7 – 1/11 1984 (2)

1985

1/1985

Fakta: Amnestyrapporter: Tortyr i Sydasien under 80-talet (2)
Jutvik, Christian: Kamp för regnskogen i Kerala (2)
Ledare: Val och val (1)
Omvedt, Gail: Indiska valet – seger för reaktionen (2)
Kjellman, Kalle: Mordet på Indira, sikh-massakern, Rajivs tillträde )2)
Roy, Ajit: Inför katastrofen (2)
Berg, Lasse: Intervju med Arun Shourie (5)
Ström, Arne: Rasmotsättningar och det svenska biståndet (2)
Kanger, Thomas: Bonderevolutionärer på frammarsch (3)
Kjellman, Kalle: Religionen är vår styrka – intervju med Sverige-sikh (3)
Lundgren, Christer: Fem års ockupation (2)
Solheim, Randi: Intervju med Ghaus Bux Bizenjo (3)
Solheim, Randi: Baluchistanfrågan (1)
Fries, Yvonne & Bibin, Thomas: Recension The Undesirables av C J Rajan (1)
Sjöbohm, Anders: Recension Född hindu av Anne Marie Berg, Anne Marie – ”Levande om religion (1)
Tell  Johan: Recension Sydasien i kort og tal av John Martinussen (1)
Tell, Johan: Recension För Afghanistan – Antologi, 55 författare (1)
Nyhetsnotiser 15/11 1984 – 15/1 1985 (2)

2/1985

Bibin, Thomas: Swedish Match tar över tändsticksfabriker (2)
Faizal, Farouque: Biståndspengar ger arbetslöshet (2)
Djurfeldt, Göran: Dags för ny syn på Indien: Fattiga får det bättre (3)
Almquist, Börje: Afghanska kulturministern Anahita Ratebzad på besök i Sverige (2)
Christensen, Asger: Svält och bomber Sovjets nya vapen (2)
Lagerfelt, Johan: Sjukvårdshjälpen en droppe i havet (2)
Hansén, Stig: Tre Afghanistanböcker: Sven Lindquist, Anders Sundelin och Jan Myrdal (2)
Moin, Baqr: Afghansk poesi på väg mot förnyelse (2)
Georgzén, Arne: Resa i Åskdrakens land – Bhutan (3)
Roy, Ajit: Klyftorna ökar (1)
Gunnarsson, Bo: Pakistan fick parlament – på Zias villkor (1)
Johansson, Kjell: Ershad tog hem jordskredsseger (1)
Bibin, Thomas: Adoptions-debatten: Lugnet efter stormen (1)
Asplund, Daniel: Privata adoptioner: Mer krångel än nöden kräver (1)
Trosell, Aino: Lillebror kom med flygplanet (1)
Bibin, Thomas: Kotmale-dammen invigs (2)
Gunnarsson, Bo: Ödesmättad stämning i krigets Jaffna (2)
Eklund, Lars: Faiz Ahmed Faiz – hyllad efter sin död (1)
Cheema, Riaz: Recension The Roots of Mystery av Sain Sucha – ”Okonventionellt om orättvisor” (1)
Eklund, Lars: Transit, Reseberättelser av Tomas Löfström– ”Personligt om resande” (1)
Asplund, Daniel: Recension Piller och Profit av Francis Rolt (1)
Toft Madsen, Stig: Recension The Nehrus av Tariq Ali – ”Svagt om Nehru-dynasti”n (1)
Löfström, Tomas: Egron Lundgrens Indien-bok från 1884 (1)
Nyhetsnotiser januari – april 1985 (2)

3/1985

Gunnarsson, Bo: Bhopaloffrens kamp för rättvisa (4)
Kumar, Krishna: Prinsar och pesticider (2)
Malmberg, Claes: Hela tredje världen förgiftas (3)
Toft Madsen, Stig: Från Kali-Yuga till Tekno-Yuga (2)
Roy, Ajit: Statlig terrorism (1)
Toft Madsen, Stig: Havet ger – havet tar (1)
Shah, Ghanshyam: Kvotera efter kast till universiteten! (3)
Fagerberg, Yvonne: Första skolresan i Kamalas by (2)
Törnlund, Niklas: Gästspel i en överklass – dagboksdikt (2)
Rajan, C J: Statsterror med svenskt bistånd (3)
Sjöbohm, Anders: Singalesisk nationalism i historiskt perspektiv (3)
Bibin, Thomas: Den muslimska faktorn (1)
Olsson, Torvald: Det hinduiska äktenskapet (3)
Tell, Johan: Recension Afghanistan, en handbok – ”Angelägen handbok” (1)
Tell, Johan: Reension Vägen till mandelrummet av C-J Charpentier – ”Kunnigt men långrandigt” (1)
Johansson, Eva: Recension Chakoo av Kjell Gjerseth – ”Krigets vardag” (1)
Nyhetsnotiser maj – aug 1985 (2)

4/1985

Ledare: Bistånd vid vändpunkt (1)
Bibin, Thomas: Ny fas i kriget (3)
Bibin, Thomas: Enad och splittrad tamilgerilla (1)
Fakta – kalendarium: Sri Lanka maj-november 1985 (2)
Berg, Lasse: Har Indiens fattiga fått det bättre? (2)
Djurfeldt, Göran: Jag har bara satt frågetecken! (2)
Roy, Ajit: Lita till Gud men håll krutet torrt (1)
Lindh, Oddvar: Vi sikher kan aldrig glömma (2)
Phelen, Brian: Textilindustrin i Bangladesh (2)
Asplund, Daniel: Svensk importpolitik (1)
Sundelin, Anders: Tillåter vi afghanerna att utplånas? (3)
Gunnarsson, Bo: Sida lämnar skandalprojekt (1)
Kjellman, Kalle: Indiska låneord i svenskan (3)
Syding, Christina & Mattsson, Maj-Gun: Shahnaz Malik – Kvinna utan rätt (2)
Resebrev från Skurups folkhögskolekurs i Indien (2)
Gunnarsson, Bo: Åtalad jordägare frisläppt (1)
Steen, Ann-Belinda: Stamfolk i Sydindien – ingen primitiv urbefolkning (2)
Löwdin, Per: Hinduisk matkultur i Nepal (2)
Sjöborg, Kristina: Recension Hedersuppdraget Anita Desai (1)
Sjöbohm, Anders: Recension Sri Lanka i mitt hjärta av Sverre Asmervik (1)
Tell, Johan: Recension En barbar i Asien av Henri Michaux (1)
Nyhetsnotiser sept–nov 1985 (2)

1986

1/1986

TEMA: Calcutta
Ledare: Calcutta Calcutta! Cal-cut-ta! (2)
Lundgren, Egron: Calcutta – en stad av palats (2)
Preger, Jack: Gråt inte för min skull, Grass och Rushdie (8)
Das, Jibanananda: The dead and the living (1)
Smith, William: Från handelsplats till huvudstad (1)
Eklund, Lars: Tunnelbanan i Calcutta (2)
Gangopadhyay, Sunil: Calcutta and I (1)
Ram, Mohan: Västbengalens marxister friar till kapitalisterna (2)
Myrdal, Jan: Subhas Chandra Bose (3)
Smith, William: Gatans folk – gatans lag (3)
Ghose, Gajendra Kumar: Än blommar kulturen i Indiens Paris (2)
Hadders Lindahl, Titti: Svensk student i Shantiniketan (1)
Toft Madsen, Stig: Från Oberoi Grand till Middleton Row (2)
Smith, William: Sevärdheter i Calcutta (3)

1/1986 övrigt inehåll

Fagerberg, Yvonne: Mörk framtid för ursprungsbefolkningen veddahs i Sri Lanka (3)
Hamilton, Louise (Ma Prem Pratiti): Bhagwan krossade våra drömmar (2)
Bibin, Thomas:
Shree Rajneesh åter till Indien 1
Roy, Ajit:
Demokrati på undantag (1)
Göteborgs-Tidningen:
Peter ett av de första utländska adoptivbarnen i Sverige (2)
Bibin, Thomas:
Töväder vid statliga adoptionsnämnden (2)
Toft Madsen, Stig:
Hinduismen sprids i Europa (1)
Berg, Lasse:
Äter Indiens fattiga bättre? (2)
Redaktionen:
Allt mer av biståndsbudgeten stannar i Sverige (1)
Frankel, Göran: R
ecension Indien – en handbok – ”Plastigt hopkok om Indien” (1)
Bibin, Thomas:
Recension Bhutan, ett kungarike av Gunnar Olesen – ”Sympatiskt om bergsrike” (1)
Nyhetsnotiser
nov 1985 – jan 1986 (2)

2/1986

Ledare: Kultur & Kanoner (1)
Andersson, Christian: Dubbelmoralen slår rekord – Bofors jätteorder (2)
Roy, Ajit: Tyst om vapnen i Indien (1)
Arvidsson, Thomas: Indiska rymdprogrammet (3)
Roy, Ajit: Smekmånaden med Rajiv över (1)
Djurfeldt, Göran: Budget för de rika (1)
Frankel, Göran: Kolossen (I) fyller 100 – Kongresspartiet (1)
Frankel, Göran: Läkemedelsindustrin i u-länderna: Vinst eller vård? (2)
Östergren, Per-Olof: Lästips om läkemedel i Bangladesh (1)
Gunnarsson, Sven-Olof: Bistånd till Bangladesh under omprövning (2)
Gunnarsson, Sven-Olof: Så ska hjälpen förbättras (1)
Frankel, Göran: Änkan Shah Bano Begum skapar politisk oro (1)
Heldur Netocny: Peshawarfoten – bildreportage (2)
Bibin, Thomas: Biståndet skärs ner efter Kotmale (2)
Bibin, Thomas: Plantagetamiler får medborgarskap (1)
Axelsson, Lars-Erik: Bulldozers mot bönder (2)
Djurfeldt, Göran: Fattigdomsdebatten avslutas (1)
Djurfeldt, Göran: Nordiska Asieninstitutet i blåsväder 1
Sjöbohm, Anders: Singalesisk 1900-talslitteratur (2)
Frankel, Göran: Indiens nationalsång kunglig hyllning? (1)
Plogvall, Hans: Recension Indien – en handbok – ”Håller väl, fastän ojämn” (1)
Sjöström, Jonas: Indien – en handbok – ”Frankels recension märklig” (1)
Frankel, Göran: Indien – en handbok – ”Boken inte plastig” (1)
Eklund, Lars: Recension Prins Rama av Brian Thompson (1)
Djurfeldt, Göran: Recension Indiens problem igår och idag av Gilbert Etienne (1)
Haellquist, Karl Reinhold: Recension Resa i Afghanistan av Jan Myrdal (1)
Nyhetsnotiser feb – april 1986 (2)

3/1986

Ledare: Våld föder våld (1)
Malik, Irfan: Benazir Bhutto vad går hon för? (2)
Arvidsson, Thomas: Osäker framtid för rymdprogrammet (1)
Lind, Oddvar: Punjabproblemet förvärras åter (2)
Bibin, Thomas & Wrangberg, Charlotte: Ny flyktingtragedi under uppsegling (2)
Schalk, Peter: Munkar kämpar för fred (2)
Ananda, Kongasdeniye: Krishnadevi – dikt (1)
Bibin, Thomas: Jakten på presidenten (2)
Ram, N: Intervju med Jayewardene (2)
Murphy, Hammett: Trekking-arbetare i Nepal kräver fast anställning (5)
Murphy, Hammett: En sherpas väg från Solo-Khumbu till Kathmandu (2)
Roy, Ajit: En förlegad Gandhi (1)
Asplund, Daniel: Valet en fars! (2)
Asplund, Daniel: Fattigdomen under lupp (3)
Jonsson, Göran: Frivilligorganisationernas bistånd ifrågasatt (3)
Nordström, Gunni: Zigenare söker sitt ursprung (3)
Kjellman, Kalle: Ding pral kirrar lattjo tjej – slangord från Indien (4)
Hadders, Hans: Från Santiniketan till Sverige – om studier i främmande land (2)
Tobiasson, Börje: Gatufotograf i Karachi (2)
Fridell, Karin: Människans anrop: Dikter att återvända till, av Ahmed Faraz (2)
Peter Schalk: Sri Lanka – vår syster av Andersson (1)
Nyhetsnotiser maj – aug 1986 (2)

4/1986

Lintner, Bertil: Rebeller i Nagaland militärt svaga (2)
Lintner, Bertil: Nagaland indisk delstat 1963 (1)
Lintner, Bertil: Intervju med Thuingaleng Muivah (1)
Lintner, Bertil: Ska Kina återuppta stödet till nagagerillan? (2)
Bibin, Thomas: Möte om tamilkonflikten i Oslo (1)
Pettersson, Jan: Skogsskövlingen leder till ekologisk katastrof (3)
Smith, William: Kärleksupplevelsen sedd från två kulturer (3)
Plogvall, Hans: Kashmirschalen spred glans över Europa (2)
Blaikie, Piers: Teknologiska möjligheter finns för ökad produktion (2)
Bibin, Thomas: Sydasiatisk läsning – Sri Lanka (3)
Kaerma, Sirje: Rökelse och cymbaler (1)
Robinson, Le Roy: Jegatheeswari Nagendran om hotad tamilkultur 4
Hansén, Stig: Recension Afghanistan – våldtaget land av C-J Charpentier – ”Smärtsamma anteckningar” (1)
Wassberg, Stina: Recension Mahendra och underbara kon av Kalle Kjellman – ”Saga med avsikt” (1)
Wassberg, Stina: Recension Landet du aldrig glömmer av Lundkvist&Blomstrand – ”Saga utan avsikt” (1)
Eklund, Lars: Recension Förnuftets krets av Amitav Ghosh & Glädjens stad av Dominique Lapierre – ”Datorer kan inte ersätta talang!” (1)
Falk, Bertil: Nordiskt kulturcentrum bör skapas i New Delhi (1)
Bibin, Thomas: Fria resor med Air Lanka (1)
Nyhetsnotiser sept – nov 1986 (2)

1987

1/1987

Ledare: Exportoffensiv på Indien – Ojämnt utbyte (1)
Ledare: Munkavlepolitik på Sida (1)
Roy, Ajit: 1986 års arv (1)
Wolf, Francis: Diskriminering och rasistisk förföljelse i Bangladesh (4)
Toft Madsen, Stig: Bengalisk invandring med arméns hjälp (1)
Sommelius, Sören: Khajuraho – kärlekslekar i sten (2)
Djurfeldt, Göran: Våldet i Bihar (2)
Das, Arvind N: Dyrkan av vapen (2)
Ingebrigtsen, Guri: Norsk läkare inne i Afghanistan (2)
Bibin, Thomas: Sydasiatisk läsning: Sri Lanka (2)
Haellquist, Karl Reinhold & Lindberg, Staffan: Inbördeskriget fortsätter i Sri Lanka (1)
Bibin, Thomas: Ökat antal politiska fångar (1)
Bibin, Thomas: Svenskt bistånd i sökljuset (1)
Sommelius, Sören: Recension Längs Ganges av Lasse Berg ”Ganges – på liv och död” (1)
Tell, Johan: Recension College of Percussion av Oriental Wind & Karnataka (1)
Andreasson, Lars: Recension Bortom berg och öknar av Jan Myrdal (1)
Nyhetsnotiser dec 1986 – jan 1987 (2)

TEMA: Miljö
Andreasson, Lars: Indien in i kärnkraftssamhället (2)
Andreasson, Lars: Indisk miljörapport (1)
Tell, Johan: Ska Bhopaloffren få rättvisa? (1)
Omvedt, Gail: Sockerrör, eukalyptus och hunger (4)

2/1987

Bibin, Thomas: Biståndsministern litar på Amnesty (3)
Berg, Lasse: Vem hjälper biståndet (red) (1)
Eklund, Lars: Tredje raka segern för vänsterfronten (1)
Sommelius, Sören: Dramatik och intensitet när Kerala går till val (3)
Eklund, Lars: Kashmirvalet enda trösten för Rajiv (1)
Roy, Ajit: Kris för Rajiv (1)
Frankel, Göran: Stölder drabbade Moder Theresa (1)
Lindberg, Staffan: Barnarbete i Indien (1)
Bibin, Thomas: Brutalitet skrämmer legosoldater (1)
Eklund, Lars: Isolerad stam avvisar kontakt (1)
Henricson, Per Olov: Bengaliska nätter (1)
Bibin, Thomas: Snålblåst kring NIA (1)
Lindberg, Staffan: Asiaden i Söul (1)
Redaktionen: 360 sikher väntar ännu på rättegång (1)
Jameel, Yusuf: Ingen frihet kvar i det fria Kashmir (3)
Eklund, Lars: Kashmirkonflikten i Punjabs skugga (1)
Carlsson, Peter: Bussresa från Kathmandu till Delhi (3)
Eklund, Lars: Koleravaccins-försök upprör flyktingar från Bangladesh (1)
Nyqvist, Anette: Torka och krigshot Tharöknens förbannelse (2)
Gunnarsson, Sven-Olof: Riksha-Fantomen håller landet i gång – om Bangladeshs rikshaförare (2)
Kalidasa: Himalaya – dikt, översatt av Britt G Haellquist (2)
Redaktionen: Krigsgudar exporteras – Mahindrajeepar till Sverige (1)
Redaktionen: Vettiga resor till Sydasien (1)
Eklund, Lars:Anglo-indier kluven elit i dagens Indien (1)
Manley, Arthur: Fanatism främmande för anglo-indier (1)
Sommelius, Sören: Recension Nomader av C-J Vallgren – ”Imponerande berättelse om sällsamma nomader” (2)
Sjöbohm, Anders: Recension Relative Merits av Yasmine Gooneratne (1)
Sri Lanka-nyhetsnotiser feb – april 1987 (1)

3/1987 (sid 1-35)

3/1987 (sid 36-68)

INDIEN-SPECIAL
Tell, Johan: Fördomar byts mot nya fördomar (1)
Sjöström, Jonas: Den omöjliga blandningens mötesplats: Om den indiska musiken (2)
Sommelius, Sören: Det söndervittrade Tranquebar, gammal dansk koloni i Sydindien (4)
Kjellman, Kalle: Zigenare bar hit indiska ord (3)
Kjellman, Kalle: Koloniala låneord (1)
Kumm, Björn: Grön revolution bara för de rika (4)
Frankel, Göran: R K Narayan skriver om Indiens Wadköping (2)
R K Narayan: Utdrag ur Skyltmålaren (3)
Löfström, Tomas: Anteckningar om resandet (2)
Nagy, Geza: Chandigarh – den misslyckade frihetssymbolen (4)
Illiste, Ivo & Göransson, Birgitta: När kalhuggning hotar kommer trädkramarna (3)
Romare, Kristian: Kvinnliga indiska konstnärer (3)
Arvidsson, Thomas: Ayurvedisk medicin i det forntida Indien (4)
Arvidsson, Elisabeth: Sydasien i barn- och ungdomsböcker (4)
Gandhi, Mahatma: Icke-våld inget för fega: (2)
Lindberg, Staffan & Tell, Johan: Förändrade Gandhi egentligen världen? (2)
Arvidsson, Thomas: Indiska rymdprogrammet (3)
Olsson, Torvald: Brudgum till högstbjudande (3)
Pettersson, Margareta: Svenska Indienskildringar (4)
Sommelius, Sören: Mrinal Sen – en politisk filmare (2)
Berg, P G: Leopardjagt i Ostindien – utdrag ur bok från 1855 (1)
Lindberg, Staffan: Vad har hinduismen med midsommar att göra? (2)
Lindberg, Staffan: Traktorer välsignas (3)
Berg, Lasse: Utdrag ur Längs Ganges (1)
Djurfeldt, Göran: Myten om ”kastmärket” (1)

3/1987 (bilaga)

Eklund, Lars: Indisk festival i Sverige (1)
Roy, Ajit: Svåraste krisen i landets historia (2)
Lindgren, Stefan: I vargens gap (Stig Hansén): Skoningslöst i Herat (1)
Sjöbohm, Anders: Recension Penguin Book of Modern Urdu Poetry – ”Njutbar urdupoesi” (1)
Nyhetsnotiser maj – juli 1987 (5)

4/1987

Ledare: Carl-Gustaf-gevär dödade flera hundra (1)
Grahnström, Lars: Intervju med gerillaledaren Massoud (1)
Davidson, Anders: Afghanska skolor är militära mål (2)
Grahnström, Lars: Minor mot barnen (2)
Fakta: Mujahedins 20 punkter för enighet (1)
Tell, Johan: På resa i Indien 50 år efter morfar, fördomar då och nu (3)
Roy, Ajit: Uppe i det blå (1)
Lintner, Hseng Noung: Bilder från Nagaland (2)
Bibin, Thomas: Fred i Sri Lanka – Krig på två fronter (2)
Schalk, Peter: Fredsfördraget mellan Indien och Sri Lanka (3)
Perklén, Airi: Lankesisk arbetskraftsexport till Mellanöstern (1)
Bibin, Thomas: Bra flyktingpolitik, Georg Andersson? (1)
Bibin, Thomas: Svensk volontär tortyranklagar högste polischefen (2)
Granhagen, Jenny: Revolutionär tredje kraft aktiv i Sri Lanka (2)
Stegeborn, Wiveca: Stoppat försök låta veddahs vittna i FN (2)
Pilfors, Gunilla: Statliga adoptionsnämnden skyldig till maktmissbruk (2)
Ali, Salamat: Änkebränning i Rajasthan (2)
Birodkar, Sudheer: Änkebränning – mytiskt ritualmord (1)
Sjöbohm, Anders: Engelskspråkig litteratur på Sri Lanka (4)
Sommelius, Sören: Recension Kallare än Kargil av Carina Rydberg” – Sparsmakad stämningsskildrare” (1)
Davidson, Anders: Recension Våra ord blåser bort i vinden av Doris Lessing – Lessing om Afghanistan (1)
Eklund, Lars: Recension Biographical Dictionary of Afghanistan av Ludwig Adamec – ”Vem är vem i Afghanistan?” (1)
Sommelius, Sören: Fascinerande arkitekturstudie av Sten-Åke Nilsson (1)
Hellström, Tobias: Recension Möt Indien-antologi – ”Redskap för förståelse” (1)
Winér, Krister: Landreform med organisationers hjälp (1)
Löfström, Tomas: En fläkt av Indien – om indiska kulturfestivalen i Lund (1)
Olsson, Torvald: Balachanders konsert i Tomelilla (1)
Sjöbohm, Anders: Recension Hettan i Colombo av Christopher Hudson – ”Underligheter om Ceylon 1942” (1)
Nyhetsnotiser augusti – oktober 1987 (2)

1988

1/1988

Ledare: Stoppa vapenexporten (1)
Anthony, Ian: Indien, Pakistan och atombomben (3)
Roy, Ajit: Vänstern framåt (1)
India Today-skribent: Natarwal bedragaren (2)
Holmén, Hans: Västerlandets syn på Österlandet (3)
Badhwar, Inderjit: Änkornas svåra situation (3)
Omvedt, Gail: Devdasidansöser i gudarnas tjänst? (2)
af Geijerstam, Jan: 3.000 år med indiskt järn (6)
India Today-skribent: Belägringen av Dhaka (1)
Indisk karikatyrtecknares syn på Boforsaffären (1)
Lidman, Bo: Skrämmande Amnestyrapporter (2)
Lidman, Bo: Hundratalet politiska fångar i Nepal (1)
Amnestyrapport: Paramilitär poliskår anklagad för indisk massaker (3)
Lidman, Bo: Rykten om uppgörelse i Bhopal (1)
Hellström, Tobias: Kricketens grunder (1)
Kjellman, Kalle: Schack – kunglig gåva från Indien (1)
Murphy, Hammett: Svartlistade öppnade egen restaurang (1)
Sommelius, Sören: Recension Tusen solar tändes av Claes Lindahl – ”Premiärministern som kackerlacka” (1)
Eklund, Lars: Om Bhutan-tidskriften Druk Yul – Bhutan öppnar sig sakta (1)
Eklund, Lars: Recension Den blå guden av Madhur Jaffrey – ”Tusen och en rövarhistoria” (1)
Eklund, Lars: Om bengalisk kulturtidskriften Uttårapath – ”Tidskrift om indisk kultur tar nytt grepp” (1)
Nyhetsnotiser dec 1987 – jan 1988 (2)

2/1988

Bibin, Thomas: Svenska vapen mot gerillan i Sri Lanka (2)
Schalk, Peter: Tamiltigrarnas ideologi (5)
Kumm, Björn: Afghanerna – ett folk som ingen kan regera (3)
Roy, Ajit: Dubbla budskap (1)
Lindblad, Tomas: Gränsbråket i Himalaya (Indien – Kina) (2)
Romare, Kristian: Murar talar, väggar sjunger – Calcuttas vitala politik (4)
Olsson, Torvald: Tempeldanserskan – präst, prostituerad eller artist? (5)
Toft Madsen, Stig: Söderifrån sett (2)
Frankel, Göran: Missbrukad fosterdiagnostik: Abort efter kön i Indien (2)
Frankel, Göran: Aids-kontroll i Indien 1
Frankel, Göran: Mahabharatas universum ryms i en gasklocka – om uppsittningen i Köpenhamn (2)
Frankel, Göran: Det var en gång – om Mahabharata (1)
Frankel, Göran: Intervju med Mahabharata-skådespelare (1)
Guthe, Lena: Asterix i Indien (1)
Guthe, Lena: Indisk champagne säljs i Sverige (1)
Nyhetsnotiser feb – april 1988 (2)

3/1988

Ledare: Vapenhandlare(s) förklarar sig (1)
Eklöf, Göran & Johansson, Maud: Miljömarsch för att rädda skogen (3)
Eklöf, Göran & Johansson, Maud: Kärnkraften också hot mot skogen (2)
Eklöf, Göran & Johansson, Maud: Indien storsatsar på kärnkraft (2)
Roy, Ajit: Gudafall (1)
Haellquist, Karl Reinhold: Zia död – val i Pakistan? (2)
Eklund, Lars: Zia ul-Haq mördades? (1)
Ahmad, Akbar: Sibi i pakistanska Baluchistan lever på minnet av fornstora dar (1)
Danielsson, Håkan: Varför så få indiska böcker på svenska? (5)
Danielsson, Håkan: Vägvisare till indisk samtidslitteratur (4)
Danielsson, Håkan: Indiens 800 språk! (1)
Redaktionen: SYDASIEN populär bland tamiltigrar (1)
Lindgren, Stefan: Återbesök i Ghurian (5)
Lindgren, Stefan: Genéveavtalet garanterar inte fred (4)
Davidsson, Anders: Afghanska landsbygden systematiskt ödelagd (1)
Redaktionen: Parlamentsvalen i Afghanistan ”milsten i historien” (1)
Wolff, Biggi: UNP och JVP: Strid på liv och död i Sri Lanka (2)
Bibin, Thomas: Bakslag i söder: JVP – barn av en ond tid (2)
Falk, Gerd & Schalk, Peter: International Alert kräver ny författning (1)
Gooneratne, Yasmine: Utdrag ur Relative merits, introduktion av Anders Sjöbohm (3)
de Alwis, Malathi: Till en tamilsk vän – dikt (1)
Coomaraswamy, Radhika: Till Malathy: Svar från en tamil – dikt (1)
Frankel, Göran: Skolböckernas indienbild: Fattigdom och heliga kor (2)
Charpentier, C-J: Svensk asienbevakning kass (1)
Guthe, Lena: Vad gör Höganäsbolaget i Indien? (1)
Lintner, Bertil: Missionärer gav nagafolket självkänsla 3
Arvidsson, Thomas: Raman-effekten gav indier nobelpriset i fysik 1930 (1)
Siljeholm, Ulla: Recension Indien, framgång och fattigdom (1)
Jonsson, Inger: Min vän, oförglömliga dagar med Mendis (1)
Nyhetsnotiser maj – aug 1988 (2)

4/1988

Murphy, Hammett: Levande träblockstryck i Himalayas byar (3)
Rosén-Hockersmith, Eva: Översvämningskatastrof spär på orättvisorna (2)
Syed, Zahoor: Bhuttoseger med frågetecken (1)
Zettergren, Göran: Islamiseringen möter motstånd (3)
Razzak, Abdur: De mäktiga får dricka whisky (5)
Bakshi, A M: Diplomati vann Sydindien åt britterna (2)
Bibin, Thomas: Indier får döda tamiler med svenska granatgevär (2)
Redaktionen: Ny volontärorganisation bildad för utbildning av fattiga repatrierade plantagetamiler – COPE (2)
Stegeborn, Wiveca: Veddahfolkets existens hotas av lankesisk familjeplanering (2)
Roy, Ajit: Rajiv i motvind (1)
Hellström, Tobias: Bofors hjälper Indien med mångmiljardorder (1)
Smith, William: Kung Nala – det indiska kökets fader (2)
Smith, William: Tre medeltida recept ur kung Nalas kokbok (1)
Smith, William: Färden västerut förändrade curryn (2)
Smith, William: Curry är inte bara curry – fyra recept (1)
Menkes, Roberto: Kumari – den levande gudinnan (4)
Sjöbohm, Anders: Recension Shiva dansar av Anneli Persson – ”Ambitiöst om indo-engelsk skönlitteratur” (1)
Sjöbohm, Anders: Recension Journal of Soth Asian Literature nr 1 1987 – ”Singalesiska författare undviker dagspolitiken” (1)
Kjellman, Kalle: Recension Mjölkupproret av Shyam Benegal – ”Rolig indisk mjölkfilm” (1)
Nyhetsnotiser sep – nov 1988 (2)

1989

 1/1989

Johansson, Eva: Kehar Singh oskyldigt avrättad? (1)
Herneklint, Lasse: Kärnkraftsmotstånd statsfientligt (4)
Lindberg, Staffan: Val i Tamil Nadu förlust för Congress, del I (1)
Roy, Ajit: Råttorna lämnar Kongresskutan? (1)
Andersson, Christian: Nya vindar blåser på Sida (2)
Toft Madsen, Stig: Engelsk ornitolog Hume grundade kongresspartiet (2)
Hume, A O: Reserapport från Laccadiverna 1876 (1)
Bibin, Thomas: Bräcklig valseger för det bestående (3)
Bibin, Thomas: Journalister nekas inresa (1)
Kramsjö, Bo: Drottning Elisabeths by (1)
Wolters, Staffan & Runeby, Jörgen: Sulabhs toaletter sprider ljus i Asien (3)
Nilsson, Sten Åke: Ruiner för framtiden – Hampi och Fatehpur Sikri (4)
Danielsson, Håkan: Recension Kerala av Sören Sommelius – ”Bidrag till rimligare Indienbild” (1)
Gunell, Sture: Recension Indien av Olsson & Sommelius & Kumar – Ny lärobok ger indisk fördjupning (1)
Redaktionen: Lanka Guardian i kris (1)
Redaktionen: Indiskt kulturpris till SYDASIENs Lars Eklund (1)
Lindberg, Staffan: Rapport från flammande fälten i Bihar (Sundelin/Söderberg) (4)
Sommelius, Sören: Wechselmann-film om sockerslaveri fick ej plats i TV (1)
Nyhetsnotiser nov 1988 – jan 1989 (2)

2/1989

Bibin, Thomas: Blodigaste valet i Sri Lanka, bojkott av JVP (2)
Bibin, Thomas: Åtalseftergift för övergrepp (1)
Nycander, Gunnel: Narmadadammarna: Indiens största miljökatastrof (5)
Henricson, Per Olov: Vinter efter översvämningarna (2)
Rosén-Hockersmith, Eva: Islam verktyg att krossa politiskt motstånd i Bangladesh (2)
Gunnarsson, Bo: Lömskt falskspel i afghansk roulette (2)
Andersson, Christian: Bonderörelsens bas – Barn av den gröna revolutionen (5)
Roy, Ajit: Skandalrapport (1)
Eklund, Lars: Ajit Roy – Motvalls gubbe i indiska vänstern (2)
Olsson, Torvald: Sydindiens zigenare: Koravas – sjakalerna (4)
Bibin, Thomas: RRV-kritik mot Sida (1)
Frankel, Göran: Rymdfärds-jubileum ur vediskt perspektiv (1)
Andersson, Tomas & Gustafsson, Anders: Världshistoria på svenska – Kolonialismen ursäktad (2)
Gunnarsson, Bo: Charpentiers kritik kass (1)
Sjöbohm, Anders: Jean Arasanayagams författarskap (4)
Sjöbohm, Anders: Recension Images of the Raj av Goonetilleke, D C R A – ”Författarna och kolonialismens förfall” (1)
Sommelius, Sören: Recension I skuggan av Taj hotel av Anita Desai – ”En dag i Bombay” (2)
Bibin, Thomas: Recension Månsken, kom! av Stefan Lindgren – ”En resa i kriget” (2)

3/1989

Bari, Fazlul: Ensam kvinna måste vara stark (2)
Schalk, Peter: Den fosterlandsälskande Vijevira: Singalesisk nationalism (7)
George, Ale: Traditionell teknologi bärgar tåg (2)
Smith, William: Bland Pretas och Chathans i spökenas värld (4)
Kjellman, Kalle: Kali Mai – den förklädda tiggaren (2)
Isaksson, Folke: Indienbilden i reseskildringar utifrån Margareta Pettersons avhandling (4)
Geijerstam, J af: Recension Capital Ackumulation av Satya Brata Datta – ”Stål och klasskamp” (2)
Menon, Ramesh: Indiska män trötta på matriarkat i Meghalaya (1)
Hellström, Tobias: Skogen huggs ned för turisters bekvämlighet (3)
Kjellman, Kalle: Kämpande antropolog på sverigebesök (1)
Fries, Johanna: Konferens om Chittagong Hill Tracts (2)
Roy, Ajit: Indien i kris (1)
Nyhetsnotiser juli – sept 1989 (2)

 4/1989

Ledare: Genombrott för dammotståndet, stoppa dammbiståndet! (2)
Bibin, Thomas: Ur elden i askan 1
Frankel, Göran: Indiska hindufanatiker kämpar för gudakonungen Rama (3)
Roy, Ajit: Valet i kristallkulan (1)
Nycander, Gunnel: Bhopaloffer i Europa (3)
Sørensen, Birgitte: Kulturkonflikt i Kotmale (1)
Redaktionen: Barnarbete år 1890 och år 1988 (1)
Vidyasagar, R: Barnhänder konkurrerar med tändsticksbolaget (1)
Vidyasagar, R: Shanthi – nioårig tändsticksarbeterska (1)
Andersen, Peter & Toft Madsen, Stig: Den danske Gharana – indisk musik i Danmark (2)
Sommelius, Sören: Recension Salaam Bombay – film av Mira Nair (1)
Bibin, Thomas: Frikyrkofredspris till Paul Caspersz (1)

TEMA: Kvinnor
Ask, Karin: Kvinnovärld bakom slöjan (3)
Olsson, Torvald: Hemgift, brudpris och brudmord (4)
Frankel, Göran: Miljökamp i köket (2)
Frankel, Göran: Recension Huvudbördan av Monica Roselius – ”Omyndiga men mycket duktiga” (1)
Pettersson, Margareta: Recension Women in Indian Society av Rehana Ghadially (1)
Sørensen, Birgitte: Recension Labour pains a labour problem av Jeffery & Lyon (1)
Gooch, Pernille: Staying Alive av Vandana Shiva – recension (1)
Duval, Soraya: Widow Burning in India av V N Datta (1)
Madsen, Aase M: Recension Women in Colonial India av J Krishnamurty (1)
Nyhetsnotiser sept – nov 1989 (2)