Sydasien blir åter kvartalstidskrift 2021

Sydasien är en oberoende tidskrift (och tidskriftsförening) för alla som vill följa utvecklingen i regionen – Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Pakistan och Sri Lanka. 2020 ger vi ut ett reportagemagasin (oktober) och en årsbok (efter årsskiftet – slutet av januari) parallellt med Sydasien.se.

Från 2021 återgår alltså Sydasien till kvartalsutgivning. Medlemskap/prenumeration ger då alla tryckta utgåvor under året. Vi skickar ett bevis (per mejl eller brev om så önskas). Vi behåller medlemsavgiften i tidskriftsföreningen (prenumeration) oförändrad, alltså 200 kr även för 2021. Befintliga medlemmar 2020 får årsboken i brevlådan och förnyat medlemskap ger sedan alla nya nummer under 2021.

Vi behöver komma ut med fyra nummer under 2021 och vill givetvis att övergången ska ske smidigt för alla medlemmar/prenumeranter.

Sydasien 2021
Nr 1 (slutet av januari) Sydasiens årsbok 2020-2021 (bok, cirka 160 sidor 130x200mm)
Nr 2 (prel 25 april) En längre essä, reportage och analyser, notiser (tidskrift cirka 32-36 sidor, 130x200mm)
Nr 3 (prel 10 september) Reportagemagasin med tema (A4-format)
Nr 4 (prel 15 november) Ett längre reportage, artiklar, notiser (tidskrift 32-36 sidor, 130x200mm)

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
I Sydasien nr 1 2020 finns exklusiva reportage och artiklar. De har inte publicerats på Sydasien.se och kan endast läsas i magasinet.

Prenumeration 2021

Privatpersoner: 200 kronor
Organisationer och bibliotek: 260 kronor

Plusgiro: 795 496-9
Swish: 123 211 2068

Betala och mejla postadress till info@sydasien.se. Vi skickar magasin och årsbok. Information om events mejlas ut och läggs som notiser på Sydasien.se. Avgiften för prenumerationen ger också medlemskap. Vill du bara beställa magasinet kostar det 120 kr inkl frakt. Du som vill beställa både magasinet och medlemskap för 2021 får rabatterat pris och betalar 300 kr.

 

Mer om Sydasien och redaktionen

Redaktionen ligger sedan december 2019 i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Två redaktörer delar på arbetet med tidskriften och vi anlitar skribenter och fotografer som är specialiserade på länderna – baserade i Sverige och i regionen. Dessutom finns en engagerad och kunnig styrelse till hands.

De senaste åren har Sydasien ordnat releaseevents i Stockholm och Lund, samt varit med vid Bokmässan i Göteborg och vid MR-dagarna. Under 2020 blir det tyvärr, vilket vi alla är medvetna om, svårare att ha sammankomster. Men vi hoppas att kunna hitta ett tillfälle där Sydasienvänner kan ses för att umgås och diskutera våra länder.

Sydasien Magasin kom ut hösten 2020. Tidskriften trycktes den 8 oktober 2020 och skickades ut veckan efter. Färdigställandet drog ut på tiden, i gengäld blev det hela 72 sidor med texter och reportage om och från samtliga länder i Sydasien. Magasinet har fått spontana lovord och uppskattning av läsare, både vad gäller form och innehåll. Redaktionen tackar ödmjukt och hoppas att kvarvarande magasin i våra hyllor ska hitta hem till nya läsare.

Sydasien Årsbok, med texter och analyser om utvecklingen i länderna färdigställs runt årsskiftet 2020-2021 och kommer ut till prenumeranter i senare delen av januari.

Sedan 1977 har Tidskriften Sydasien spridit kunskap om regionen. Vi fortsätter att bevaka och granska utvecklingen och behandlar mänskliga rättigheter, folkliv, kultur, politik, forskning och tar upp ämnen för debatt.

Välkommen som medlem och ett nytt årtionde med tidskriften Sydasien!

Vad vill du se mer av? Mejla dina synpunkter till redaktionen@sydasien.se!

Sydasien nr 2 2019
Sydasien nr 2 2019 och tidigare nummer kan beställas från Sydasiens redaktion.

Beställ gärna tidigare nummer av Sydasien (porto tillkommer):
1977–2010 (4 nr per år) samt #1 2017: 50 kr/st
#1 2018: 60 kr
#2 2018: 60 kr
#1 2019: 60 kr
#2 2019: 60 kr

Paketpris erbjuds vid större beställningar.