Sydasien 2021 åter kvartalstidskrift

Sydasien är en oberoende svensk tidskrift, etablerad 1977, för alla som är intresserade av politik, kultur, samhälle och historia och som på djupet vill lära känna och följa länderna Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka. Från 2021 går Sydasien upp till kvartalsutgivning, parallellt med flödet av reportage och artiklar på Sydasien.se.

Nr 1 – runt 10 februari: Årsbok 2020-2021 (144 sidor, 130x200mm)
Nr 2 – prel 25 april: Tidskrift (häfte 32-36 sidor, 130x200mm)
Nr 3 – prel 10 september: Reportagemagasin med tema (A4-format)
Nr 4 – prel 15 november: Tidskrift (häfte 32-36 sidor, 130x200mm)

Sydasien #1 2021 – årsboken.

Prenumeration 2021

Privatpersoner: 200 kronor
Organisationer och bibliotek: 260 kronor

Plusgiro: 795 496-9
Swish: 123 211 2068

 

Betala och mejla din postadress till info@sydasien.se.

Vi skickar bekräftelse per mejl och därefter kommer de tryckta utgåvorna i brevlådan enligt utgivningsplanen ovan.

Med olika format på tryckta Sydasien vill vi ge våra läsare variation. Trots ökad utgivning 2021 behålls årsavgiften oförändrad, 200 kr.

 

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
Sydasien #1 2020: 72-sidigt reportagemagasin.

Årsavgiften ger prenumeration och medlemskap i tidskriftsföreningen. Vi skickar information per mejl till befintliga prenumeranter om erbjudande om förnyelse. Det går bra att när som helst betala in årsavgiften så uppdaterar vi prenumerantregistret.

Information om events mejlas ut i nyhetsbrev och läggs som notiser på Sydasien.se.

Magasinet (#1 2020) kan beställas för 120 kr inkl frakt.
Årsboken (#1 2021) kan beställas separat för 120 kr inkl frakt.

Välkommen som medlem och ett nytt årtionde med tidskriften Sydasien!

Vad vill du se mer av? Mejla dina synpunkter till redaktionen@sydasien.se!

Sydasien nr 2 2019
Sydasien #2 2019 (ovan) och andra nummer kan beställas från Sydasiens redaktion.

Beställ gärna tidigare nummer av Sydasien (porto tillkommer om inte annat anges):
1977–2010 (4 nr per år) samt #1 2017: 50 kr/st
#1 2018: 60 kr
#2 2018: 60 kr
#1 2019: 60 kr
#2 2019: 60 kr
#1 2020 – magasin: 120 kr inkl frakt
#1 2021 – årsbok: 120 kr

Paketpris erbjuds vid större beställningar.

Mejla din beställning till info@sydasien.se.