Bli medlem i Sydasien 2020

Sydasien är en oberoende tidskriftsförening för alla som vill följa utvecklingen i regionen Sydasien med länderna  Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Pakistan och Sri Lanka. Under 2020 ger Sydasien ut ett reportagemagasin och en årsbok parallellt med Sydasien.se, som är öppen för alla och där nytt material publiceras varje vecka.

Medlemsavgift: 200 kronor
Institutioner och bibliotek: 260 kronor
Plusgiro: 795 496-9
Swish: 123 211 2068

Betala in medlemsavgiften (sänkt från 250 kr) och mejla samtidigt postadress till info@sydasien.se – så skickar vi magasin och årsbok samt eventuella tryckta nyhetsbrev. Inbjudningar till events mejlas ut och läggs som notiser på Sydasien.se.

Redaktionen ligger sedan december 2019 i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Vi är två redaktörer som delar på det dagliga arbetet med tidskriften och vi anlitar skribenter och fotografer som är specialiserade på de olika länderna – baserade i Sverige och i Sydasien. Dessutom finns en engagerad och kunnig styrelse till hands.

De senaste åren har Sydasien ordnat releaseevents i Stockholm och Lund, samt varit med vid Bokmässan i Göteborg och vid MR-dagarna. Även i år hoppas vi kunna ha minst en sammankomst av något slag där Sydasienvänner kan ses för att umgås och diskutera våra länder. Sydasiens medlemmar bjuds in och får rabatterat pris.

Sydasien Magasin ges ut i senare delen av sommaren 2020. Vi utlovar sprakande reportage från samtliga länder i regionen, alla med utgångspunkt i ett högaktuellt tema.

Sydasien Årsbok, med texter och analyser om utvecklingen i länderna färdigställs i slutet av 2020 och ges ut kort därefter.

Sedan 1977 har Tidskriften Sydasien spridit kunskap om länderna i regionen. Vi fortsätter att bevaka och granska utvecklingen i våra sju länder. Vi behandlar mänskliga rättigheter, folkliv, kultur, politik, forskning och tar upp ämnen för debatt. Såväl etablerade som nya skribenter och fotografer syns i Sydasien 2020.

Välkommen som medlem och ett nytt årtionde med tidskriften Sydasien!

Vad vill du se mer av? Mejla dina synpunkter till redaktionen@sydasien.se!

Beställ gärna tidigare nummer av Sydasien (porto tillkommer):
1977–2010 (fyra nr per år), samt #1 2017: 55 kr/st
#1 2018: 75 kr
#2 2018: 75 kr
#1 2019: 75 kr
#2 2019: 75 kr

Sydasien nr 2 2019
Sydasien nr 2 2019 och tidigare nummer kan beställas från Sydasiens redaktion.