Tidskriften Sydasiens historia

Sydasien startades 1977 av Staffan Lindberg, Göran Djurfeldt, Thomas Bibin, Stig Hansén, Mats Hilte och Ola Hansson. Sydasien bulletinen, som tidningen hette 1977-1983, gjordes vid redaktioner i Stockholm, Göteborg och Lund.

Staffan Lindberg säger i sin artikel ”25 år med Sydasien”:

”En viktig faktor bakom utvecklingen av tidskriften var den unika kombinationen av forskare och journalister som samarbetade i de olika redaktionerna”.

Mångfald bland skribenterna var således en grund redan från början. Under 70-talet gjordes tidningssidor manuellt med hjälp av skrivmaskiner, saxar och kopiatorer. Lindberg skriver vidare:

”I början var bulletinen enkel. Enkla texter i två spalter, hophäftade med ett färgstarkt omslag och med rätt risiga bilder. Det blev dock snabbt bättre: vi fick texter och rubriker satta på självhäftande papper från tryckeriet.”

På 80-talet kunde Sydasien bulletinen dra nytta av datorer och med Lars Eklund som ny redaktör gavs tidskriften 1984 namnet Sydasien och redaktionen fick en fast bas i Lund. Tidskriften såg ökande upplagor.

I slutet av 90-talet togs Sydasien till Internet, när Lars Eklund startade webbilagan Monsun, med artiklar som kompletterade den tryckta tidskriften.

Läs Lars Eklunds egen berättelse i artikeln ”Mina 25 oförglömliga år som redaktör för Sydasien”, publicerad på Sydasien.se i maj 2019.

Genom Sydasiens artikelregister (pdf) som Lars skapade och som Thomas Bibin kompletterade med att skanna in alla utgåvor av Sydasien från 1977 till 2007 fanns alla utgåvor av tidskriftens tillgängliga att läsa som pdf.

För den som är intresserad av Sydasiens historia, regionens såväl som tidskriftens, är detta en guldgruva. Artikelregistret är nu sökbart och kan överblickas i Sydasiens arkiv, vilket hösten 2020 kunde sjösättas på Sydasien.se.

Efter tre decennier med Sydasien lämnade Lars Eklund posten i december 2007, då John Senewiratne tog över som tidskriftens redaktör. Åren 2008 till 2010 fortsatte han och den nya redaktionen med bas i Norrköping att ge ut fyra nummer av Sydasien per år, detta i en tid då upplagorna sjönk och papperstidningar lades ner.

2011 tog Johanna Sommansson över och blev Sydasiens första kvinnliga redaktör. Sydasien omvandlades till en nättidskrift utan prenumeranter – tillgänglig för alla. Redaktionen fanns nu i Stockholm.

2017 återuppstod den tryckta tidskriften, med mänskliga rättigheter som tema. Fokus sattes också på att popularisera den forskning som bedrivs på nordiska universitet och lärosäten. Den tryckta tidskriften ges nu ut två gånger per år parallellt med nättidningen. De tryckta numren av Sydasien 2017-2019 kan beställas.

Lindberg beskrev en gång Sydasien som en specialtidskrift:

”Den används i skolarbetet, den läses av journalister, politiker, ämbetsmän och av en intresserad allmänhet. Den finns på de flesta stadsbibliotek.”

Idag kan vem som helst komma åt detta bibliotek via Sydasien.se.

I december 2019 lämnade Johanna Sommansson över redaktörskapet till Johan Mikaelsson och Henrik Schedin. De arbetar nu tillsammans som redaktörer för Sydasien.

Redaktionen är belägen i Mölndal och har ett nätverk av skribenter. Under 2020 ges ett reportagemagasin ut i mitten av året och i slutet av året kommer en årsbok med texter och analyser som ska ge en aktuell helhetsbild av regionen och med ett fördjupande tema.

Vårt syfte är och förblir att ta reda på mer, att sprida kunskap om och att väcka intresse kring Sydasien. Tidskriften har en stolt historia, men vi verkar i nuet. Följ med på resan, bli medlem i Sydasien 2020, då ingår prenumeration, vilket ger ett magasin och en årsbok hem i brevlådan.

om-sydasien