Ledare

Kvinnlig Sadhu i Varanasi Foto Elin Thorsén

Berättelser från periferin

Sydasien gör precis tvärtom. I massmedia överlag är det som vanligen rapporteras de stora nyheterna. Världsnyheter, glob…

0 Delningar
Försäljare med portabel busiess i Old Delhi. Foto Johanna Sommansson.

Att leva för dagen

Sydasien utlyser nu en fototävling på temat “Leva för dagen”. Bidragen skall publiceras på får facebook sida och läsarna…

0 Delningar