Om GDPR, personuppgifter och cookies

Alla som behandlar personuppgifter måste följa gällande lagstiftning i Sverige och inom EU, framför allt dataskyddsförordningen, GDPR, som började gälla fullt ut den 25 maj 2018.

Vid kommunikation med skribenter, prenumeranter, läsare, annonsörer och andra sparar Sydasiens redaktion viss information.

Den som besöker Sydasien.se och kommenterar artiklar (när kommentarsfältet är aktiverat) kan också lämna information som innehåller personuppgifter.

Sydasien sparar inga onödiga personuppgifter och avlägsnar all e-post som inte är relevant för Sydasien. All överflödig information raderas.

Personuppgifter för skapande av journalistiskt innehåll

Sydasien behandlar personuppgifter för journalistiska ändamål. Här kommer lagstiftning kring yttrandefrihet, informationsfrihet och tryckfrihet in i bilden.

Sydasien har en medveten generell strategi för arbetet med informationssäkerhet, från aktivt virusskydd, säker inloggning och brandväggar till säkerheten för våra källor, oss själva liksom vår utrustning. Även frilansmedarbetare, skribenter och eventuella underleverantörer uppmanas följa våra riktlinjer.

Samtycke till användning av personuppgifter

Den som själv har lämnat personuppgifter har rätt att få besked om vilka personrelaterade uppgifter som finns sparade och hur dessa används. Uppgifterna ska också rättas om personen så önskar. Den som lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst dra tillbaka detta.

Tidskriftsföreningen Sydasien ansvarar för behandling av personuppgifter. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som finns kan du kontakta oss på info@sydasien.se. Du kan också mejla oss om du vill rätta uppgifter.

Information om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator, telefon eller platta. Webbplatsen kan då känna igen enheten vid nästa besök. För att filen inte ska kunna spåras till dig lagras endast en liten mängd information. Det finns två typer av cookies, temporära och permanenta. En temporär cookie försvinner så fort du stängt av din webbläsare medan en permanent sparas en längre tid och har ett i förväg bestämt utgångsdatum då den raderas automatiskt.

Cookies används av tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies. En sort sparar en fil permanent på din dator, en annan sort sparas temporärt den tid du besöker webbplatsen. Sydasien sparar eller utnyttjar aldrig personlig information så som besökarens namn och e-postadress.

Syftet med cookies är att förbättra upplevelsen, följa upp användningen samt att utveckla och optimera webbplatsen.

Vid besök på Sydasien.se sker automatisk registrering av data för mätning av besöksfrekvens. Sydasien.se samlar uppgifter om användning, trafik och händelser på Sydasien.se. Detta för att kunna analysera och utvärdera. Uppgifter används aldrig för att identifiera enskilda besökare. Följande uppgifter registreras automatiskt:

  • IP-adress
  • Webbläsare
  • Operativsystem
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Du kan undvika att din webbläsare lagrar cookies och sparar dessa i din dators hårddisk när du besöker en webbplats (se ”Hjälp” eller ”Inställningar”). Det går även att ta bort befintliga cookies. Ifall detta görs kan detta påverka funktionalitet och tiden det tar att ladda sidor.

Syfte med webbstatistik

Webbstatistik används för att säkra teknisk funktionalitet och användning. Sydasien.se kan använda besöksstatistik för att utveckla webbplatserna efter besökarnas intressen.

Sydasien.se överlåter ingen information till tredje part (förutom en underleverantör som utför teknisk support för webbplatsens drift).

Google Analytics används för webbstatistik, vilken följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv från oktober 1998.

Mer om kommentarer

Besökare kan lämna kommentarer som visas i kommentarsformulär. När så görs sparas besökarens ip-adress och en så kallad user agent-sträng för detektering av skräpmeddelanden. Kommentarer kontrolleras via e-post med kontroll för skräppost.

En anonymiserad sträng från din e-postadress (kallad hash-värde) kan sändas från WordPress till tjänsten Gravatar för att se om du finns registrerad. Integritetspolicyn för Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kan din profilbild, om du har en sådan, visas publikt vid din kommentar.

En kommentar och dess metadata sparas utan tidsgräns. Detta för att vi behöver kunna hitta och godkänna efterföljande kommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Användares personuppgifter

För användare sparas personuppgifter som anges i användarprofilen. Användare kan se, redigera eller radera personuppgifter. Webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Om du kommenterar kan du spara namn, e-postadress och webbplatsadress i cookies. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Du som loggar in

För dig som loggar in på Sydasien.se skapas en tillfällig cookie för att se om webbläsaren accepterar cookies. Denna innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger webbläsaren.

När du loggar in skapas cookies med information om din inloggning (gäller två dagar) och val för skärmlayout (gäller ett år). Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” finns din cookie kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto tas dessa cookies för inloggning bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel sparas en extra cookie i din webbläsare. Denna innehåller endast inläggs-ID för artikeln du redigerade och gäller i ett dygn.

Om du har skrivit kommentarer på Sydasien.se kan du begära en exportfil med de uppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan begära att vi tar bort personuppgifter Vissa uppgifter kan behöva sparas av administrativa, legala eller säkerhetsskäl.

Bilder

Bilder som innehåller EXIF-data kan innehålla GPS-koordinater och annan information. När bilder laddas upp på webbplatsen kan besökare ta fram dessa uppgifter. Den som vill undvika detta måste gå in i lämpligt bildbehandlingsprogram för att spara om bilden så att möjligheten att se EXIF-data tas bort.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar och sidor på Sydasien.se kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder och länkar). När innehåll från andra webbplatser används informeras om detta. Innehållet beter sig på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Andra webbplatser kan samla in uppgifter, använda cookies, bädda in spårning från tredje part och övervaka interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

(Informationen på sidan uppdaterad 2019-12-20 av Sydasiens redaktör.)

 

Datainspektionen om Dataskyddsförordningen (GDPR)

”Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här nedan kan du läsa mer om dataskyddsförordningens delar. Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det under våra Vägledningar.” (Datainspektionen)

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats: Datainspektionen.se (länk öppnas i nytt fönster)