Om Tidskriften Sydasien

Sydasien är nättidskrift och tryckt tidskrift på svenska som sedan 1977 ges ut av Tidskriftsföreningen Sydasien. Vi följer och undersöker förhållanden och skeenden i regionen och delar med oss till våra läsare.

Sydasien rapporterar om och från regionen Sydasien, som innefattar länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna.

Vi och våra skribenter reser till eller bor i regionen och observerar och undersöker på olika plan. Målet är att genom vår kunskap om länderna kunna ge politisk och historisk bakgrund till aktuella skeenden och sätta in händelser i ett sammanhang.

Sydasien behandlar samhälle, kultur och politik. Regionen har gripit tag om oss och blivit en del av oss. Och vi vill vara en del av den. Vi har en tradition av att fokusera på och lyfta fram frågor som rör mänskliga rättigheter. Det kan rent av ses som Sydasiens livgivande kärna. Principen om alla människors lika värde är en orubblig grundsten.

Tidskriften präglas och har sedan starten präglats av en symbios mellan forskningsvärlden och journalistiken. Vi tror att det ger möjligheter att under 2020-talet nå ut till fler och att väcka intresse för ytterligare fördjupning.

Mer om Sydasien och redaktionen

Redaktionen ligger sedan december 2019 i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Två redaktörer delar på arbetet med tidskriften och vi anlitar skribenter och fotografer som är specialiserade på länderna – baserade i Sverige och i regionen. Dessutom finns en engagerad och kunnig styrelse till hands.

De senaste åren har Sydasien ordnat releaseevents i Stockholm och Lund, samt varit med vid Bokmässan i Göteborg och vid MR-dagarna. Under 2020 blir det tyvärr, vilket vi alla är medvetna om, svårare att ha sammankomster. Men vi hoppas att kunna hitta ett tillfälle där Sydasienvänner kan ses för att umgås och diskutera våra länder.

Sydasiens magasin trycktes den 8 oktober 2020 och skickades ut veckan efter. Färdigställandet drog ut på tiden, i gengäld blev det hela 72 sidor med texter och reportage om och från samtliga länder i Sydasien. Magasinet har fått lovord och uppskattning av läsare, både vad gäller form och innehåll. Redaktionen tackar ödmjukt och hoppas att kvarvarande magasin i våra hyllor ska hitta hem till nya läsare.

Sydasiens årsbok (#1 2021) med 16 längre texter av 12 skribenter, och sidomaterial, överblickar och analyserar situationen i de åtta länderna under pandemins år 2020 och inledningen av 2021. Sydasien nr 2 2021 kommer i april och sätter fokus på kultur (se utgivningsplan).

Sedan 1977 har Sydasien spridit kunskap om regionen. Vi fortsätter att följa och granska utvecklingen och behandlar mänskliga rättigheter, folkliv, kultur, politik, forskning och tar upp ämnen för debatt.

Läs mer: Sydasiens historia från 1977 till idag

Sydasien har för 2021 tilldelats produktionsstöd från Kulturrådet.