Om Tidskriften Sydasien

Sydasien är nättidskrift och tryckt tidskrift på svenska som sedan 1977 ges ut av Tidskriftsföreningen Sydasien. Vi följer och undersöker förhållanden och skeenden i regionen och delar med oss till våra läsare.

Sydasien rapporterar om och från regionen Sydasien, som innefattar länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna.

Vi och våra skribenter reser till eller bor i regionen och observerar och undersöker på olika plan. Målet är att genom vår kunskap om länderna kunna ge politisk och historisk bakgrund till aktuella skeenden och sätta in händelser i ett sammanhang.

Sydasien behandlar samhälle, kultur och politik. Regionen har gripit tag om oss och blivit en del av oss. Och vi vill vara en del av den. Vi har en tradition av att fokusera på och lyfta fram frågor som rör mänskliga rättigheter. Det kan rent av ses som Sydasiens livgivande kärna. Principen om alla människors lika värde är en orubblig grundsten.

Tidskriften präglas och har sedan starten präglats av en symbios mellan forskning och journalistik. Vi tror att det ger möjligheter att under 2020-talet nå ut till fler och att väcka intresse för ytterligare fördjupning.

Mer om Sydasien och redaktionen

Redaktionen har en lokal i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Två redaktörer delar på arbetet med tidskriften. Vi anlitar skribenter och fotografer som är specialiserade på länderna – baserade i Sverige och i regionen. Dessutom finns en engagerad och kunnig styrelse till hands.

De senaste åren har Sydasien ordnat events i Stockholm och Lund, samt varit med vid Bokmässan i Göteborg och vid MR-dagarna. Under 2020 och 2021 har det tyvärr inte varit möjligt. Men vi hoppas hitta ett tillfälle hösten 2021 där Sydasienvänner kan ses för att umgås och diskutera våra länder.

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
Sydasien nr 1 2020, magasin fyllt med unika reportage.

Sydasiens magasin 2020 med tema klimat och vatten, har fått lovord och uppskattning av läsare vad gäller form och innehåll. Redaktionen tackar och hoppas att kvarvarande magasin i våra hyllor ska hitta hem till nya läsare.

I augusti 2021 har vi släppt magasinet fritt för alla att läsa som pdf i vårt arkiv, där numren 1977-2020 kan ses – därigenom kanske fler privatpersoner, organisationer och bibliotek vill prenumerera.

Sydasiens årsbok (#1 2021, 144 sidor) med 16 texter av 12 skribenter, och sidomaterial, överblickar och analyserar situationen i de åtta länderna under pandemins år 2020 och inledningen av 2021. I Sydasien nr 2 2021 sattes fokus på kultur (se utgivningsplan) och i magasinet, nr 3 2021, behandlar vi jordbruk och livsmedel.

Sedan 1977 har Sydasien spridit kunskap om regionen. Vi fortsätter att följa och granska utvecklingen och behandlar mänskliga rättigheter, folkliv, kultur, politik, forskning och tar givetvis upp ämnen för debatt.

Läs mer: Sydasiens historia från 1977 till idag

Sydasien har för 2021 tilldelats produktionsstöd från Kulturrådet.