Om Sydasien

Sydasien är svensk tidskrift som ges ut av den ideella föreningen Sydasien som har spridit kunskap om regionen sedan 1977.

Sydasien är en tryckt tidskrift och en nättidskrift som rapporterar kulturellt och politiskt från region Sydasien. Sydasiens två mål är att populärisera den forskning som drivs på svenska universitet och sprida kulturell kunskap till en Sydasienintresserad publik i Sverige. 

Sydasien publicerar och lyfter fram frågor om Mänskliga Rättigheter i regionen.

Regionen innefattar länderna; Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna.

Läs mer om Sydasiens historia “Sydasiens historia” här!