Om tidskriften

Sydasien är nättidskrift och tryckt tidskrift på svenska som sedan 1977 ges ut av den oberoende Tidskriftsföreningen Sydasien. Vi följer och undersöker förhållanden och skeenden i regionen och delar med oss till våra läsare.

Regionen Sydasien innefattar länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sydasiens skribenter kan ge bakgrund till aktuella skeenden samhälle, kultur och politik och sätta in händelser i ett sammanhang.

Regionen är en del av oss och vi vill vara en del av den. Sedan starten har ett fokus funnits på frågor som rör mänskliga rättigheter. Det kan rent av ses som Sydasiens livgivande kärna. Principen om alla människors lika värde är en orubblig grundsten.

Tidskriften har präglats av en symbios mellan forskning och journalistik. Under 2020-talet tror vi att det kan vara en nyckel för att väcka intresse för ytterligare fördjupning.

Om redaktionen

Redaktionen har en lokal i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Vi anlitar skribenter och fotografer som är specialiserade på länderna – baserade i Sverige och i regionen. Dessutom finns en engagerad och kunnig styrelse till hands.

De senaste åren har Sydasien arrangerat events i Stockholm och Lund, samt varit med vid Bokmässan i Göteborg och vid MR-dagarna.

Om utgivningen

Åren 2021-2022 var Sydasien åter en kvartalstidskrift och gav ut en årsbok, magasin och två mindre nummer. Under 2023 ger vi ut en bok vid sidan av flödet på Sydasien.se.

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
Läs nr 1 2020 (pdf i arkivet).

Sydasiens magasin har fått lovord och uppskattning av läsare vad gäller form och innehåll. Redaktionen tackar och hoppas att kvarvarande magasin (2020: tema klimat och vatten, 2021: tema jordbruk och livsmedel, 2022: tema ekonomi och digitalisering) i våra hyllor ska hitta hem till nya läsare.

I augusti 2021 släppte vi magasinet som pdf i arkivet. Sedan dess har ytterligare nummer lagts ut. Därigenom kan fler få fri tillgång till tidskrifterna.

Privatpersoner, organisationer och bibliotek välkomnas att prenumerera och beställa befintliga tidskrifter i tryck.

Sedan 1977 har Sydasien spridit kunskap om länderna i regionen. Vi fortsätter att följa och granska utvecklingen och behandlar mänskliga rättigheter, samhälle, kultur, politik, forskning och öppnar för debatt.

Läs mer | Sydasiens historia

Tidskriftens historia tog sin början från 1977, har beskrivits av Lars Eklund i en längre text.

Sydasien har för 2023 tilldelats produktionsstöd från Kulturrådet.