Om Tidskriften Sydasien

Sydasien är nättidskrift och tryckt tidskrift på svenska som sedan 1977 ges ut av Tidskriftsföreningen Sydasien. Vi följer och undersöker förhållanden och skeenden i regionen och delar med oss till våra läsare.

Sydasien rapporterar om och från regionen Sydasien, som innefattar länderna Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna.

Vi och våra skribenter reser till eller bor i regionen och observerar och undersöker på olika plan. Målet är att genom vår kunskap om länderna kunna ge politisk och historisk bakgrund till aktuella skeenden och sätta in händelser i ett sammanhang.

Sydasien behandlar samhälle, kultur och politik. Regionen har gripit tag om oss och blivit en del av oss. Och vi vill vara en del av den. Vi har en tradition av att fokusera på och lyfta fram frågor som rör mänskliga rättigheter. Det kan rent av ses som Sydasiens livgivande kärna. Principen om alla människors lika värde är en orubblig grundsten.

Tidskriften präglas och har sedan starten präglats av en symbios mellan forskningsvärlden och journalistiken. Vi tror att det ger möjligheter att under 2020-talet nå ut till fler och att väcka intresse för ytterligare fördjupning.

Läs mer: Sydasiens historia från 1977 till idag

Sydasien har för 2020 tilldelats produktionsstöd från Kulturrådet.