Publiceringspolicy

Tidskriften Sydasien har rapporterat från regionen sedan 1977. Målet, nu som förr, är att sprida kunskap om länderna i regionen. Vi strävar efter att spegla alla länder, även om vissa får mer uppmärksamhet än andra.

Sydasien är politiskt och ideologiskt oberoende och drivs som en ideell tidskriftsförening.

Vi på redaktionen är medvetna om och strävar efter att följa de publicistiska och yrkesetiska reglerna (länkar till Svenska Journalistförbundet) som finns för press och journalistik samt.

Allt innehåll på webbplatsen ägs av Sydasien, under Creative Commons 3.0.

Materialet är upphovsrättsskyddat (länk till PRV): Fotografer och skribenter har copyright på det material de har publicerat, vilket innebär att textplagiat eller bildstöld kan leda till rättslig påföljd.

För det material som Sydasien publicerar finns giltiga överenskommelser mellan redaktionen och de medverkande. Somliga bilder är fria för användning, men källan ska anges.

I de fall du som läsare anser att Sydasien inte till fullo uppfyller ovanstående är du välkommen att kontakta oss på redaktionen, mejla redaktionen@sydasien.se.