Skriv för SYDASIEN

Sydasien sprider kunskap om länderna i regionen Sydasien för en intresserad publik i främst Sverige och Norden. Vi publicerar reportage och artiklar som rör bland annat politik, samhälle, kultur, historia och ekonomi.

Vem kan bli skribent för Sydasien?

De som skriver för Sydasien har gedigna kunskaper om ett eller flera av länderna i regionen. Merparten av våra skribenter är journalister eller har en fot i den akademiska världen. Andra skribenter har på annat sätt en nära relation till regionen. Oavsett vilket värdesätter vi stilistisk förmåga och en analytisk blick. Om du är intresserad av att skriva för Sydasien kan du skicka ett mejl till oss på redaktionen:

  • Beskriv dig själv, dina kunskaper och ditt intresseområde.
  • Inkludera konkreta förslag på ämnen eller artiklar.
  • Bifoga arbetsprov, exempelvis tidigare publicerade artiklar.

Sydasien har en begränsad budget. Vi köper in ett begränsat antal artiklar, bilder och reportage per år. Många skribenter bidrar också ideellt med texter. Innan publicering ser vi till att båda parter är överens om villkoren för publicering.

Kontakta oss: redaktionen@sydasien.se