Sydasiens arkiv 1977–2010

I länkarna finns innehållsförteckningar för samtliga nummer från premiärnumret 1977 och framåt. Förstasidesbilderna är klickbara, liksom numret. Varje pdf öppnas i nytt fönster, alternativt laddas ned, beroende på inställningarna i din dator.

Arkiv 1977-1979
Arkiv 1980-1989
Arkiv 1990-1999
Arkiv 2000-2007
Arkiv 2008-2010

Artikelförfattarens namn och artikelns titel anges och inom parentes antalet sidor. Det finns också en sida med samtliga förstasidor 1977–2010 (klickbara).

Sydasiens redaktion genom åren

De första åren gjordes tidningen växelvis av redaktioner i Stockholm, Göteborg och Lund. Produktionen skedde åren 1984–2007 från Lund, där redaktören Lars Eklund gjorde den med en redaktionsgrupp och med skribenter i Sverige och världen.

I slutet av 2007 lämnade Lars Eklund över redaktörskapet till John Senewiratne, som åren 2008–2010 gjorde tidningen med en redaktion baserad i Norrköping.

Sydasien gjordes 2011 om till en nättidskrift, när Johanna Sommansson tog över som redaktör, med bas i Stockholm. Ett tryckt nummer gavs ut 2017, med underrubriken ”Tidskriften åter i tryck”. Åren 2018 och 2019 gav Sydasien ut två tryckta nummer per år.

I december 2019 tog Johan Mikaelsson och Henrik Schedin över som redaktörer. Redaktionen finns nu i Göteborg och har en lokal i Mölndals Kvarnby. Under 2020 ger Sydasien ut ett reportagemagasin (höst) och en årsbok (runt årsskiftet).