Om Sydasiens arkiv 1977–2024

Nedan (och i menyn) finns länkar till innehållsförteckningar med skribent, rubrik, sidantal. Förstasidor och nummer är klickbara och läses eller laddas ned som pdf. Här finns alla nummer, från 1977 till idag, samt listor med artiklar på Sydasien.se.

Tidskrifterna nr 1 2021 (årsbok), nr 1 2022 (årsbok), nr 3 2022 (magasin), nr 4 2022 och boken Sidor av Sydasien – Land, stad och stigar däremellan (2023) finns ej att läsa som pdf, men kan beställas. De flesta tidskrifter från 1977 och till idag kan beställas från redaktionen.

Tidskrifter och böcker 2018-2023
Tidskrifter 2008-2010
Tidskrifter 2000-2007
Tidskrifter 1990-1999
Tidskrifter 1980-1989
Tidskrifter 1977-1979

Förstasidor 1977–2023

Artiklar på Sydasien.se, lista med rubrik, författare och publiceringsdatum:

Sydasien.se artiklar 2011–2024
Sydasien.se 2024 – artiklar med bild
Sydasien.se 2023 – artiklar med bild
Sydasien.se 2022 – artiklar med bild
Sydasien.se 2021 – artiklar med bild
Sydasien.se 2020 – artiklar med bild

 

Mer om | Arkivets tillkomst

Tidskriftsarkivet 1977-2010 skapades först av tidigare redaktören Lars Eklund och tidigare ansvarige utgivaren Thomas Bibin, som skrev innehållsförteckningar och skannade tidningssidor.

Under 2020 kunde Sydasiens nuvarande redaktion tillsammans med webbutvecklaren Gunnar Bengtsson anpassa och placera arkivet på Sydasien.se. Sedan dess har arkivet fyllts på för att det ska vara så komplett som möjligt.

 

om-sydasien