Rapport: Rika länder far med osanning om klimatbistånd

Kraftiga översvämningar till följd av klimatförändringar
Oxfam uppger i en ny rapport att världens rika länder under 2020 bara bidrog med en tredjedel så hög summa i klimatfinansiering som givarländerna själva rapporterade. Foto: Manipadma Jena | IPS.
Beräknad lästid 2 minuter

Frågan om rika högutsläppsländers finansiering av insatser i utvecklingsländer står högt på agendan vid klimatmötet COP27 i Egypten. Men de bidrar med betydligt mindre än de rapporterar. Det uppger organisationen Oxfam i en ny rapport.

Världens rika länder har förbundit sig att årligen bidra med 100 miljarder dollar till de utvecklingsländer som är särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter.

Men enligt den nya rapporten (länk till Oxfam), som släpptes inför det pågående klimatmötet i Egypten (COP27, länk till FN) har många rika länder lämnat ”oärliga och vilseledande” uppgifter i syfte att ”blåsa upp” siffrorna för sin klimatfinansiering.

Enligt Oxfam låg det verkliga belopp som betalades ut under 2020 på endast mellan 21 och 24,5 miljarder dollar. Det är mycket lägre än det rapporterade sammanlagda beloppet på 83,3 miljarder dollar – varav drygt 13 miljarder ska ha kommit från privata givare.

Nafkote Dabi vid Oxfam säger i ett uttalande att världens rika länder därmed inte bara kraftigt misslyckas med att leva upp till sina löften – utan också rapporterar felaktigt.

– De överdriver sin egen generositet genom att måla upp en bild som skymmer hur mycket pengar som verkligen går till de fattiga länderna, säger hon.

Översvämningar i Pakistan 2022
Hjälpbehoven i Pakistan är enorma för miljontals människor i Pakistan som drabbats av de omfattande översvämningar under 2022, vilket Sydasien rapporterat om. Foto: Azra Gandehi | IPS

Enligt Oxfam är en stor orsak till detta att lån rapporteras som klimatfinansiering – och att man då inte tar hänsyn till att det handlar om pengar som ska betalas tillbaka.

Rapportförfattarna uppger att över 70 procent av den offentliga klimatfinansieringen består av lån – vilket i sin tur ökar utvecklingsländernas skuldbörda.

Oxfam konstaterar att fattiga länder därmed tvingas att göra avbetalningar på lån de måste ta för att ”bemöta en klimatkris de inte orsakat” – vilket enligt organisationen är djupt orättvist.

”Ett klimatfinansieringssystem som främst är baserat på lån leder bara till att problemen förvärras.”

Världens allra fattigaste länder är redan nu mycket hårt tyngda av sina avbetalningar på lån.

– Ett klimatfinansieringssystem som främst är baserat på lån leder bara till att problemen förvärras, säger Nafkote Dabi.

Hela den afrikanska kontinenten beräknas stå bakom mindre än fyra procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Detta samtidigt som Afrikanska utvecklingsbanken nyligen rapporterade att kontinentens länder årligen förlorar mellan 5 och 15 procent av sin BNP per capita på grund av klimatförändringarnas effekter.

De rika ländernas löften om att sammanlagt bidra till klimatfinansieringen med 100 miljarder dollar om året kan låta som en stor summa. Samtidigt kan den jämföras med de årliga kostnaderna för världens kärnvapenprogram, som beräknas uppgå till 83 miljarder dollar om året.

Och i augusti konstaterade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att världens största energibolag bara under årets första kvartal gjorde en vinst på motsvarande nästan 100 miljarder dollar.

Baher Kamal | IPS

Läs mer | Sydasiens magasin med tema klimat och vatten

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
Besök Sydasiens arkiv för att läsa magasinet (pdf) som sätter klimat och vatten i regionens länder under lupp.
Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.