Vattnet sjunker undan men krisen inte över i Pakistan

Översvämningar i Pakistan 2022
Barnen lyckas ofta hålla humöret uppe tillsammans, men hjälpbehoven är enorma för de miljontals människor som drabbats av översvämningarna. Foto: Azra Gandehi | IPS
Beräknad lästid 4 minuter

Vattnet sjunker nu undan, efter att en ovanligt långvarig och kraftig monsun under augusti dränkt byar och gjort miljontals människor i Pakistan hemlösa. Regeringen utlyste nationellt krisläge och över 30 miljoner människor är i behov av hjälpinsatser.

Uppdatering, 2022-09-17: Den pakistanska dagstidningen The Dawn rapporterar att 40 människor dött i händelser relaterade till översvämningar under det senaste dygnet. Den totala dödssiffran är nu 1545. Vattennivåerna sjunker stadigt. Enligt väderleksrapporterna ska det den kommande veckan inte regna i kuststaden Karachi i provinsen Sindh.

Vid Bokmässan i Göteborg deltar Sydasien deltar med monter och scensamtal med författaren Amitav Ghosh under rubriken ”Extremväder och klimatförändringar i Sydasien”, lördagen den 24 september kl 11:00-11:20 på Globala torget.

Karachi | IPS: Vattenmassorna har orsakat förödelse över stora delar av Pakistan då byggnader, vägar, broar och åkrar har förstörts. FN:s kontor för humanitära insatser, OCHA, uppger att det råder katastrofläge i 66 av landets distrikt.

Myndigheternas hjälpinsatser räcker inte till och många drabbade har ännu inte kunnat nås på grund av de svåra förhållandena.

Vattenmassorna började plötsligt forsa in i vårt hus och vi hann ut precis innan taket rasade in

Saeeda Khatoon, 28, berättar att över 200 byggnader i hennes hemby i provinsen Sindh har förstörts. Hon har tillsammans med sin familj tagit sin tillflykt på en höjd i utkanten av byn, där de nu står helt utan skydd.

– Vattenmassorna började plötsligt forsa in i vårt hus och vi hann ut precis innan taket rasade in, berättar hon.

Plötsligt nådde vattennivåerna så högt att det inte fanns någon möjlighet att rädda några av familjens ägodelar.

Karta som visar vattennivåerna i floden Indus i Pakistan
I floden Indus är det normala nivåer och vattenflöden, utom närmast kusten. I vattendrag i bergsområdena i norr är flödena fortfarande över de normala. Karta från Flood Forecasting Division (FFD), Lahore Pakistan Meteorological Department (https://ffd.pmd.gov.pk/).

Monsunregnen började tidigare än vanligt i Pakistan i år, redan i juni. Sedan fortsatte skyfallen under hela juli, som enligt landets meteorologiska institut är den regnigaste juli-månad som uppmätts sedan 1961.

Under hela augusti har sedan regnandet fortsatt, vilket nu har orsakat den stora förödelsen. Landets katastrofmyndighet uppger att över tusen personer har omkommit hittills sedan monsunregnen började – men det är en siffra som riskerar att stiga kraftigt.
Många vägar har skadats svårt av vattenmassorna, i synnerhet i Sindh.

– Hela provinsen är dränkt i vatten så det är både svårt att nå ut med och få tillgång till hjälpinsatser. Vi delar ut tält till människor och har börjat laga mat i närheten av de vägar dit människor har tagit sin tillflykt, berättar Inayatullah Ismail, chef för organisationen Al Khidmat Welfare Society.

Frivilligarbetaren Aqsa Iqbal uppger att behoven av tält, presenningar och medicinska förnödenheter är mycket stora. Hon säger att det är särskilt svårt att ta sig fram till människor som befinner sig på avlägsna platser och är omgivna av vattenmassorna.

– Detta är den värsta katastrof jag har upplevt, säger Sindh-provinsens chefsminister Murad Ali Shah efter att ha rest runt i den hårt drabbade regionen.
Han understryker att de lokala myndigheternas lager av mat och tält nu är slut medan närmare tio miljoner människor i provinsen beräknats ha förlorat sina hem. Av det skälet vädjar provinsregeringen nu om hjälp från omvärlden.

Drabbad av översvämningarna
Många hus har förstörts, dränkts eller helt spolats bort av vattenmassorna. Sakteliga börjar husets ägare kunna inspektera skadorna och se vad som kan räddas. Foto: Azra Gandehi

Rani Malukhani, som bor i distriktet Sanghar, berättar att befolkningen i hennes hemby nu tar skydd längs en väg. Där har de varken tillgång till mat eller något som skyddar från det regn som fortsätter att falla.

– Var är myndigheterna och var är hjälporganisationerna? Våra hus och våra odlingar är förstörda, säger hon via ett videosamtal.

I det närliggande distriktet Mirpur Khas har Motan Bheel tagit skydd vid en flodbank tillsammans med sina fem barn och familjens två getter.

– Vi är helt omgivna av vatten, men har inte en droppe att dricka, berättar hon och uppger att de inte har fått någon hjälp av vare sig myndigheter eller någon organisation.
Motan Bheel befarar samtidigt att hennes 14-åriga dotter har drabbats av malaria, eftersom hon lidit av hög feber de senaste dagarna.

Myndigheterna har börjat inrätta kriscenter i skolor och fabrikslokaler, men en lokal hjälparbetare uppger att dessa platser snabbt har blivit överfulla.

Sherry Rehman, Pakistans klimatminister
Sherry Rehman är klimatminister i Pakistan. Foto: Senate.gov.pk

Pakistans regering vädjar samtidigt till omvärlden om internationell hjälp. Premiärminister Sheh­baz Sharif uppger att det behövs stora resurser för omedelbara humanitära insatser, men också för att stötta alla drabbade på längre sikt. Landets klimatminister Sherry Rehman beskriver läget som en ”klimatkatastrof”.

Text: Zofeen T. Ebrahim | IPS

 

 

Läs mer | Klimat och vatten i Sydasien

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
Sydasien nr 1 2020, med tema klimat och vatten kan läsas som pdf i arkivet på Sydasien.se.
Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.