Frihetsrörelsen för daliter måste fortsätta växa

Skolflickor som kan förändra samhället.
Se Fotogalleri 3 Foton
Skolflickor som kan förändra samhället. Foto: Linn Karlsson
Skolflickor som kan förändra samhället.
Yrkesutbildade kvinnor.
Barn med ljus framtid.
Beräknad lästid 3 minuter

En höstdag 2008 tog mitt liv en avgörande vändning. Moses Parmar från norra Indien hade kommit på Sverigebesök för att i olika sammanhang tala om daliterna (även kända som kastlösa, oberörbara och ofödda). Han krossade mitt hjärta den kvällen 2008. Eller egentligen var det vad han berättade som gjorde så ont.
Vetskapen om att cirka 250 miljoner människor, daliter, går omkring med ordet ”värdelös” liksom skrivet i pannan slog mig som ett knytnävsslag i magen. Den brukliga västerländska likgiltigheten gav vika i mötet med Moses berättelser från verkligheten i Indien.

Som den om dalitkvinnan som våldtagits och sedan släpade sig mot närmaste polisstation, bara för att där mötas av poliser som våldtog henne på nytt. Hennes brott var att hon, en dalithund hade polisanmält en indier av hög kast. Fiskfjälllen föll från mina ögon och en eld tändes i mitt hjärta. Detta var början på mitt dalitengagemang.

Omkring 70 procent av daliterna i Indien lever under fattigdomsgränsen enligt officiell statistik. Fattigdomen gör dem till lätta offer för trafficking, slavarbete och prostitution. Det är förbjudet i indisk lag att diskriminera någon på grund av kasttillhörighet, men många daliter lever på landsbygden där analfabetismen är hög och den fundamentalistiska hinduismen är stark, varför lagarna är svåra att upprätthålla.

Jag ska inte gräva ner mig i detaljer kring daliternas historia och rättsliga status, men klart är i vilket fall att det institutionella förtrycket lever vidare generation efter generation. Någonting radikalt måste till för att bryta detta mönster.

Kanske kan fjärde november 2001 ses som en historisk vändpunkt. Då reste tusentals daliter till New Delhi för att protestera mot rådande kastbaserade förtryck. Trots att regeringen försökte hindra ceremonin förklarade daliternas tillresta representanter från hela Indien, att de ville lämna hinduismen och ansluta sig till andra religioner som skulle ge dem frihet och jämlikhet. Som ett gensvar på detta inbjöds ett stort antal dalitledare från hela Indien till ett möte med kristna organisationer.

Dalitledarna fick frågan: ”Vad vill ni att vi ska göra för er?”

”Utbilda våra barn. Ge dem undervisning på engelska så att de kan studera vidare på universitet och få en bättre framtid”, blev deras svar.

Ur denna vädjan föddes Operation Mercy India Foundation och Dalit Freedom Network med målsättningen att med all kraft starta bra skolor med engelsk undervisning för dalitbarn för att på så sätt förmedla till nya generationer daliter insikten om att de är värdefulla och begåvade.

Som brukligt är falnar hjärtats glöd om man inte lägger ved på brasan. Därför var det betydelsefullt att Dalit Freedom Networks grundare, Joseph D’Souza, kom till Sverige hösten 2009. Återigen fick jag höra hjärtskärande historier om konsekvenserna av kastsystemet för människor i dagens Indien. Joseph berättade att Operation Mercy India Foundationsedan 2001 hade startat 90 skolor (idag är antalet fler än 100).

Som en bieffekt hade även initiativ tagits att hjälpa skolbarnen såväl fysiskt som socialt genom att erbjuda grundläggande hälsovård, yrkesutbildning till barnens föräldrar och skydd av daliternas rättigheter genom politiskt påverkansarbete i Indien och utomlands.

Någon kanske dristar sig till att fråga vilken skillnad dessa insatser gör i ett land av Indiens storlek. Så här på vintern kan man se en del av svaret utanför fönstret. En liten snöboll växer när den sätts i rullning och fångar upp fler och fler snöflingor i takt med att den växer. På samma vis tror jag det är med samhällsförändring.

Förvandlingen sker ett barn i taget, en yrkesutbildad vuxen i taget, en vunnen politisk strid i taget. Min och DFN Sveriges förhoppning är att fler och fler ska vilja ansluta sig till nätverket av goda krafter som vill se människor befrias till ett bättre liv bortom fattigdom, förnedring och slavarbete.

Daliternas situation berör oss här i Sverige i den mån den berör våra hjärtan. Därför kommer DFN Sverige att fortsätta lyfta upp daliternas situation i media och på den politiska dagordningen. Vi har en moralisk skyldighet att göra det vi kan med de medel vi har för dem som saknar egen röst. Lägga snöflingor till snöbollen så att säga.

Foto: Linn Karlsson

Print Friendly, PDF & Email
Daniel Berglund

Daniel Berglund är initiativtagare till och ledare för Dalit Freedom Network Sverige. Han har en Fil. Mag. i statsvetenskap och brinner för arbete för mänskliga fri- och rättigheter i Indien. Läs mer på www.dalitfreedom.se