Många glaciärsjöar riskerar att brista i Nepal

Sjön Tso Rolpa i centrala Nepal
Glaciärsjön Tso Ropla i centrala Nepal har vuxit kraftigt de senaste åren på grund av att närliggande glaciärer smälter snabbare. Foto: Kishor Rimal/IPS
Beräknad lästid 2 minuter

Ett stort antal sjöar i Nepal riskerar att rämna på grund av stora mängder vatten från Himalayas smältande glaciärer, visar en ny rapport. Samtidigt har det bara genomförts åtgärder för att minska vattenmängden i två av alla hotade glaciärsjöar.

Rapporten har sammanställts i samarbete mellan det regionala institutet ICIMOD och FN-organet UNDP och innehåller en granskning av tillståndet bland över två tusen glaciärsjöar i Nepal. I samband med lanseringen av rapporten avslöjades att det finns 47 sjöar i regionen som löper hög risk att brista – vilket skulle kunna leda till förödande översvämningar i Nepal.

Orsaken till de ökande vattenmängderna i sjöarna är att isen på världens högsta berg smälter allt snabbare i takt med de stigande temperaturerna.

Isen smälter allt snabbare i takt med de stigande temperaturerna

Vid de två sjöar där åtgärder satts in för att minska vattenmängderna har kostnaderna varit mycket höga, samtidigt som det finns frågor kring hur långsiktigt hållbara insatserna är.

I sjön Tso Ropa sänktes vattenmängden redan för 20 år sedan efter att forskare hade varnat för att sjön stod inför en akut risk att brista. Då lyckades man få ned vattennivån med tre meter, till en stor kostnad som främst finansierades av Nederländerna. Nu varnar dock forskare för att sjöns vattenmängd måste minskas betydligt mer, för att undvika risken för att den ska brista.

Den andra insatsen gjorde vid sjön Imja i närheten av Mount Everest för fyra år sedan, i samarbete mellan den nepalesiska armén och internationella organ. Vid tiden kritiserades dock projektet för att vara en dyr uppvisning som genomfördes i närheten av en stor turistattraktion. Kritiker menade att det fanns andra glaciärsjöar som var i betydligt större behov av åtgärder eftersom hoten från dessa var mycket större.

Tidigare studier från ICIMOD  har visat att i ett bästa scenario kommer en tredjedel av all snö och is i Himalaya att smälta under detta århundrade. Nya studier tyder dock på att utvecklingen går snabbare än så, och dessutom är accelererande.

Studier tyder på att smältningen går snabbare och är accelererande

Detta har i sin tur ökat antalet glaciärsjöar i de nepalesiska delarna av Himalaya, och deras storlek.

Enligt den nya rapporten har det sedan 1977 vid 26 tillfällen inträffat översvämningar i Nepal efter att glaciärsjöar rämnat. Men i bara 14 av fallen handlade det om sjöar som var belägna inom landet. Det belyser behovet av att utveckla regionala system för tidiga varningar. I synnerhet gäller det glaciärsjöar som är belägna i Tibet i närheten av floder som löper vidare ner i Nepal.

Mukesh Pokhrel

 


Denna artikeln har tidigare publicerats på engelska i Nepali Times.

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.