Etikett: Nepal

Strandsatta migrantarbetare och svaga myndigheter

Coronaviruset drabbar även Nepal. Än så länge har få personer blivit smittade, men den nepalesiska befolkningen är orolig och har ifrågasatt myndigheternas kapacitet. Landets ekonomi kommer att ta en hård smäll, men redan utsatta personer  kommer drabbas värst, skriver Henrik Schedin.

Mutskandal och ett splittrat kommunistparti

Mutor och sjukhusbesök har färgat Nepals politik de senaste månaderna. Nepal Communist Party verkar inte påverkas nämnvärt, men förändring är nödvändig för demokratin i Nepal. Läs Henrik Schedins analys av det politiska läget i landet.

I boken Making New Nepal beskriver antropologen Amanda Thérése Snellinger studentkårernas roll i Nepals politik.

Recension; Making New Nepal

Författaren tillika antropologen Amanda Thérése Snellinger skapar i denna bok en förståelse för den politiska mentaliteten och klimatet i landet. Snellinger erbjuder läsaren en intressant och djupgående inblick i Nepals politiska liv och framväxten av demokrati, samt en historisk överblick av politisk aktivism i landet.

Lhotshampas utövar sina ritualer i exil i Nepal. Foto; Kevin Beaty, Flickr

Bhutanesiska flyktingar saknar medborgarskap

I ett bortglömt flyktingläger i sydvästra Nepal lever en grupp bhutanesiska flyktingar i osäkerhet och i ett maktlöst tillstånd. Den etniska gruppen Lhotshampa, med nepalesiskt ursprung, tvingades ut ur Bhutan på 1990-talet och har sedan dess bott i ett flyktingläger i sydvästra Nepal och idag har större delen av flyktingarna blivit omplacerade till ett tredjepartsland.

15
Foto: Down Syndrome Society Nepal (DSSN)

Satyam Day Care Center – en skola för funkisar i Kathmandu

Satyam Day Care Center i Kathmandu startades av Shila Tapa. Innan det var Shila en vanlig hemmafru vars liv förvandlades helt när sonen Satyam föddes 2002 med Downs syndrom. Efter en turbulent första tid i sonens liv, då han hade ett omfattande hjärtfel och fick flygas till specialistläkare i Indien, fick han tillslut en vanlig barndom. När Shila insåg att det inte fanns någon möjlighet för sonen att gå i skola eller förskola i Kathmandu sökte hon medel för att själv kunna driva en skola för barn med intellektuella funktionsnedsättningar på bottennivån av familjens bostadshus i centrala Kathmandu.

Affisch för ett nytt parti Bibeksheel Sajha Party har, med den kände journalisten Rabindra Mishra i spetsen, nått stora framgångar bland unga och välutbildade i Katmandu. Foto; Henrik Schedin.

Valresultatet i Nepal vittnar om ett land i förändring

Vänsterkoalitionens vinst, tillsammans med Bibeksheel Sajha Partys framgång, är tecken på att Nepals befolkning vill se en förändring i det traditionella och konservativa samhället. Frågan är nu hur mycket den nya regeringen kommer att kunna genomföra. Även om vänsterkoalitionen har majoritet är statens resurser små. Nepals invånare har de senaste åren generellt sett fått en bättre privatekonomi. En stor del av landets ungdomar migrerar till Gulf-länderna för att jobba och skicka hem pengar till släkten.

7
Foto: Celia Boltes

Turisterna är tillbaka – men traumat lever kvar i Nepal

I Nepal stundar högsäsong. Trots jordbävningen som lamslog landet för två och ett halvt år sedan har turisterna redan hittat tillbaka till Himalayas vandringsleder. Men i skuggan av turismen döljer sig ett samhälle som fortfarande är skakat i grunden.

Indra Gurung visar hur han går in i meditativt läge under intervjuven med Sydaisen. Forto: Johan Mikaelsson

Hug & Heal vill stärka människor

Indra Gurung sammanfattar det program som Hug & Heal använder som en spirituell form av psykoterapi för att hela människor vid trauma eller kris. Organisationen föddes bara timmar efter jordbävningen i Nepal 2015.

Efterarbetet med återuppbyggnad och stöd för offrens anhöriga pågår fortfarande.

Nepal behöver fortfarande hjälp att resas upp

Klockan 11:56 den 25 april 2015 skakades Nepal av en kraftig jordbävning. Den namngavs efter orten närmast skalvets epicentrum: Gorkha. Nästan 9 000 människor dödades och tre gånger så många skadades. Ett av världens fattigaste länder slogs bokstavligen till marken.

Bilden är från Indian Institute of Cerebral Palsy och deras yrkesutbildning för unga vuxna. Foto Henrik Schedin.

Klass och geografi styr vem som får komma till tals i Indiens och Nepals funktionshinderrörelse

Hur ska man kunna utnyttja att man har lika rättigheter på arbetsmarknaden, om man har växt upp i en familj som i generationer har haft ströjobb inom den informella sektorn? Hur ska ett barn kunna utnyttja sin rätt till skolgång om det inte finns lärare som talar teckenspråk? Eller om man inte ens kan kliva på bussen som tar en till skola eller arbete? Lika rättigheter i all ära men man kan inte äta rättigheter

Nepal är på väg in i en politiskt mörk period

År 2008 avslutades flera hundra år av monarki i Nepal när landet förklarades som republik av den första demokratiskt valda lagstiftande församlingen. Sex år senare står det klart att övergången mellan de olika politiska systemen havererat, skriver juristen Katak Malla i en krönika för Sydasien.

Miljontals nepaleser statslösa

Enligt en ny rapport tvingas närmare 4,3 miljoner av Nepals 27 miljoner invånare att leva som statslösa. Detta eftersom de saknar de medborgardokument som krävs för att uträtta en lång rad ärenden – däribland att kunna skaffa sig ett eget mobilabonnemang.

Så många kvinnor!

Från vardagsstress i Sverige till nya traditioner och seder i Nepal. Svenska Fia bor i Kathmandu med sin lilla svenska familj och den stora nepalesiska. Där driver hon företaget Ilma of Sweden. Inför firandet av kvinnofestivalen Teej har Sydasien intervjuat henne om hur hon kommer att delta i firandet.

Tidskriften Sydasien rapporterar om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sedan 1977 följer Sydasiens nätverk av skribenter och fotografer det som sker i regionen. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kryddstarkt innehåll och bidra till fördjupade kunskaper.

FÖLJ OSS

Arkiv