Fredspristagare: Mängder av barn kan dö i pandemins spår

Tamilska flyktingbarn i nordvästra Sri Lanka
Tamilska flyktingbarn i Mannar i nordvästra Sri Lanka. Den pågående pandemin innebär ett stort hot mot många miljoner barns framtid i olika delar av världen. Foto: Stella Paul /IPS
Beräknad lästid 5 minuter

Över en miljon barn riskerar att dö av de ekonomiska konsekvenser som coronapandemin ger. Det varnar den indiske aktivisten och fredspristagaren Kailash Satyarthi för i en intervju med IPS.

Kailash Satyarthi fick 2014 Nobels fredspris för sitt långa arbete för barns rättigheter. Han har grundat organisationen Bachpan Bachao Andolan, som under fyra decennier stridit för att skydda barns rättigheter i Indien. Under åren har organisationen lyckats befria nästan 100 000 barnarbetare och hjälpt dem att kunna återuppta sina studier.

Denna vecka står en annan organisation som grundats av Kailash Satyarthi, Laureates and Leaders for Children, värd för ett virtuellt möte.  Där kommer flera fredspristagare, däribland Dalai Lama, Tawakkol Karman och Jody Williams, att delta tillsammans med chefer för FN-organ och andra internationella ledare. Deltagarna samlas under kravet att större insatser måste göras för att skydda världens mest marginaliserade barn i samband med den pågående pandemin.

En hel generation barn kan gå förlorad på grund av coronakrisen

Kailash Satyarthi
Kailash Satyarthi mottog 2014 Nobels fredspris tillsammans med Malala Yousufzai. Foto: UK Foreign, Commonwealth & Development Office /Flickr – Creative Commons 2.0

Inför mötet betonar Kailash Satyarthi att en hel generation barn kan gå förlorad på grund av coronakrisens ekonomiska effekter. Detta eftersom det enligt honom blivit allt tydligare att antalet barnarbetare ökar, liksom antalet barnäktenskap, samtidigt som allt fler barn hoppar av skolan i spåren av pandemin.

Han menar att coronakrisen utgör ett allvarligt hot många miljoner barn i världen. Kailash Satyarthis budskap är att de mest utsatta barnen hittills inte har blivit tillräckligt prioriterade i de insatser som genomförts, och att det krävs en ökad politisk vilja för att se till att skyddet för barnen stärks.

Inom vilka områden ligger världen fortfarande efter, när det gäller arbetet för att skydda barns rättigheter?

– Världens mest marginaliserade och utsatta barn prioriteras fortfarande inte tillräckligt i form av satsningar och resurstilldelning. Skyddet av barn kräver stor politisk vilja och handlingsförmåga, något som ofta saknas. Sen har det sakta gjorts framsteg inom flera områden. Det finns tydliga bevis för att antalet barnarbetare har minskat under de senaste 20 åren, och även antalet barn som inte går i skolan har minskat. Det har också gjorts framsteg i kampen mot undernäringen, säger Kailash Satyarthi.

På vilka sätt utgör coronapandemin en fara för världens barn?

– Redan innan pandemin fanns det många problem bland de barn som tillhör samhällenas mest marginaliserade grupper. Detta gäller barn till informella arbetare, småbönder, ursprungsbefolkningar och flyktinggrupper. Redan innan krisen drabbades dessa familjer av orättvisor, men pandemin har förvärrat dessa tillstånd, och de värsta effekterna drabbar barnen, säger Kailash Satyarthi.

Effekter måste åtgärdas omgående

Pandemins indirekta effekter är alarmerande och detta måste åtgärdas omgående. Det är tydligt att om vi inte agerar nu så riskerar en hel generation att gå förlorad. Det är tydligt att antalet barnarbetare ökar, att fler barn ingår äktenskap, att fler barn hoppar av skolan, att antalet barnslavar och att fler barn dras in i småkriminalitet.

De statliga satsningar som görs är inriktade på att skapa arbetstillfällen och bidra till ekonomisk återhämtning. Bör dessa satsningar specifikt inriktas på att skydda barns rättigheter och utveckling?

– Det är helt nödvändigt. Skyddet av mänskligheten, jämlikheten och rättvisan kräver att vi agerar för att bemöta de problem som världens mest marginaliserade barn och andra drabbas av. Det finns en risk för att över en miljon barn kan komma att dö, inte på grund av viruset, utan på grund av den ekonomiska kris deras föräldrar drabbas av, säger Kailash Satyarthi och fortsätter:

– Tala om orättvisa, hur ska det kunna rättfärdigas? Det krävs stimulanspaket för att rädda ekonomierna, men också stimulanspaket för att se till att våra barn skyddas. Det är inte bara en moralisk fråga, utan handlar också om att göra det i praktiken rätta.

– Av det skälet skrev jag tillsammans med 88 andra fredsprisvinnare och globala ledare i maj under ett krav på att 20 procent av de pengar som satsas för att bemöta coronakrisen ska gå till de mest marginaliserade barnen och deras familjer. Detta är den minsta rättvisa andelen som bör gå till barnen, förklarar Kailash Satyarthi.

Dessa pengar skulle kunna användas för att bemöta den stigande brist på mat som drabbar barn, hindra ökningen av antalet barn som tvingas arbeta och förnekas utbildning, samt förhindra de ökande riskerna som barn som befinner sig på flykt möter. Dessa är de mest akuta frågorna.

– Ett annat viktigt grundkrav är att kommande vaccin ska bli tillgängliga gratis för världens mest marginaliserade grupper. Dessutom bör det skapas en global fond för sociala skyddsåtgärder, som används för att bygga ut skyddsnät för de fattigaste grupperna i världens låg- och medelinkomstländer. Och alla fattiga länders skulder bör avskrivas för att göra det möjligt för dessa länder att använda resurser till sociala satsningar, säger Kailash Satyarthi.

Stella Paul /IPS

Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.

Kategorier:

Tidskriften Sydasien rapporterar om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sedan 1977 följer Sydasiens nätverk av skribenter och fotografer det som sker i regionen. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kryddstarkt innehåll och bidra till fördjupade kunskaper.

FÖLJ OSS

Arkiv
Translate: العربية العربية বাংলা বাংলা 简体中文 简体中文 English English Français Français Deutsch Deutsch हिन्दी हिन्दी Italiano Italiano 日本語 日本語 ဗမာစာ ဗမာစာ नेपाली नेपाली پښتو پښتو Português Português ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ Русский Русский සිංහල සිංහල Español Español Svenska Svenska தமிழ் தமிழ் Українська Українська اردو اردو