Etikett: Sydasien

1 2 10
Nytt i Sydasiens arkiv hösten 2022

Fler nya tidskrifter finns nu i arkivet på Sydasien.se

Sydasien.se bjuder in alla att helt fritt ta del av innehållet i våra tryckta tidskrifter. Nu finns fyra nummer från 2021-2022 att ta del av i arkivet på Sydasien.se. Årets sista nummer trycks nu i dagarna.

Text om remitteringar till Afghanistan i senaste numret av Sydasien

Privat bistånd till Afghanistan – möjligheter och begränsningar

Många människor i Afghanistan stöttas av släkt och vänner i andra länder. Det råder både osäkerhet och okunskap om hur det fungerar idag, efter att talibanerna haft makten i drygt ett år. Här sätter Alice Hertzberg fokus på remitteringarnas roll för den afghanska ekonomin och befolkningen.

Among the eunuchs Leyla Jagiella

Vad kan vi lära oss av hijras?

När det kommer till HBTQI-frågor är det vanligt att främst västerländska länder målas upp som de mest progressiva. Däremot finns det positiva exempel i Sydasien som vi i Sverige och västvärlden kan lära oss av. I denna essä tar Henrik Schedin avstamp i hijra för att utforska manligt, kvinnligt och allt däremellan.

1 2 10