Mer resurser behövs för skolsatsning i Afghanistan

Skolflickor i Afghanistan
Det har gjorts en satsning på att fler afghanska barn, inte minst som på bilden flickor, ska få gå i skolan. Kommande år behövs mer resurser. Foto: Jayanth Vincent /Flickr
Beräknad lästid 3 minuter

Den långvariga väpnade konflikten i Aghanistan har bidragit till att miljontals barn inte går i skolan. Satsningar görs för att de mest utsatta barnen ska få en chans till utbildning. Men situationen har förvärrats av pandemin och kommande år behövs mer resurser.

Under de senaste åren har FN listat Afghanistan som ett av världens farligaste länder för barn – och trots att det gjorts framsteg i fredsförhandlingarna mellan talibanerna och regeringen fortsätter barn och ungdomar att falla offer för konflikten.

Även skolor och lärare har varit måltavlor för hundratals attacker. Enligt en rapport som gjordes i samarbete mellan landets utbildningsdepartement och Unicef fanns det 3,7 miljoner barn i landet som inte gick i skolan 2018, varav en majoritet var flickor.

Den globala fonden Education Cannot Wait (ECW) har av det skälet valt att satsa på just Afghanistan. Sarthak Pal som arbetar för Unicef och ECW i Kabul berättar att det handlar om ett projekt där man försöker erbjuda barn skolgång så nära sina hem som möjligt.

Det kan innebära att undervisningen sker i privata bostäder eller i moskéer, för att på det sättet nå ut till barn som inte har möjlighet att ta sig till en vanlig skola.

– Många av de barn som inte går i skolan bor på avlägsna platser på landsbygden, berättar Sarthak Pal för IPS från Kabul.

Sedan satsningen inleddes förra året har ett stort antal klasser startats i nio av landets provinser och nått ut till runt 122 000 barn. Nästan sex av tio nya elever är flickor.

En av dem som nu fått chansen att gå i skolan är den åttaårige flyktingpojken Khalid, som har en funktionsnedsättning och befinner sig i provinsen Nangarhar. Utbildningen är gratis och hans lärare uppger att han gjort stora framsteg. Tidigare var det omöjligt för Khalid att ta sig till skolan på grund av hans funktionsnedsättning – men nu har han fått chansen att gå i en skola som ligger betydligt närmare hans hem.

– På kvällarna pluggar jag och Khalid tillsammans och hjälper varandra. Han har gjort stora framsteg och är så motiverad, berättar hans storasyster Hosna.

En annan del av ECW:s satsning är inriktad mot barn som lever i flyktingläger.

I mars beslutade dock den afghanska regeringen att stänga alla landets skolutbildningar för att hindra virusspridningen, och det var först nyligen som skolorna kunde börja öppna igen.

Den långa nedstängningen ledde samtidigt till en förhöjd risk för att pojkar skulle rekryteras av väpnade grupper, medan flickor i högre grad riskerade att bli bortgifta för tidigt.

Dave Mariano, vid Rädda barnen i Afghanistan, som också är engagerade i ECW-satsningen, säger att myndigheterna under nedstängningen hänvisade till distansundervisning. Detta trots att miljontals barn i landet står utan den tekniska utrustning det kräver.

Sarthak Pal vid Unicef säger till IPS att det stora problemet nu är att satsningen är så underfinansierad, och att det kommer att krävas större resurser för att de barn som nu har fått möjlighet att gå i skolan också ska kunna slutföra sin utbildning.

– Den afghanska grundskolan är sexårig, och vi kan inte lämna barnen efter att de gått halva tiden, säger Sarthak Pal.

Guy Dinmore /IPS

Läs också Jenny Fristrands artikel ”Våra vapen är våra pennor och böcker”, där afghanska flickor beskriver hur de ser på sin skolgång, publicerad på Sydasien.se den 6 november 2017.

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.