Etikett: Afghanistan

10
Bärare på marknad i Kabul, Afghanistan

Bilder och intryck från Kabuls myllrande gatuliv

Kabul är en stad i rörelse. En stad där mycket av det dagliga livet och handeln äger rum på gatorna. Följ med fotografen Fatimah Hosseini på en vandring genom Afghanistans huvudstads myllrande gatuliv.

Del i konstnären Fatimah Hosseinis fotoserie Pearl in Oyster. Hon porträtterar en alternativ bild av Afghanistan.

En färgstark bild av Afghanistan

Fatimah Hosseini vill visa upp en annan, ljusare bild av Afghanistan. Hon väljer att göra det i färgstarka fotografier med tydliga, ofta kvinnliga, subjekt. I en intervju med Henrik Schedin pratar hon om sitt konstnärskap och möjligheter och begränsningarna på konstscenen i Afghanistan.

10
Unga afghansk-svenska författare

Unga afghaner i Sverige skriver om sina upplevelser

Ett flertal unga afghaner som kom till Sverige runt 2015 har skrivit om sina upplevelser. Flera av verken har, Enligt Karin Fridell Anter, nått en imponerande litterär höjd, inte minst med tanke på att merparten skriver på svenska.

Cinema Pameer

Sydasien vägleder vid filmfestivalen i Göteborg

Sydasien vägleder till spelfilmer och dokumentärer från och om Afghanistan, Bhutan och Indien. Filmen Cinema Pameer av Martin von Krogh har på förhand rönt uppmärksamhet och får nu premiär.

Detta är inte den första gången i den samtida historien som kvinnors rättigheter läggs åt sidan i Afghanistan menar Lunda/Berkley forskaren Admir Skodo.Foto: DVIDSHUB flickr

Afghanska kvinnor fast mellan nya rättigheter och gamla seder – även som asylsökande

Kvinnliga afghanska asylsökande i Sverige mellan 2013 och 2018 utgör en klar minoritet av alla afghanska asylsökande – i snitt 28.6 procent närmare bestämt. Afghanska kvinnor har det inte lättare, i vissa fall tvärtom, än män att få asyl trots att afghanska kvinnor i alla avseenden har det sämre än män i hemlandet. De har det också svårare att fly än männen på grund av begränsad rörlighet och avsaknad av olika typer av kapital som förbehålls män. Den dystra situationen för afghanska kvinnor, det västerländska rättfärdigandet av insatsen i Afghanistan, och svensk asylpraxis gentemot afghaner är sammanvävda på ett sätt som försätter afghanska kvinnor i en extremt sårbar social och rättslig situation i både Afghanistan och Sverige.

Arif drömmer om att utbilda sig och kunna arbeta inom FN. Trots sin unga ålder har han redan upplevt mycket. Foto: Johan Mikaelsson

Afghanska asylsökande i den svenska migrationsdebatten

Sedan ”flyktingkrisen” 2015 har en restriktiv svensk asyllagstiftning införts som tycks slå särskilt hårt mot afghaner. Samtidigt har många volontärer, humanitära organisationer och kulturpersonligheter startat en rörelse som kräver att afghanerna ska få stanna. Vad som saknas i debatten är en förståelse för djuporsakerna till den afghanska massflykten, vilka inkluderar den misslyckade svenska och internationella insatsen i Afghanistan.

12
Några av utvisningarna stoppades under måndagsförmiddagen, men merparten genomfördes under kvällen. Foto: Johan Mikaelsson

Utvisas till en oviss framtid i Afghanistan

”Afghanistan är inte säkert!” Slagorden skallade vid Migrationsverkets förvar i Kållered under måndagen. På kvällen lyfte ändå ett plan med ett okänt antal afghanska ungdomar. Protesterna gick inte obemärkt förbi, men beslutet står fast: ungdomarna som sökt skydd i Sverige anses inte ha asylskäl. Sydasien pratade med författaren Ali Zardadi, som fanns på plats i Kållered.

Jenny Fristrand berättar om afganska skolflickors uppfattningar och upplevelser av hur det är att växa upp som flicka i ett patriarkalt Afghanistan. Foto; Jayanth Vincent, Flickr.

Våra vapen är pennor och böcker

Afghanistan anses vara ett av världens minst jämställda länder och är därför ett av de farligaste länderna för flickor och kvinnor att leva och växa upp i. Flickor och kvinnor diskrimineras ständigt och har sämre möjligheter än pojkar och män till att erhålla utbildning och arbete på grund av osäkerhet i landet, traditionens makt om tidiga äktenskap och att kvinnor har sina sysslor hemma. Det är därför främst kvinnor som inte kan läsa och skriva och är anledningen till att enbart femton procent kvinnor är aktiva på arbetsmarknaden, i jämförelse med männens åttio procent.

Admir Skodo

Världens första historia om det afghanska flyktingskapet

Admir Skodo undersöker hur det afghanska flyktingskapets betydelse har förhandlats fram och bestritts av olika sociala aktörer i San Francisco Bay Area och Skåne sedan kalla kriget. Admir Skodo är forskare vid SASNET- ett nätverk för Sydasienstudier på Lunds universitet- och Elina Vidarsson har intervjuat honom.

Sydasien valspecial 2014

Inför valet i år så bestämde vi oss för att låta de nuvarande riksdagspartierna berätta om deras vision kring relationerna mellan Sverige och länderna i Sydasien. Vi har kontaktat alla riksdagspartier angående frågor kring Sveriges relation med länderna i Sydasien.

Nild Horner

Journalisten Nils Horner mördad i Afghanistan

Nyheten kom som en chock och gav en isande känsla under tisdagsförmiddagen: Sveriges Radios korrespondent i Asien har blivit ihjälskjuten i Afghanistans huvudstad Kabul. Nils Horner blev 51 år.

Kabul Classroom: Memoir of an American Teacher in Afghanistan

P.B. Travis var 60 år gammal och utan några egentliga förkunskaper om landet när hon bestämde sig för att söka en tjänst som kemilärare vid American University of Afghanistan. Kabul Classroom är hennes memoarer sin tid i ett land och i en kultur helt väsensskild från den hon var van vid.

Tidskriften Sydasien rapporterar om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sedan 1977 följer Sydasiens nätverk av skribenter och fotografer det som sker i regionen. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kryddstarkt innehåll och bidra till fördjupade kunskaper.

FÖLJ OSS

Arkiv