Rättsprocessen går framåt i pakistanskt kidnappningsfall

Flicka bortförd i Pakistan
Rita Raja i Karachi håller upp ett foto på sin yngsta dotter, som fördes bort i oktober. Foto: Zofeen T. Ebrahim /IPS
Beräknad lästid 4 minuter

Religiösa minoriteter i Pakistan håller andan. En rättsprocess pågår efter att en 44-årig man i Karachi i oktober förde bort en 13-årig flicka från en kristen familj. Flickan tvingades konvertera till islam och gifta sig med mannen. Nu står mannen åtalad, liksom sex andra som främjat barngiftermål.

Enligt en kristen familj i Karachi blev deras unga dotter plötsligt bortförd av en medelålders granne som tvingade flickan att konvertera till islam och gifta sig med honom. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Pakistan och satt ljuset på de konverteringar och påföljande giftermål som uppges ske under tvång.

Raja Lal och hans hustru Rita Raja säger till IPS att den 13 oktober började som vilken annan vardag som helst för dem och deras fyra barn. Paret gjorde sig i ordning och gav sig av till sina arbeten klockan halv åtta på morgonen.

– Jag lagade vår vanliga frukost och bad sedan mitt äldsta barn att låsa dörren när vi gick, berättar Rita Raja, som är anställd på en skola.

Deras yngsta barn, en 13-årig flicka, skulle stanna hemma från skolan den dagen. Men sen kom allt att förändras. Enligt föräldrarna blev den yngsta dottern bortförd, tvångskonverterad och bortgift under en och samma dag.

– Mina andra två döttrar såg henne gå iväg vid niotiden, och trodde då att hon gått ut med hunden. Men när hon inte hade återvänt efter en timme blev de oroliga och började leta efter henne, sedan ringde de oss, berättar flickans pappa, Raja Lal.

Han gick till polisen och anmälde sin dotter som försvunnen. Enligt honom gjorde dock polisen ”ingenting”. Inte förrän två dagar senare, då de kom och lämnade över ett dokument som visade att dottern hade gift sig.

I en film som spreds i sociala medier uppgav flickan att hon frivilligt hade konverterat och valt att gifta sig med en 44-årig granne till familjen.

Föräldrarna vände sig då till en domstol som kallade in dottern och mannen till förhör. Där uppgav flickan att hon var 18 år gammal och hade gift sig frivilligt. Dokument som uppgavs visa att hon var äktenskapsmyndig lämnades fram, och domaren accepterade uppgifterna och lät sedan flickan lämna domstolen tillsammans med grannen.

https://twitter.com/i/status/1321331790439686152

Regionen Sindhs lagar slår fast att den som gifter sig måste ha fyllt 18 år. Men enligt flickans föräldrar är hon alltså bara 13 år gammal.

– Och det har vi lämnat in bevis för, säger hennes mamma Rita Raja.

Fallet fick dock stor uppmärksamhet, vilket gjorde att domstolen tvingades ta upp frågan på nytt. I samband med det beslutades att flickan skulle föras till ett kvinnocenter i avvaktan på att hennes ålder ska kunna fastställas.

Familjens rättsliga ombud Jibran Nasir säger att man nu hoppas på att domstolen ska förlita sig på de bevis för flickans ålder som familjen lämnat in, främst i form av det statliga register som enligt honom visar att hon är minderårig. Vilket i sin tur skulle betyda att äktenskapet måste ogiltigförklaras.

Människorättsaktivisten och juristen Maliha Lari säger till IPS att det är uppenbart att ett flertal brott har begåtts mot flickan – genom att hon blivit bortförd och utsatts för barnäktenskap, och möjligen även utsatts för våldtäkt. Hon menar att domstolen även bör slå fast att flickan inte kan byta religion eftersom hon är minderårig.

– Lagen slår fast att hon måste ha fyllt 18 år innan hon gifter sig, och hon är bara 13. Alla som har varit involverade i detta fall måste bestraffas, säger hon.

Den rättsliga processen kan ta tid

Många av de experter IPS talat med tror dock att det kommer att dröja innan den juridiska processen är över.

Men Raja Lal säger att han åtminstone är lättad över att dottern inte längre befinner sig tillsammans med den betydligt äldre mannen.

– Hon är åtminstone skyddad nu, säger han till IPS.

Raja Lal säger att hans familj är fattig, medan grannen tillhör en mer inflytelserik familj. Enligt honom har mannens anhöriga sökt upp familjen för att under hot tvinga fram en uppgörelse.

Zofeen T. Ebrahim /IPS

Läs mer Om fallet och tvångsgifte i Pakistan

Sedan bortförandet inträffade för två månader sedan har fallet väckt internationell uppmärksamhet, bland annat genom Vatican News och BBC.
The Hindu rapporterade den 3 november att mannen, hans två bröder och en kamrat arresterats för att ha fört bort flickan. The News i Pakistan rapporterade den 24 november att en domstol väckt åtal mot mannen för misstänkt våldtäkt. Ytterligare sex personer åtalas för att ha främjat barnäktenskap. Den indiska nyhetsbyrån ANI (Asia News International) rapporterar vidare om fallet den 9 december.
Konvertering under olika former av påtryckningar sker i Pakistan också från hinduism till islam, vilket den engelskspråkiga tidningen Dawn rapporterar om. I Indien rapporterar The Hindu om tvångskonvertering av hinduer i Sindh. Det är ofta intressant att jämföra hur rapporteringen ser ut i de två länderna, även om engelskspråkiga tidningar i de båda länderna inte kan ses som representativa för de båda ländernas medielandskap.
Av Pakistans befolkning på 207,8 miljoner invånare (2017) uppskattas cirka 95–97 procent vara muslimer och resterande del tillhör olika religiösa minoriteter (Wikipedia, engelska). Bland muslimerna utgör sunnimuslimerna 80-90 procent.
Det finns givetvis också ateister och agnostiker, men öppet förespråkande av ett sekulärt samhälle likställs med hädelse, vilket är både straffbart och farligt, då lynchningar har förekommit.
Bland de etniska grupperna är punjaber störst (45 procent), följt av pashtuner (15 procent) och sindhier (14 procent).

/Redaktionen Sydasien

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.