Kultur

Detta är ett utdrag ur reportageboken De kallade henne Delhi Braveheart” Av Julia Wiraeus. Foto Julia Wiraeus

När indiska Tinder blev sanskari

Män vill ha oskulder även på Tinder”, skriver en indisk bekant på Facebook. En man
har frågat om han är hennes första ma…

0 Delningar
Två av SYDASIENS tidigaste vänner har gått ur tiden, berättar Thomas Bibin.Foto : Bo Jørgensen

Till minne av två medarbetare

Två av våra tidigaste vänner som har varit engagerade i Sydasien, såväl tidskriften som regionen, har nyligen lämnat oss…

0 Delningar