Etikett: sjukvård

I Sydasien nr 4 2022 med tema hälsa kan Henrik Schedins essä läsas.

Smuggling av medicin för den goda sakens skull

Fokus i Henrik Schedins essä ligger på hans personliga erfarenheter av införsel, eller smuggling, av livsviktig medicin till behövande blödarsjuka personer i Nepal. Här väver han också ut tankarna kring fördelning av läkemedel i världen. Läs essän här – och hela nr 4 2022 i Sydasiens arkiv.

Drabbade av översvämningar i Pakistan

Bristen på toaletter innebär en hälsokatastrof i Pakistan

Bristen på toaletter i Pakistan blev än större efter översvämningarna 2022, vilket får försämrar folkhälsan ytterligare. Det är hög tid för omvärlden att agera, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan, landschef för WaterAid Pakistan.

Myggor kan sprida virus

Utdraget utbrott av denguefeber i Pakistan

I Pakistan ökar antalet insjuknade i denguefeber som behöver vård. Samtidigt pågår en debatt om hur myggorna som sprider viruset ska bekämpas. Kanske kan en ”mirakelbakterie” få ta kål på virus?

Desinfektion av bussresenärer i Colombo

Hög smittvåg stänger ett Sri Lanka i multipla kriser

Dödstalen i Sri Lanka är högre än någonsin tidigare under pandemin och sjukhusen är ”extremt överbelastade”. Fredagens beslut om nedstängning har dröjt då det slår hårt på ekonomin och inte minst den så viktiga turismen.