Vinnaren av Stockholm Water Prize bekämpar torkan

Rajendra Singh
Rajendra Singh tilldelas Stockholm Water Prize 2015. Foto: Josh Butler | IPS
Beräknad lästid 2 minuter

Indiern Rajendra Singh får årets prestigefyllda Stockholm Water Prize. Han får priset för sitt innovativa arbete med regnvatten som förbättrat levnadsförhållandena för utsatta människor i Indien.

Sedan mitten av 1980-talet har Rajendra Singh arbetat med att bekämpa torka och tillsammans med lokalbefolkningen i delstaten Rajasthan återställt floder och fått vattnet att återvända till flera byar.

– Med hjälp av den gamla indiska kunskapen om att ta vara på regnvatten har vi hjälpt utblottade och nästan övergivna byar att komma på fötter igen, säger han.

Rajendra Singh är grundare till organisationen Tarun Bharat Sangh som genom en gammal teknik kan ta till vara regnvatten för att höja grundvattennivåer. Det sker genom så kallade johader, ett slags vallar som tvingar regnvatten ner i jorden i stället för att dunsta bort.

Det tar mellan fem och tio år för en johad att generera synliga resultat på vattennivåerna i brunnar. Nu har åkrar som inte brukats på decennier i den fattiga delstaten Rajasthan kunnat tas till vara igen.

Vattnet har återvänt till över tusen byar i Rajasthan och den skogsbeklädda arealen har ökat. Tarun Bharat Sangh arbetar även med att försöka påverka Indiens politik rörande vattenfrågor.

Rajendra Singh tilldelas priset för sina “enastående modiga och målmedvetna insatser för att förbättra levnadsförhållandena för de mest utsatta människorna”.

– Rajendra Singh inger stort hopp i en värld där behovet av rent vatten ökar dramatiskt, säger Torgny Holmgren, vd för Stockholm International Water Institute och fortsätter:

– Inom några årtionden kommer vi att stå inför en allvarlig kris om vi inte lär oss hushålla bättre med vatten. Rajendra Singh har rent bokstavligen återupplivat hela byar. Vi måste ta lärdom av Singhs arbete om vi ska kunna uppnå ett hållbart vattenanvändande under vår livstid.

Singh åkte ut på landsbygden i Rajasthan och fick höra att det byborna mest av allt behövde var vatten

Efter att ha studerat medicin på 1980-talet åkte Rajendra Singh ut på landsbygden i Rajasthan för att skapa kliniker. Han fick höra att det byborna behövde allra mest var inte sjukvård – utan vatten. Rajendra Singh bytte inriktning och hjälpte i stället bybor att bygga traditionella indiska regnvattendammar, metoder som använts tidigare men fallit ur bruk under den brittiska kolonialtiden.

– När vi började vårt arbete koncentrerade vi oss på bristen på dricksvatten och hur det problemet skulle lösas. I dag har vi högre ambitioner. Vi lever på 2000-talet, en tid präglad av exploatering, nedsmutsning och markintrång. Att bekämpa detta krig mot vattnet, att skapa fred, det är målet med mitt arbete, säger Rajendra Singh.

Rajendra Singh kommer att tilldelas priset på motsvarande nära 1,3 miljoner kronor vid en ceremoni i Stockholm den 26 augusti. Stockholm Water Prize är instiftat av Stockholm Water Foundation, med syftet att uppmuntra forskning om och utveckling av jordens vattenmiljöer.

Text och foto: Josh Butler | IPS

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.