Ung, ateist och transsexuell i Pakistan – aktivist möter Sverige

Sumair Ali Khan
Sumair Ali Khan från Pakistan är transman. Foto: Privat
Beräknad lästid 5 minuter

Sumair är blott 25 år gammal, men bär med sig erfarenheter från ett liv som annorlunda, hånad och hotad till livet i sitt hemland Pakistan. Sumair är transman. Personligheten utvecklar ett hat och vittnar om en människosyn som ser avvikelser som ett brott inte bara i gemene mans ögon utan även enligt landets lagar. Sydasiens Redaktör Johanna Sommansson har träffat honom.

Sumair är välklädd och vältalig och när vi ses i Stockholm för en pratstund, talar han och rör sig till synes bekymmersfritt i cafémiljön men så fort vi börjar prata på djupet märker jag vilka svårigheter han brottas med i sin vardag som transaktivist och ateist i ett muslimskt land. Helst av allt vill han bo i ett öppet samhälle som Sverige. I Pakistan lever han under hot varje dag.

Sumair är utbildad dataingenjör och frilansar som grafisk formgivare, men under sitt yrkesliv märkte han att fler företagsklimat inte accepterade honom som transman och dessutom ateist. Fördomarna på arbetsplatserna gjorde att han tog beslutet att jobba hemifrån och parallellt engagera sig i ideella organisationer som verkar för HBTQ-personers rättigheter.

– Jag vill genom mitt ideella arbete hjälpa personer med icke normativa sexuella läggningar och könsidentiteter.

Berätta om transgemenskapen i Pakistan:
– Transrörelsen är tudelad i mitt land. Synligheten för målgruppen är hög tack vare ”Khuwaja sura”, även kallad Hijra kulturen i grannländerna Indien, Sri Lanka och Bangladesh. Systemen har samma bas. Khuwajas och hijras består av transexuella som går samman och lever utanför samhället i en egen gemenskap. De får respekt av religiösa skäl då många tror på deras övernaturliga krafter som intersexuella. I Pakistan är khuwayas mestadels underutbildade övergivna människor. Gemene man betraktar dem som intersexuella. De är inte medvetna om sin egen genusidentitet.

– Förutom denna grupp så finns det andra transgenus-personer, som mig, som identifierar oss själva efter egen uppfattning av självet, som man eller kvinna. På grund av att människor ser på Khuwayas som intersexuella så är de säkra på ett annat sätt än mig. Tyvärr är transman-synligheten nästan noll i Pakistan för vi vågar inte vara öppna i vårt samhälle. I de flesta familjer tvingar föräldrarna sina transsexuella barn att gifta sig med sina kusiner för att dölja det hela och vi är på så sätt väldigt oskyddade. Även om samhället ser khuwaja-kulturen öppet så betyder inte det att de accepterar mig som transgenus-man. Genuskonceptet är mycket svårt att förstå i Pakistan, det känns som att det kommer ta 100 år att kunna få fotfäste.

– Transfobi är väldigt, väldigt vanligt- och på grund av denna rädsla ser vi döda kroppar varje vecka i vår transrörelse.

Hur är situationen för ateister i Pakistan?
– En ateist i Pakistan kan bli avrättad när som helst. De finns artikel i The Pakistan Penal Code om Blasphemy law. Denna kan appliceras på icke-muslimer och dödsstraff tillämpas för den som överger islam.

– Jag drev en blogg i Pakistan tidigare som belyste HBTQ och icke-religiösa minoriteter. Bloggen blev snabbt blockerad och jag fick ett samtal från myndigheterna. Efter det vågade jag inte längre driva den. Rädslan för att bli avrättad innebar för mycket oro för mig.

Beskriv det politiska klimatet i Pakistan:
– Oxomyron. Störst går först. Den som har pengar köper rösterna och kommer till makten.

Vilken roll spelar klass/kast för din grupp?
– Pakistan är indelat i klass, kast och sekt. Iden om superioritet är väl etablerad. Är du från en privilegierad familj är ditt liv bättre förspänt, och är du inte det kan inte ens det juridiska systemet skipa rättvisa. Det pakistanska samhället präglas fortfarande avsaknad av kvinnors rättigheter, syraattacker, hedersmord, och idén om kvinnans äktenskap med koranen gör att det är ett djupt patriarkalt samhälle i botten.

– Transrörelsen rapporterar allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, trakasserier, våldtäkter, brutal misshandel etc. Polissystemet är korrumperat, när jag själv fick ta emot hot och anmälde dessa frågade polisen ut mig på ett kränkande sätt om min könsidentitet och fokuserade på det istället för brottet jag blivit utsatt för. De sa att jag ser annorlunda ut, avviker, så jag borde förändra mig själv för att undvika att bli utsatt för hot.

Hur ser lagen ut?
– Pakistans lagstiftning är emot HBTQ-personers rättigheter, artikel 377c är emot hela min grupp, enligt den lagen är det brottsligt att vara gay/lesbisk och transgender. Vi ska få tio års fängelse och 72 piskrapp enligt sharia-lagen.

Hur ser HBTQ rörelsen ut i Pakistan?
– Tyvärr finns det inte en enad HBTQ-rörelse i Pakistan. Landet behöver minst 100 år till att kunna förstå koncepten och terminologierna.

Vad är dina framtidsplaner?
– När jag var hemma i Pakistan arbetade jag för att upplysa människor och motarbeta dömande beteenden gentemot min grupp, och när jag talar om min grupp menar jag den större HBTQIA++ gruppen (Homo-bi-trans-queer-intersex-asexuella). Men koncepten jag arbetar med var alldeles för ”västerländska” för att människor skulle ta till sig kunskapen. Pakistans grundläggande konstitution är ideologibaserad på islam och islam är väldigt dömande när det gäller HBTQIA++ grupper, precis som andra abrahamitiska religioner. Jag ville ge människor från min grupp ett forum där de kunde uttrycka sina känslor och funderingar kring mental och fysisk hälsa men det var verkligen inte lätt.

– Våld gentemot personer med avvikande sexuella läggningar och könsidentiteter är mycket vanligt och när du väl kommit ut kan även din egen familj vända sig emot dig, skada dig eller döda dig.

– Medveten om den komplexa problematiken i Pakistan, så vill jag här i Sverige arbeta med min aktivism. Jag vill skapa säkra asylboenden för HBQTIA++-flyktingar, detta är nästa nödvändiga steg att ta för Europa, som nu tar emot ett ökat antal av människor som flyr på basis av diskriminering på grund av kön eller sexuell orientering.

Ditt syfte med Sverigebesöket?
– Jag blev utvald till Svenska Institutets ledarskapsprogram, Young Connectors of the Future, och efter programmet är jag här tillfälligt, med ett tillfälligt uppehållstillstånd och får inte tillgång till mina hormoner, trots att jag berättade om min medicinska status vid det första mötet med Migrationsverket (som då filmade mig). Det tillfälliga boendet är inte HBTQIA++-vänligt eftersom människor från alla möjliga bakgrunder bor här. De är homofobiska, transfobiska personer med Islamsk ideologi. Vi som har lämnat vårt land på grund av osäkra förhållanden och hot upplever samma problem på boenden här i Sverige.

Print Friendly, PDF & Email
Johanna Sommansson

Johanna Sommansson var redaktör för Sydasien 2010–2019. Indolog i botten, med BA i Indologi och en MSc i Socialantropologi med flertalet fältarbeten i Indien, Sri Lanka och Nepal. Johanna brinner för mänskliga rättigheter specifikt funktionsrättsfrågor, jämställdhetsfrågor och HBTQIA++ frågor i Sydasien och i Sverige.