Kunzang Choden

Kunzang Choden är Bhutans mest kända författare med en omfattande produktion i flera litterära genrer under decennier.

Stadsbo i Thimphu, Bhutans huvudstad

Mitt perspektiv: Från landsbygd till urbana samhällen

Författaren Kunzang Choden är Bhutans mest kända litterära röst. I en essä, exklusivt skriven för Sydasien, beskriver hon hur Thimphu kunde växa upp till en stad och hur landet har förändrats i grunden under hennes livstid. Bakom andra luckan följer ett utdrag.