Karin Fridell Anter

Karin Fridell Anter är arkitekt, teknologie doktor och docent, verksam som färgforskare och författare av facklitteratur om färgteori och färgsättning. Från 2016 är hon engagerad i nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan och sedan 2019 ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. Tillsammans med Ingrid Eckerman var hon huvudredaktör för antologin ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och Hon har dessutom en lång historia med Sydasien.

10
Unga afghansk-svenska författare

Unga afghaner i Sverige skriver om sina upplevelser

Ett flertal unga afghaner som kom till Sverige runt 2015 har skrivit om sina upplevelser. Flera av verken har, Enligt Karin Fridell Anter, nått en imponerande litterär höjd, inte minst med tanke på att merparten skriver på svenska.