Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman är pensionerad läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 23 000 medlemmar. Arbetar nu med antologin ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” (onodigaflyktingkrisen.se).

Afghanistan belyses i Sverige vid årsdagen av Kabuls fall

Den 15 augusti 2021 återtog talibanerna sin vapenmakt över Kabul. I samband med årsdagen belyses situationen i Afghanistan vid en rad manifestationer runtom i Sverige. Utvisningarna till Afghanistan beskrivs som både rättsvidriga och byggda på bristfälliga analyser. Läs Ingrid Eckerman koncisa genomgång.