Anna Stadler
Anna Stadler

Anna Stadler är socialantropolog och har bott i Bangladesh i fyra år och arbetat med kulturdokumentation och utvecklingsfrågor. Annas man, Nathan, är från CHT och bland annat därför har hon kommit att älska detta område som ett andra hem.