Admir Skodo
Admir Skodo

Admir Skodo är forskare vid Svenska Nätverket för Sydasienstudier (SASNET), Lunds universitet. Han forskar om det moderna Afghanistan, i synnerhet afghansk migration och Afghanistans roll i global politik. Han har en doktorsexamen från European University Institute och har varit en postdoktoral forskare vid University of California, Berkeley.