Konflikten mellan människor och elefanter måste lösas

Varning för elefanter! Vanlig vägskylt på landsbygden i Sri Lanka.
På landsbygden i Sri Lanka korsar människors vägar elefanternas passager. Foto: itsmejust | Shutterstock
Beräknad lästid 7 minuter

I konflikten mellan människor och elefanter i Sri Lanka dödas i snitt en elefant om dagen och en människa i veckan. På världselefantdagen den 12 augusti skriver journalisten Sunanda Deshapriya att den plan som finns för att mildra konflikten måste följas. Såväl jordbrukare som vilda elefanter har försummats under årtionden.

Texten publicerades först i Sri Lanka Brief (fakta i slutet av artikeln), Sydasien har bildsatt.

Den 6 augusti 2023 dödades en 53-årig tvåbarnsfar av en elefant i Anuradhapura-distriktet när han kom tillbaka från att mata korna (LankaDeepa.lk). Två dagar tidigare, den 4 augusti hade en 63-årig kvinna dödats av en elefant i Monaragala-distriktet. Hon höll på att skörda grödor på fältet när hon blev attackerad.

Den 25 juni 2023 dödades en 66-årig kvinna av en elefant i Kurunagala-distriktet (LankaDeepa.lk). Hon var på väg till sin brors hus för att låna en mortel. Hennes hus hade även attackerats av en elefant några dagar dessförinnan.

Den 25 juli 2023 dödades en bybo av en elefant i byn Kowana, i Kurunagala-distriktet (LankaDeepa.lk). Den här elefantens naturliga livsmiljö finns 25 km från händelsen. Det är bara några exempel på möten med dödlig utgång.

De dödade är oftast småjordbrukare, en underprivilegierad samhällsklass i Sri Lanka

Alla dessa dödsoffer krävdes bland småjordbrukare, en underprivilegierad samhällsklass, vilka hamnar utanför den nationella politiska diskursen. Engelskspråkiga medier i Sri Lanka, som samhällseliten läser, rapporterar inte ens nyheterna om dessa dödsfall.

Den lankesiska elefantpopulationen står inför allvarliga hot och är mycket sårbar, främst på grund av antropogena faktorer. Sammantaget leder det till en blodig konflikt mellan människor och elefanter, vilka var och för sig kämpar för sin överlevnad.

Under årens lopp har konflikten mellan människa och elefant i Sri Lanka eskalerat. Perioden 2000-2021 miste 3 073 elefanter och 1061 människor livet, enligt WNPSSL.

Det finns flera anledningar till detta, den främsta är den bristen på planering och utveckling. Bristen på förutseende i utvecklingsplanerna har resulterat i en allvarlig förlust av naturliga livsmiljöer för vilda elefanter. Följden har blivit en förlust av urskog och djungler, vilket gör att elefanterna istället söker sig till angränsande odlingar.

Jordbrukaren i Sigirya i Sri Lanka tar plats i vakttorn, varifrån elefanter kan skrämmas bort från de närliggade odlingarna.
Jordbrukaren D. M. Ajith Wijitha Kumara på väg upp i vakttornet. Med skrik, smällare ska inkräktande elefanter skrämmas bort från hans odlingar. Foto: Sebastian Castelier | Shutterstock

Det resulterar i en oundviklig ökning av konflikter mellan människa och elefant – och dödsfall på båda sidor. Den största orsaken till dessa miljöutmaningar är den snabba befolkningstillväxten och strävan att expandera till tidigare outforskad terräng, som ofta är de vilda djurens livsmiljö.

Många av dessa miljöutmaningar hänför sig också till att jordbrukare och invånare på landsbygden inte har fått tillräcklig ekonomisk ersättning för sina jordbruksprodukter. Den här försummelsen av Sri Lankas bönder och hela landsbygdssektorn har egentligen varit en pågående kris på ön under de senaste 50 till 60 åren. De negativa miljöeffekterna har varit särskilt förödande under de senaste 10-15 åren.

Fakta | Dödade elefanter – orsak (statistik 2018)

Ihjälskjutna: 53
Elektrifierade: 38
Förgiftade: 3
Sprängning: 64
Tågolyckor: 16
Annan olycka 32
Naturlig död: 38
Övriga orsaker: 46
Okänd: 29
Totalt: 319
Dödad elefant i Sri Lanka.
Dödad elefant i Sri Lanka. Foto: Eye of Prasad N Bandara | Shutterstock

Resultatrapporten från Department of Wildlife Conservation (dwc.gov.lk) för år 2018 ger en översikt av orsakerna till elefantdöden i Sri Lanka.

Anmärkningsvärt i statistiken är att den vanligaste dödsorsaken för elefanterna var sprängning. Så kallade hakka patas (singalesiska), en improviserad explosiv anordning som detonerar när den biter, har använts av jordbrukare, vilket naturnyhetssajten Mongabay beskriver.

Statistik visar att minst 375 vilda elefanter dödades 2021 och att 439 elefanter dödades 2022, rapporterade Daily Mirror. Under 2023 fram till juli har minst 238 elefanter dödats, skriver Economytext.com. I genomsnitt dödas alltså mer än en elefant dagligen i Sri Lanka.

Bonden Kaburu Bandage Rambanda vill skrämma bort inkräktande elefanter
Kaburu Bandage Rambanda använder fyrverkerier och smällare för att skrämma bort elefanter som närmar sig odlingarna. Att skrämma bort elefanter är lagligt, att döda dem är brottsligt. Foto: Sebastian Castelier | Shutterstock

Vilda elefanter riskerar också att drabbas av olika sjukdomar. Numera dör allt fler efter att de ätit sopor. Enligt veterinärer i landet äter elefanter allt oftare plast. Vid obduktioner hittas allt mer icke-nedbrytbar polyeten, som shoppingkassar och plastflaskor i mage och tarmar på elefanter.

Det har konstaterats att mer än 300 vilda elefanter uppehåller sig i vid 54 platser där sopor slängs i vildmarken. Omkring 20 elefanter har dött åren 2016-2022 efter att ha konsumerat plastavfall på soptippen i byn Pallakkadu i Ampara-distriktet, vilket bland andra AP har rapporterat om.

Elefanter vid en soptipp i Sri Lanka
Elefanter söker något att äta vid en soptipp i närheten av nationalparken i Minneriya i Sri Lanka. Foto: Natalia Davidovich | Shutterstock

Åren 2011–2018 dödades sammanlagt 604 människor av elefanter. Av dess var 517 män, 76 kvinnor och 11 barn. Sri Lanka är det land som rapporterar det högsta antalet döda elefanter och det näst högsta antalet mänskliga dödsfall i konflikten människa-elefant i världen.

Trots den allvarliga situationen har en omfattande handlingsplan som utarbetats av en expertkommitté sammansatt av flera intressenter i landet legat i träda och väntar implementering, vilket Sunday Times i Sri Lanka rapporterat om. Cirka 70 procent av elefantområdena i landet ligger utanför skyddade områden.

Uppskattningarna av elefantpopulationen i Sri Lanka varierar. Enligt IUCN:s rödlista (animalia.bio) är det totala antalet lankesiska elefanters population 2 500-4 000 individer.

Sammantaget är den asiatiska elefanten klassad som hotad (EN), och finns uppsatt på IUCN:s röda lista. Antalet elefanter minskar för varje dag.

Elefant i nationalparken Wilpattu i Sri Lanka
En elefant rör sig i sitt rätta element och på behörigt avstånd från människor inne i nationalparken Wilpattu i västra Sri Lanka i januari 2023. Foto: Johan Mikaelsson

Den lankesiska elefantpopulationen har minskat med nästan 65 procent sedan 1800-talets början, enligt WWF. En undersökning 2011 visade att endast tre procent av alla vilda elefanter finns i djungler utanför reservaten.

På drygt ett sekel har Sri Lankas skogstäcke minskat till en tredjedel av vad det brukade vara. Skogstäcket som uppgick till 44 procent av öns landyta 1956. Det har nu minskat till bara 29 procent 2010.

Intrång, befolkningstillväxt, ny bebyggelse och olaglig odling är några av de främsta orsakerna till avskogning. De återstående skogarna och nationalparkerna i landet beräknas kunna husera mellan 4 000 och 5 000 elefanter.

Den lankesiska elefanten (latin elephas maximus maximus) är infödd i Sri Lanka och en av tre erkända underarter av den asiatiska elefanten. De lankesiska elefanterna är mycket sociala djur.

Elefanter i Pinnawela i Sri Lanka
Vid Pinnawala Elephant Orphanage, ”hemmet för föräldralösa elefanter”, kan inhemska och utländska besökare beskåda elefanter som blivit mer eller mindre tama. Foto: Saman Weeratunga | Shutterstock

De är kända för att bilda matriarkala besättningar på 12–20 individer. Dessa sociala enheter består av besläktade honor och leds av den äldsta honan i gruppen. Det finns två typer av besättningar: vårdenheter, som består av lakterande honor och deras avkommor; och ungdomsvårdsenheter, sammansatta av kvinnor och ungdomar.

Det finns 17 kända ”elefantpassager” i Sri Lanka

Dessa elefanter är migrerande djur som reser strikta vägar mellan den våta och den torra årstiden och avgörs av monsunsäsongen. Även om 17 sådana ”elefantpassager” har identifierats har endast ”elefantpassagen” vid Kawdulla–Minneriya fastställts av regeringen i Gazette of Department of Wildlife Conservation.

I riksrevisorns rapport (2018) drogs slutsatsen att misslyckandet i det lagliga öppnandet av 16 identifierade elefantpass som godkänts av ministerkabinettet och misslyckandet med att underhålla korrekta elefantpass hade resulterat i en ökning av dödsoffren i konflikten mellan elefanter och människor.

Svalor vilar på ett elstängsel vid nationalparken Wilpattu
För att hålla isär elefanter och människor används ofta elstängsel, som här vid nationalparken Wilpattu. Vissa, ofta höga elstängsel med högre spänning och strömstyrka, är livsfarliga för elefanter – och människor. Stolpar till enklare stängsel knuffas ibland omkull av de intelligenta djuren. Människor kontrar med att linda in stolparna i strömförande tråd. Foto: Johan Mikaelsson

Elstängsel har använts som en psykologisk barriär mot vilda elefanter sedan 1966 i Sri Lanka. Idag har det blivit det ledande hanteringsverktyget för att mildra elefanternas utrotningar i jordbruks- och plantageområden. Ett problem är att dessa staket inte underhålls och inte monteras ordentligt på grund av en utbredd korruption i landet.

Mark har plundrats av allierade till den tidigare politiska ledningen i landet

I tidningen om Hambantota Elephant Management Reserve, 2021, avslöjades det att 1384 hektar har plundrats av politiskt allierade till den dåvarande regeringen.

Department of Wildlife Conservation är kraftigt underbemannad med endast drygt 1 000 tjänstemän. Samtidigt finns ett behov för minst 6 000 medarbetare i myndigheten. De vilda djurens skydd och överlevnad hänger på människor.

Under perioden 2015-2017 sköts 384 elefanter. I de flesta fall handlar det om jaktbrott, men i endast 43 fall väcktes åtal. Samtidigt är hälften av Sri Lankas polisstyrka – över 44 000 av de 88 000 som är i tjänst utplacerade för att ge skydd åt personer med VIP-status, främst politiker (TheMorning.lk).

Elefant i procession i Sri Lankas huvudstad Colombo den 6 februari 2023
Elefanter har tämjts och används sedan länge i Sri Lanka vid buddhistiska högtider och officiella processioner. Arbetselefanter används fortfarande ibland i skogsbruk. Elefanter har tidigare i historien använts i krigföring och vid avrättningar. Foto: Elen Marlen | Shutterstock

Konflikterna mellan människor och elefanter i Sri Lanka och de många dödsoffren är också en del av en större problematik kring vanstyre, korruption, laglöshet och straffrihet.

Istället för fragmenterade lösningar krävs en helhetssyn för att hantera och minimera konflikten mellan människor och elefanter i Sri Lanka.

Översättning: Johan Mikaelsson

Läs mer | World Elephant Day – Sri Lanka Brief

Läs originaltexten på Sri Lanka Brief
World Elephant Day 2023 – Sri Lanka Brief (srilankabrief.org).

Texten som är en sammanställning rörande konflikten mellan människor och elefanter i Sri Lanka inför World Elephant Day 2023 har gjorts av journalisten Sunanda Deshapriya (han nås på srilankabrief@gmail.com).

Print Friendly, PDF & Email
Sunanda Deshapriya

Sunanda Deshapriya är journalist från Sri Lanka och verksam sedan tidigt 1990-tal. Han är välkänd i Sri Lanka som människorättsförsvarare. Sedan 2009 är han bosatt i Genève, varifrån han driver webbtidningen Sri Lanka Brief (länk nedan).