Maria Schewenius

Maria Schewenius har precis avslutat sitt fältarbete i Bangalore för en Msc-uppsats inom Ecosystems, Governance and Globalization vid Stockholm Resilience Centre. Tidigare resor innefattar bland annat Svalbard och landvägen till Kambodja. Det här är andra resan till Indien.

Bengaluru

Bangalore: från trädgårdar till datorer

Bangalore i södra Indien tillhör det ökade antalet nyblivna mångmiljonstäder i världen. Stadens utveckling kännetecknas av de globala trenderna: urbanisering, snabb befolkningsökning, ekonomisk utveckling och degraderande naturresurser. Bangalores allt mer globaliserade profil är resultatet av ett storskaligt etablerande av utländska företag, framför allt inom IT. De näringar och industrier som har följt i dess spår, har under de senaste tio-femton åren transformerat staden men utvecklingen har i första hand fokuserat på en snabb ekonomisk vinning för en liten elit.