Kamran Reza Chowdhury

Kamran Reza Chowdhury är en i Bangladesh baserad frilansande, undersökande journalist. Han skriver om miljö, klimatförändringar, jordbruk, livsmedelssäkerhet och säkerhet i stort, vattenfrågor, hälsa, internationella relationer, politik, parlamentariska frågor, sjöfartsfrågor, flyktingar, människohandel, arbetsmarknadsfrågor och andra frågor.

6
Vatten och växtlighet flyter ihop i mangroveskogen

Bangladesh på god väg att skydda skogar och träd

Fokus på skogsbruk i Bangladesh har sedan kolonialtiden legat på intäkter. Nu är ett skifte på väg. Om två nya lagförslag klubbas i parlamentet kan skydd av skogar och enskilda träd sättas i första hand. Journalisten Kamran Reza Chowdhury och The Third Pole guidar oss i skog och snåriga lagrum.