Kamlesh Bakhshi

Kamlesh Bakhshi är en indisk författare född i Punjab i det då Brittiska Imperiet. Hon debuterade 1974 i tidskriften Sarika, och har sedan dess publicerat en lång rad böcker och texter på hindi. För första gången på svenska publicerar Sydasien en av hennes noveller, Kab tak.