Heinz Werner Wessler

Heinz Werner Wessler är gästprofessor för indologi på Uppsala Universitet och medlem i styrelsegruppen Uppsalas "Forum för Sydasienstudier" och "European Association of South Asian Studies".

Sverigebilder i Indien

Som alla turister i Indien, Nepal, Sri Lanka eller något annat land i Sydasien, blir svenskar tillfrågade av olika människor var de kommer ifrån. Ganska ofta leder svaret, ”jag kommer från Sverige”, till huvudbry hos den frågande personen. Kanske har man hört namnet på detta härliga land, men måste fundera på var i Europa det egentligen ligger.