Asheque Haque
Asheque Haque

Asheque Haque har en examen från King’s College London i South Asia and Global Security. Han forskar inom våldsbejakande extremism. Nå honom via twitter @ashequeh.

Artikeln är tidigare publicerad i journalen Shuddhashar.

Den lilla augustirevolutionen

När Eid-ul-Adha till slut kom till Dhaka sent i augusti 2018 hade en massa vatten hunnit rinna genom munstyckena i Hatir…

0 Delningar