Anna Nilsdotter

Anna Nilsdotter är sedan 2020 generalsekreterare för WaterAid Sverige. Hon har omfattande expertis inom global utveckling, mänskliga rättigheter och hållbart företagande. Anna har bland annat varit ordförande för Amnesty International och kanslichef på Naturskyddsföreningen.

Drabbade av översvämningar i Pakistan

Bristen på toaletter innebär en hälsokatastrof i Pakistan

Bristen på toaletter i Pakistan blev än större efter översvämningarna 2022, vilket får försämrar folkhälsan ytterligare. Det är hög tid för omvärlden att agera, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan, landschef för WaterAid Pakistan.