Bristen på toaletter innebär en hälsokatastrof i Pakistan

Drabbade av översvämningar i Pakistan
Avsaknaden av toaletter är bara en av prövningarna för alla människor i Pakistan som befinner sig på flykt efter förra årets översvämningar. Foto: Altaf Hussain Jamali | IPS
Beräknad lästid 4 minuter

Efter översvämningarna 2022 har toaletter och avlopp förstörts och den redan svåra situationen med brist på toaletter har förvärrats ytterligare. Konsekvenserna för folkhälsan är enorma. Det är hög tid för omvärlden att agera, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan, landschef för WaterAid Pakistan.

En tredjedel av befolkningen i Pakistan saknar tillgång till en ordentlig toalett – någonting som får enorma konsekvenser för människors hälsa. Efter sommarens översvämningar har både toaletter och avlopp förstörts och situationen har förvärrats ytterligare. Landet står nu inför en ännu allvarligare hälsokris och det är hög tid för omvärlden att agera.

Pakistan är med sina omkring 220 miljoner invånare världens femte folkrikaste land. Landet genomgår just nu en rekordsnabb urbanisering och till år 2030 beräknas ungefär hälften av befolkningen bo i städer. Det innebär hård belastning på avlopps- och vattensystemen som redan är undermåligt konstruerade och underhållna.

Stora delar av landsbygden har inga system överhuvudtaget och bristen på toaletter är mycket stor. Dessutom saknar fler än hälften av alla som bor på landsbygden möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.

Även om problemen är som värst på landsbygden är avsaknaden av toaletter ett problem i hela landet, även i städer. Det finns miljonstäder som endast har ett tjugotal offentliga toaletter och i många fall är dessa ur funktion.

I de fall de fungerar nekas lokalbefolkningen ofta tillträde eftersom toaletterna är reserverade för viktiga gäster som besöker området. Konsekvensen blir att ungefär 15 miljoner invånare uträttar sina behov utomhus, ofta utan möjlighet att tvätta händerna efteråt.

Toalett av det enklare slaget på pakistanska landsbygden
På den pakistanska landsbygden är toaletterna oftast av det enklare slaget. Foto: Shai Venkatraman | IPS

Översvämningarna i Pakistan 2022 är en tydlig påminnelse om att satsningarna på vatten, sanitet och hygien inte varit tillräckliga. De bristfälliga systemen står på randen till
kollaps och just nu dricker över 70 procent av hushållen i Pakistan smutsigt vatten.

Samtidigt sprids vattenburna sjukdomar med översvämningarna. Utan tillgång till toalett och rent vatten kan en sjukdom som kolera bli livsfarlig. En människa med allvarlig och obehandlad kolera kan avlida inom loppet av några timmar. Särskilt utsatta är barnen. Andra sjukdomar som sprids på grund av bristen på sanitet och toaletter är polio, gulsot och tyfoidfeber.

Tillsammans med kolera står dessa sjukdomar för de högsta dödsantalen i landet. Varje timme dör två barn under fem år av diarré som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Det är 53 000 barn per år, bara i Pakistan. En annan hårt drabbad grupp är sanitetsarbetarna som riskerar sina liv för att rädda hela samhällens infrastruktur. Arbetet innebär bland annat att manuellt rensa avlopp och kloaker från avföring och skräp, rengöra vägar och brunnar och plocka skräp och farligt avfall.

Få har möjlighet att bära skyddsutrustning och arbetet innebär stora hälsofaror och säkerhetsrisker. Varje år dör tusentals arbetare i Pakistan till följd av att de utsatts för giftiga gaser och material eller för att de fallit ner i rännor och kloaker.

Risken för att de ska smittas av sjukdomar som hepatit, rabies, mässling, influensa, tuberkulos, eller andra sjukdomar är överhängande.

Rätten till sjukkompensation eller annan hjälp är i de flesta fall helt obefintlig. Detta är dessutom ett enormt stigmatiserat arbete och många sanitetsarbetare stöts ut från samhället när andra inte vill ha fysisk kontakt med dem.

Om vatten- och sanitetskrisen ska kunna lösas krävs satsningar på att öka kunskapen om kopplingen mellan hälsa och vatten, sanitet och god hygien. Det är ett arbete WaterAid (se wateraid.org) bedrivit i Pakistan sedan 2006.

Efter översvämningarna har vi även arbetat intensivt med akutinsatser så som att restaurera vattentäkter där vattnet stagnerat, installera temporära toaletter och renovera toaletter på skolor och sjukhus samt att distribuera hygienkit till översvämningsdrabbade.

Fler och bättre toaletter ger människor en möjlighet till bättre hälsa samtidigt som det bidrar till fattigdomsbekämpning

Erfarenheten och forskningen talar sitt tydliga språk: fler och bättre toaletter ger människor en möjlighet till bättre hälsa samtidigt som det bidrar till fattigdomsbekämpning, ökad jämställdhet och bättre möjligheter att hantera framtida klimatkatastrofer.

Dessutom är satsningar på sanitet och rent vatten samhällsekonomiskt lönsamt. Bara genom att investera i grundläggande sanitet kan länder göra nettovinster
på 86 miljarder dollar.

Dessa vinster beror på att investeringar i sanitet gör att många sjukdomsfall orsakade av till exempel parasitmaskar och diarréer kan undvikas. Detta är sjukdomar som varje år kostar samhällen stora summor i form av vård och utebliven arbetskraft. Dessutom leder investeringar i sanitet till att kvinnor kan utbilda sig, arbeta och bidra till ekonomin
i stället för att hämta vatten.

Globalt dör varje år ungefär 290 000 barn under fem år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och hygien. Det är över 800 barn per dag, 35 barn i timmen, ett barn varannan minut. De allra flesta dödsfall hade kunnat undvikas med hjälp av rent vatten, bra hygien och fungerande toaletter.

Sveriges nya regering har lovat att prioritera hälsa, jämställdhet, klimat och fattigdomsbekämpning de kommande fyra åren. Bland annat ska man ”bidra till det internationella arbetet med att minska riskerna för framtida pandemier, förebygga och hantera hälsohot samt stärka hälso- och sjukvårdssystem”. Det är ett viktigt löfte som kräver strategiska investeringar.

Vi ser fram emot att visa hur en satsning på klimattåliga toaletter och rent vatten är en satsning på samtliga av regeringens prioriterade områden.

Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige
Arif Jabbar Khan, landschef WaterAid Pakistan

Läs mer | Sydasien nr 4 2022

Debattartikeln av Anna Nilsdotter och Arif Jabbar Khan publicerades i Sydasien nr 4 2022, som hade tema hälsa. Detta och andra nummer kan beställas från redaktionen.

Sydasiens sista nummer 2022 sprids i dagarna

Print Friendly, PDF & Email
Anna Nilsdotter

Anna Nilsdotter är sedan 2020 generalsekreterare för WaterAid Sverige. Hon har omfattande expertis inom global utveckling, mänskliga rättigheter och hållbart företagande. Anna har bland annat varit ordförande för Amnesty International och kanslichef på Naturskyddsföreningen.