Anders Olofsson

Anders Olofson är aktiv i Göteborgs musik- och konstscen. Driver för tillfället skivettikteten Vips & Vaps och gör musik i akterna Cheap Imitation, (VA) och AO. Anders har skrivit musik för dansföreställningar, kortfilmer och drivit konstgalleriet Fabriksg. 48.