Amit Singh

Amit Singh är doktorand vid University of Coimbra i Portugal och forskarassistent vid Center for the Study of Indian Languages and Society i Indien. Han är författare till ”The Conflict of Freedom of Expression and Religion – A Case Study from India”. Intresseområdena spänner över yttrandefrihet, hindufundamentalism, sekularism och mänskliga rättigheter i Indien.

Indiens premiärminister Narendra Modi står åter i fokus

Indiens osörjbara: Gujarat 2002 och covidkatastrofen

arendra Modi spelade en central roll vid hämndaktionerna i Gujarat 2002 och hans handlingar 2021 har förvärrat covid-19-katastrofen

. Det konstaterar Amit Singh i den här reflekterande texten om Indiens osörjbara människoliv.