Etikett: Adoption

Ställ barnhandlarna till svars

Adoptivbarn från Sri Lanka förtjänar svar om hur deras adoption gick till. Det har gått mer än två och ett halvt år sedan den srilankesiske hälsoministern erkände att oegentligheter hade begåtts gällande utlandsadoptionerna. Utredningen av de föregivna illegala adoptionerna verkar inte ens ha påbörjats i Sri Lanka, skriver Daniel Cidrelius.

om adoptioner från Sri Lanka. I denna artikel undersöker han vad som händer med de barnen som inte adopterades bort utan växte upp på Sri lankesiska barnhem.

Oron över Sri Lankas barn

I den här artikeln ger jag en inblick i hur olika auktoriteter har oroat sig över barn i Sri Lanka, historiskt sett såväl som i samtiden. Jag visar på att barnhemmet har spelat en central roll för att hantera oron över Sri Lankas barn och utifrån mitt etnografiska material lyfter jag fram några insikter som har dolts av dominerande föreställningar på adoptionsområdet i viljan att adoptera barn från Sri Lanka till andra länder.

Véronique och Jean-Noël besökte Sri Lanka förra året tillsammans med adoptivdottern Maria för att söka efter den biologiska modern. Läs deras historia.

Illegala adoptioner från Sri Lanka till Frankrike

Véronique och Jean-Noël är de första adoptivföräldrarna i Frankrike som talar ut om handeln med barn som förekom i Sri Lanka. De engagerar sig nu för att få till en utredning, liknande de som nu pågår i Holland såväl som i Schweiz, av de illegala adoptionerna från Sri Lanka till Frankrike.

Sri Lankesiska barn har adopterats till svenska familjer i stor utsträckning. illustration: illustration: Beat Lindberg

Adoptionsturismen till Sri Lanka

Under början av 1980-talet adopterades jag från ett barnhem i Sri Lanka. Ingen adoptionsorganisation var inblandad i förmedlingen av adoptionen. Jag adopterades privat eller informellt av mina svenska adoptivföräldrar.

Barnen på bilden har ingenting med texten att göra. Barn i Sri lanka, foto Garret Clarke flickr

Utredning av adoptioner från Sri Lanka till Holland

Det är verkligen hög tid att Sverige, precis som Holland, startar en oberoende utredning av adoptionerna från andra länder och ställer de ansvariga till svars, menar artikelförfattaren Daniel Cidrelius.

Behovet av att adoptera lokalt minskade inte under åren 1970-1995 när den transnationella adoptionsaktiviteten var som mest intensiv menar Daniel Cidrelius. Barnet på bilden är inte barnet i texten. Foto Pete Sadler Flickr

Röster från en lokal adoptivfamilj

Lokalt adopterade har spelat en central roll i det srilankesiska samhället sedan urminnes tider. I någon mån kan det ses olyckligt att lokalt adopterade inte får kännedom om den viktiga roll de spelar. Samtidigt medför hemlighållandet av adoptionen att lokalt adopterade inte behöver grubbla över sin bakgrundshistoria och fundera på att träffa de biologiska föräldrarna senare i livet.

Skolbarn i Sri Lanka, barnen på bilden är inte knutna till texten. Foto: Paul Arps Flickr

Lokala adoptionspraktiker i Sri Lanka

Praktiken att adoptera barn inom lokalbefolkningen har pågått sedan urminnes tider i Sri Lanka. Med utgångspunkt i mitt etnografiska material söker jag komma närmare en förståelse för de lokala adoptionspraktikerna. Framförallt de som praktiseras av hinduer, buddhister och kristna i Sri Lanka.

Skolflickor på Sri Lanka (flickorna på bilden har inget med texten att göra).Foto: POTIER Jean Luis Flickr

Några dagar på ett barnhem i Sri Lanka

Hur kan livet te sig på ett srilankesiskt barnhem? Denna fråga har jag som adopterad från ett srilankesiskt barnhem till en svensk adoptivfamilj funderat på under min uppväxt. I den här artikeln redogör jag för mitt etnografiska material från ett av de barnhem som jag utförde deltagande observationer vid kombinerat med volontärarbete som engelskalärare.

Tidskriften Sydasien rapporterar om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sedan 1977 följer Sydasiens nätverk av skribenter och fotografer det som sker i regionen. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kryddstarkt innehåll och bidra till fördjupade kunskaper.

FÖLJ OSS

Arkiv