Wiveca Stegeborn

Wiveca Stegeborn är kulturantropolog och har sedan 1977 verkat, bland och forskat på, urbefolkningen på Sri Lanka under varierande tidsperioder. Hennes avhandling handlar wannila-ättos levnadsföring förr och nu. Hon är anknuten till Universitetet i Tromsö i Norge.

Fr. vä Uru Warige, Wanniya, Una Pana Warige Sudubana, Uru Warige, Kiribanda utanför FN:s högkvarter i Genève.

Sri Lankas urbefolkning Wannila-ätto tillmäts inga mänskliga rättigheter som urfolk

Det finns idag – ännu – ett fåtal urbefolkningar på jorden som ej är fullt genealogiskt kartlagda och exploaterade. Nationer som har dem på sitt territorium känner till att de finns men folken erkänns inte formellt. Eftersom de inte är folkbokförda i landet, kan de heller inte inkluderas i Förenta Nationernas (FN:s) urbefolkningsregister. Som följd av detta kan de inte tillåtas äga land, ha tillgång till sitt språk, äga rätt till sin religion, kultur eller andra mänskliga rättigheter. Rättigheter som internationella konventioner tillerkänner erkända urbefolkningar.