Wiveca Stegeborn
Wiveca Stegeborn

Wiveca Stegeborn är kulturantropolog och har sedan 1977 verkat, bland och forskat på, urbefolkningen på Sri Lanka under varierande tidsperioder. Hennes avhandling handlar wannila-ättos levnadsföring förr och nu. Hon är anknuten till Universitetet i Tromsö i Norge.