Strandsatta migrantarbetare och svaga myndigheter

Coronaviruset drabbar även Nepal. Än så länge har få personer blivit smittade, men den nepalesiska befolkningen är orolig och har ifrågasatt myndigheternas kapacitet. Landets ekonomi kommer att ta en hård smäll, men redan utsatta personer  kommer drabbas värst, skriver Henrik Schedin.