30 år efter ”Black July” – historien preskriberar inte pogromer

Det omfattande våldet mot tamiler i Sri Lanka 23-31 juli 1983 satte ny prägel på ön. Minnet av pogromerna uppmärksammas bland tamiler. Många singaleser i Sri Lanka minns också våldet med avsky, men Groundviews häpnar över okunskapen bland singaleser.