Transcendentala indiska fioler i ny samling

En samling indisk fiolmusik från 1900-talets första hälft har nyligen släppts på skivbolaget Third Man Records. How the River Ganges Flows får Anders Olofsson att lämna tid och rum.