Etikett: Tamil

Jean Arasanayagam – En litterär burgher

Jag var en främling för min mans familj. Jag var en främling i samhället eftersom jag var gift med en tamil. Man fick mig att känna att jag inte hörde hemma någonstans. Jag blev tvungen att besvara en massa frågor. Jag blev min egen utfrågare. Så berättar Jean Arasanayagam, en av Sri Lankas främsta engelskspråkiga författare.

Tidskriften Sydasien rapporterar om Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhutan och Maldiverna. Sedan 1977 följer Sydasiens nätverk av skribenter och fotografer det som sker i regionen. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kryddstarkt innehåll och bidra till fördjupade kunskaper.

FÖLJ OSS

Arkiv