Sri Lanka minskar skyddet av skogar

Sri Lankas skogar och djurliv är hotat av lättade restriktioner. Foto: Givanga/Shutterstock
Beräknad lästid 2 minuter

Skogstäcket krymper i Sri Lanka. Nyligen beslutade dessutom landets regering att dra tillbaka ett statligt skydd för 700 000 hektar av de skogar som återstår.

Det skydd som har dragits tillbaka gäller skogsområden som departementet för skogsskydd fram till nyligen ansvarade för. Nu kommer beslutsrätten över dessa områden, som består av fem procent av Sri Lankas kvarvarande skogar, i stället att tillfalla de lokala myndigheterna.

Redan innan regeringens beslut hade vissa markområden i skogarna förmedlats till personer som fått rätt att bygga bostäder. Men genom beslutet blir det nu lättare att få igenom den typen av tillstånd.

Enligt uppgifter i lokala medier låg företagsintressen bakom tillbakadragandet av det statliga skogsskyddet, under förevändningen att det skulle stärka småbönder.

Samtidigt står det klart att den snabba avskogningen i Sri Lanka har fortsatt.

Drastisk minskning av skogstäcket hotar öns ekologi

Ravindra Kariyawasam, vid Centret för studier av natur och miljö, har beräknat att över 80 procent av Sri Lanka täcktes av skogar i slutet av 1800-talet. Förra året hade skogstäcket minskat till endast 16,5 procent.

Sydasien reportagemagasin 2020 – tema klimat och vatten
I Sydasien nr 1 2020 (text om magasinet) som går att beställa finns mer att läsa om vad avskogningen i Sri Lanka leder till.

Miljöexperter betonar att skogsskyddet är mycket viktigt eftersom dessa områden utför en rad ekologiska tjänster.

Även om det finns flera miljöskyddslagar i landet, finns det också många exempel på hur skyddade skogsområden trots detta har blivit exploaterade.

Hemantha Withanage, ordförande för miljöorganisationen Center for Environmental Justice, säger att ett av de stora problemen är att det saknas en gemensam strategi mellan de myndigheter som ansvarar för skyddet av skogarna.

Ett annat problem är den svaga översynen av skyddade områden, som hänger samman med en bristande personalstyrka.

– En skogsvaktare kan ansvara för upp emot 18 000 hektar skog – och ett så stort skogsområde kan inte bevakas av en ensam person, säger Hemantha Withanage till IPS.

Den ekologiska mångfalden är stor i Sri Lankas skogar. Där lever bland andra lankesiska leoparder, läppbjörnar och elefanter.

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.