Rättsförespråkare i Indien sätter hoppet till ny överdomare

Högsta domstolen i Indien
Vilken väg tar Högsta domstolen (Supreme Court of India) i New Delhi? Foto: John117 | Shutterstock
Beräknad lästid 3 minuter

Indiska domstolar har enligt kritiker i hög grad politiserats av den hindunationalistiska BJP-styrda regeringen. Försvarare av mänskliga rättigheter och företrädare för minoritetsgrupper hoppas att en ny chef för Högsta domstolen ska bryta utvecklingen.

Många aktivister och analytiker hoppas att Dhananjaya Y Chandrachud i sin nya roll som Indiens högsta domare ska fortsätta agera på det sätt som gjort honom känd – att alltid tolka lagarna i enlighet med landets författning.

Dhananjaya Y Chandrachud
Dhananjaya Y Chandrachud. Foto: Supreme Court of India

Den politiske analytikern Sanjay Kapoor, som även är redaktör för tidskriften Hardnews, säger till IPS att indiska domstolar på senare tid har avgett flera mycket oroande domslut.

– Drakoniska lagar har använts för att begränsa den personliga friheten, med hänvisning till den nationella säkerheten. Journalister och aktivister har gripits och häktats utan att några bevis har presenterats, säger Sanjay Kapoor.

Som exempel nämner han fallet med journalisten Siddique Kappan, som har suttit gripen i två års tid, utan att några skäl har presenterats.

Sanjay Kapoor menar att regeringen underminerar rättssäkerheten, vilket skadar de demokratiska institutionerna.

Hur långt kan lagens långa arm sträckas i Indien, frågar sig bedömare. På bilden syns poliser från Delhi, som övar inför nationaldagsfirande. Foto: Rohit Bhakar | Shutterstock

Efter tillsättningen har Dhananjaya Y Chandrachud uttryckt sin oro över den långa lista av anmälningar som har inkommit till Högsta domstolen från personer som kräver att de ska få möjlighet att bli frigivna mot borgen. Överdomaren har påpekat att många lägre instanser undviker att frige människor mot borgen av rädsla för att drabbas av repressalier.

Människorättsförsvarare menar att just detta är orsaken till att så många journalister och politiska och sociala aktivister tvingas sitta gripna länge.

Trycket är för närvarande hårt mot det indiska domstolsväsendet, eftersom ett mycket stort antal mål väntar på att bli avgjorda.

Nyligen släpptes den högt uppsatte oppositionspolitikern Sanjay Raut, efter att ha suttit häktad i över tre månader anklagad för pengatvätt. Själv hävdar han dock att gripandet hade rent politiska skäl.

Högsta domstolen i Indien har ett mycket stort inflytande, men har på senare tid anklagats för att ha agerat inkonsekvent.

Kritiker menar att landets rättsväsende i allt för hög grad har låtit sig påverkas av påtryckningar från den styrande hindunationalistiska BJP-regeringen. Som exempel nämner de att allt fler oppositionspolitiker har gripits, utan möjlighet att bli släppta mot borgen. Samtidigt har personer med kopplingar till regeringspartiet blivit friade för allvarliga anklagelser, menar kritiker.

Nyligen briserade en skandal då elva män som hade dömts för en gruppvåldtäkt i samband med de anti-muslimska upplopp som rasade i delstaten Gujarat 2002, oväntat hade släppts fria i förtid. Flera anhöriga till den våldtagna kvinnan mördades vid samma tillfälle. Frigivningen hade godkänts av landets inrikesdepartement, trots att en domstol hade motsatt sig ett sådant beslut.

I en ny rapport från den USA-baserade organisationen Council on Minority Rights in India anklagas landets brottsbekämpande myndigheter för att i vissa fall driva på de växande problemen med våldsbrott som drabbar Indiens religiösa minoriteter.

Flera internationella organisationer har på senare tid uppmanat indiska myndigheter att agera mot de brott som drabbar minoritetsgrupper.

Mehru Jaffer | IPS

Läs mer | IPS-kontoret i Stockholm läggs ned

Från och med den 1 januari 2023 är IPS kontor i Stockholm stängt. Beskedet kom i mitten av december 2022. Fortfarande finns ett antal artiklar översatta till svenska kvar för Sydasien att publicera. Nyhetsbyrån IPS, Inter Press Service News Agency (ipsnews.net), har haft ett kontor i Stockholm under många årtionden.

Sydasien har i flera perioder abonnerat på tjänsterna från IPS och uppskattat nyhetsbyråns inriktning och täckning i flera av länderna i regionen, främst från Indien, Pakistan och Nepal. Sydasien ser över möjligheterna att fortsätta använda IPS på engelska och översätta ett urval av artiklar på egen hand.

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.