Pakistan kan vara på väg att besegra polio

Ett barn i Paksitan får vaccin mot polio
Ett barn får en prick på sitt finger för att markera att barnet blivit vaccinerat mot polio. Förra veckan hade det gått precis ett år utan att något nytt fall av virussjukdomen hade rapporterats i Pakistan. Foto: Zofeen T. Ebrahim /IPS
Beräknad lästid 3 minuter

Det har gått drygt ett år utan att ett nytt fall av polio upptäckts i Pakistan. Det ses som en milstolpe i kampen mot den smittsamma virussjukdomen, som främst drabbar barn och kan orsaka förlamningar och död.

Fredagen 28 januari 2022 hade ett år passerat sedan det senaste fallet av polio rapporterades, från provinsen Baluchistan.

– Det här är en stor lättnad. Det är den bästa nyheten på länge, berättar Irum Khan, som arbetar inom vaccinationsprogrammet mot polio.

Hon säger till IPS att hennes grupp på 16 vaccinatörer var samlade när det stod klart att milstolpen hade uppnåtts – och att alla spontant började applådera.

”Jag kände mig så upplyft”, berättar Irum Khan.

Irum Khan ingår i ett team i provinsen Khyber Pakhtunkhwa, där sjukdomen tidigare var vanlig. Varje dag besöker hon ett stort antal familjer för att erbjuda poliovaccin. Men sällan har arbetet varit så lustfyllt som när den historiska ettårsdagen hade passerats.

– Jag kände mig så upplyft, och inte ens de som vägrade ta emot mig utan bara bad mig att gå kunde dämpa mitt goda humör, berättar hon.

Shahzad Baig, Pakistans nationella koordinator för programmet mot polio, säger att framgången kan tillskrivas de hundratusentals människor som är engagerade i kampen mot sjukdomen.

– Utan deras orubbliga stöd hade vi aldrig kunnat nå denna milstolpe, säger han till IPS.

Mellan 2015 och fram till 2017 minskade stadigt antalet fall av polio i landet – och under 2017 registrerades endast åtta nya fall. Då fanns det stora förhoppningar om att sjukdomen snart skulle vara ett minne blott i Pakistan. Men sen började siffrorna öka igen, och 2019 konstaterades 147 nya fall.

Rana Safda, tidigare koordinator för programmet mot polio, berättar att arbetet då omorganiserades. Men sedan kom covid-19 och under det första pandemiåret drabbades alla vaccinationsprogram hårt. Under 2020 upptäcktes ytterligare 84 fall av polio i Pakistan.

Rana Safda säger att man sedan kunde bygga upp rutiner för att bekämpa spridningen av covid-19 – och samtidigt lyckades nå ut med poliovaccinationer även till avlägsna delar av landet.

Även om målet om att utrota polion i landet nu finns inom räckhåll, så återstår det fortfarande mycket arbete eftersom viruset finns kvar, betonar Shahzad Baig.

Polio kan dock spridas snabbt och det det finns en risk för nya utbrott

Polio kan spridas snabbt och han säger att det fortfarande finns en risk för att viruset ska få fäste i någon av landets stora städer.

Grannlandet Afghanistan är det enda i världen, vid sidan av Pakistan, där polio har en fortsatt spridning. Och enligt Shahzad Baig bör de främsta insatserna mot sjukdomen nu sättas in mot de särskilt utsatta distrikten i regionen Khyber Pakhtunkhwa, som gränsar mot Afghanistan.

Ett annat fortsatt problem är enligt honom de familjer som inte vill att deras barn ska vaccineras mot den fruktade sjukdomen. Falska rykten har gjort gällande att poliovaccinationer är en del av en västerländsk komplott för att göra muslimska barn infertila.

Säkerheten för vaccinatörer är också en fortsatt prioriterad fråga. Under de senaste tio åren har uppemot 70 personer som arbetar mot polio dödats av militanta grupper, främst i Khyber Pakhtunkhwa.

Zofeen T. Ibrahim /IPS

Utradering av polio i världen
Polio i världen – historik för bekämpning (1950 till idag). Illustration: Ourworldindata.org, Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

Mer om | Polio

Polio, eller barnförlamning som sjukdomen också ofta har kallats genom åren orsakas av ett virus som först infekterar människors övre luftvägar och sedan finns kvar i tarmkanalen. Viruset är mycket smittsamt, främst för barn, men undviks genom vaccinering.

Sjukdomen kan drabba vissa smittade personer extra hårt om ryggmärgens grå substans infekteras. Poliomyelit betyder infektion av grå märg (polios = grå, myelos = märg). Nerver som går ut till musklerna påverkas och sjukdomen kan leda till förlamning eller döden.

En aggressiv variant av polio spreds i världen vid 1800-talets mitt. Första fallet i Sverige rapporterades 1881. De första poliovaccinen togs fram i USA under 1950-talet. Vaccinering påbörjades i Sverige 1957.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO var polio 2013 en endemisk sjukdom endast i Afghanistan, Nigeria och Pakistan. /Sydasien

Källor: Wikipedia (svenska och engelska) och WHO

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.