Organisationer uppmanar till skuldavskrivningar för Nepal

Nepals huvudstad Kathmandu drabbades hårt av jordbävningen. Foto: IPS
Beräknad lästid 4 minuter

Vid sidan av de mänskliga tragedierna kommer jordskalvet i Nepal även att få mycket stora ekonomiska konsekvenser för det fattiga och skuldtyngda landet. Nu menar nätverket Jubilee USA att Nepal är i behov av skuldavskrivning.

Det kraftiga jordskalv som slog till i Nepal i lördags var det värsta som har drabbat landet på 80 år. Hittills har drygt 4 300 konstaterats döda. Fortfarande saknas dock många människor, och risken är stor att dödssiffrorna kommer att stiga, samtidigt som många tusentals människor är skadade.

Flera kraftiga efterskalv har rapporterats efter det stora skalvet som mätte 7,8 på Richterskalan, och enligt FN har minst 8 miljoner av landets knappa 28 miljoner invånare på olika sätt drabbats av katastrofen.

Jordskalvets epicentrum låg i distriktet Lamjung, nordväst om huvudstaden Katmandu och söder om gränsen mot Kina, och jordbävningen kunde kännas i hela landet. Det utlöste även flera laviner i Himalaya, varav en dödade fler än 15 personer vid Mount Everests basläger.

Hjälparbetare arbetar för att rädda liv och försöka bistå jordskalvets offer

Enligt FN har 35 av landets 75 distrikt drabbats av skalvet och efterskalven. Internationella räddningsinsatser har äntligen börjat nå fram till landet, och internationella och lokala hjälparbetare arbetar för att rädda liv och försöka bistå jordskalvets offer.

Samtidigt är frågan hur Nepal – som ligger på plats 145 av 187 jämförda länder i FN:s index för mänsklig utveckling och därmed tillhör gruppen av minst utvecklade länder – ska kunna resa sig igen efter den stora katastrofen.

På måndagen kom ett förslag från Jubilee USA, som är ett nätverk bestående av 75 amerikanska organisationer och 400 trossamfund i olika delar av världen. I ett pressmeddelande påpekade nätverket att Nepal skulle kunna vara aktuellt för en skuldavskrivning.

En ny fond, kallad Catastrophe Containment and Relief Trust, syftar till att hjälpa fattiga länder som har drabbats av stora naturkatastrofer eller epidemier bland annat genom skuldavskrivningar. Den skapades i februari i år och har redan utnyttjats för att hjälpa de länder som drabbades av ebolaepidemin genom avskrivningar av skulder på närmare 100 miljoner dollar.

Enligt nätverket Jubilee USA visar uppgifter från Världsbanken att Nepal har skulder på motsvarande 3,8 miljarder dollar till utländska långivare, och att landet betalade 217 miljoner dollar för dessa skulder under 2013.

Landet har skulder till Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken på 1,5 miljarder dollar var, samt 54 miljoner dollar till IMF, 133 miljoner dollar till Japan och ytterligare 101 miljoner dollar till Kina.

– För att Nepal ska kunna få hjälp från IMF:s fond krävs det att katastrofen har förstört mer än 25 procent av landets produktionskapacitet, att minst en tredjedel av befolkningen påverkats eller att skadorna är större än vad landets ekonomi klarar. Det tycks därmed stå klart att Nepal bör få omedelbar hjälp av IMF, säger Eric LeCompte ordförande för Jubilee USA, till IPS.

Skriv av skulderna för att hjälpa jordbävningens offer – Jubilee USA

Enligt nätverket ska Nepal enligt planerna betala tillbaka 10 miljoner dollar till IMF under innevarande år, och ytterligare 13 miljoner dollar nästa år. Om landet fick dessa avbetalningar avskrivna så skulle pengarna i stället kunna gå till att hjälpa jordbävningens offer, enligt Jubilee USA.

FN:s barnfond Unicef beräknar att 940 000 barn i hårt drabbade områden är i behov av akut humanitär hjälp.

FN:s livsmedelsprogram WFP har bistått med nödmat, medan Världshälsoorganisationen har skickat medicinska förnödenheter som ska täcka behoven för 40 000 människor. Experter menar dock att behoven kommer att bli betydligt större än så under de kommande veckorna och månaderna.

Tiotusentals människor har övernattat ute i det fria eller i enkla tält och mängder av människor är nu i behov av nya hem, rent vatten, avlopp, tält, filtar och sjukvård.

En lägesrapport från FN slår fast att sjukhusen i huvudstaden Katmandu är överfulla och att det saknas plats för att förvara alla döda människor, samt att det råder brist på läkemedel. Enligt rapporten vårdas människor på gatorna utanför BIR-sjukhuset som är ett av landets främsta.

Från olika delar av Nepal rapporteras det om en stor förödelse. Samtidigt finns det ett enormt behov av kommande insatser för att landet ska kunna byggas upp igen.

– Återuppbyggnaden av Nepal kommer att ta många år och skuldavskrivningar är en metod för att kunna skapa en finansiell stabilitet, säger Eric LeCompte till IPS.

När det gäller skulderna till IMF så menar han att chanserna är goda. Men Eric LeCompte påpekar samtidigt att de största långivarna är Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken, och att dessa institutioner har mindre tydliga regler.

– Det är olyckligt att Världsbanken, som är en utvecklingsinstitution, fortfarande inte har skapat en liknande mekanism som IMF vid humanitära katastrofer. På kort sikt måste dock Världsbanken lägga fram en plan för skuldavskrivningar. Jag hoppas samtidigt att denna kris leder till att Världsbanken lägger fram en plan för hur man ska kunna agera snabbt, säger Eric LeCompte.

Text: Kanya D’Almeida /IPS

Print Friendly, PDF & Email
Nyhetsbyrån IPS

Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå med omkring 500 journalister, merparten lokalt förankrade i fler än 130 länder. IPS fokuserar på och bevakar FN, mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi, freds- och utvecklingsfrågor samt miljö och klimat. IPS grundades 1964.